Information om brug af cookies

Hjemmesiden bruger cookies. De bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.Læs mere om brugen af cookies her.
OK
 • Registrer
 • eller
 • Log på med: StepStone login
 • Facebook Login
  ?
  Det er hurtigt og nemt. Log ind med din Facebook-konto for at benytte StepStones Service:
  • Du behøver ikke huske eventuelle yderligere logininformationer
  • Bare rolig, vi deler ikke noget på din tidslinje
  Som sædvanligt bliver app'en gemt i dit Appcenter på Facebook, hvor du kan redigere indstillingerne for dens synlighed.
Jobsøgning
(Jobtitel, søgeord eller virksomhedsnavn)
(By eller postnummer)
Modtag relevante job på mail
Loading...
København
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Korsør
Copenhagen
Copenhagen
Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
Dhaka - Bangladesh
Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
København
Frederiksværk
Vis på kort
Region Syddanmark
Vejle
1 2
 

Job som systemudvikler

Job inden for systemudvikling og programmering
Systemudvikling bruges ofte som betegnelse for alle de forudsætninger og rammebetingelser, der skal opfyldes, før et givent system kan programmeres. Der er dog ikke konsensus om begreberne, så systemudvikling bruges også nogle gange som et begreb for programmering. Grundlæggende kan man dog sige, at systemudvikling og programmering er to tæt forbundne begreber, som overordnet set beskriver processen fra et behov for behandling af data opstår, til et færdigt system,der opfylder dette behov, foreligger. Vedligeholdelse kan også være en del af systemudviklerens job, da vedligeholdelse ofte også inkluderer videreudvikling.

Design og anvendelighed
Udvikling af systemer er det vigtigste ressortområde for enhver virksomhed med en it-afdeling. Som udvikler af systemer består jobbet i høj grad af at analysere, hvilke områder af virkeligheden, der skal gøres til genstand for et givent system. I næste skridt skal defineres, hvor systemet skal anvendes, og hvem der skal gøre brug af det. Herefter skal systemet designes til den mest hensigtsmæssige brug, hvor den fine balance mellem anvendelighed og dybde skal opretholdes bedst muligt. Der vil altid være et utal af udvidelsesmuligheder af systemet, men som systemudvikler skal man også hele tiden holde for sig øje, at en udvidelse samtidig medfører en øget grad af kompleksitet. Derfor er en indledende definering af formålet med systemet af afgørende betydning.

Programmering og test
Når de grundlæggende rammebetingelser er opfyldt, og der er opnået enighed om et design, kan den egentlige programmering af software begynde. Alt efter virksomhedens størrelse kan denne opgave være en del af systemudviklerens arbejdsområde eller være afsat til specialiserede programmører. Som systemudvikler skal man ikke nødvendigvis være programmør, men under alle omstændigheder have et indgående kendskab til programmering. Når en programmering er gennemført, skal en systemudvikler, eventuelt i samarbejde med programmøren, også kunne teste systemets software. Denne del af processen bør en systemudvikler aldrig undervurdere, da det alt for ofte er set, at en mangelfuld eller overfladisk testfase kan resultere i tilbagevendende problemer med anvendelsen af systemet for andre brugere, hvad der kan forsinke den fulde implementering og i sidste ende undergrave hele systemudviklerens forudgående indsats.

Projektarbejde
I alle led af processen beskrevet ovenfor indgår systemudvikleren i forskellige projektarbejder. Derfor er erfaring med at arbejde i teams et absolut must, hvis man vil have succes som systemudvikler. Hvad enten man er ansat i en it-afdeling eller arbejder som konsulent, er det nødvendigt at kunne indgå i et samarbejde, hvor alle bidrager med deres ekspertise. Systemudviklerens opgave er her at bevare overblikket og holde den røde tråd igennem de mange forskellige facetter af processen. Den største fordel er her at kunne kommunikere med høj som med lav, med specialister såvel som med medarbejdere uden dybere it-indsigt.

Mulige stillingsbetegnelser for systemudviklere
• Softwarearkitekt
• Systemintegrationsarkitekt
• Systemadministrator
• Programmør
• Webdesigner
• Webudvikler
• It-konsulent
• Datamatiker
• Datalog
• Frontend-udvikler
• Java-udvikler
• Net-udvikler
Som stillingsbetegnelserne ovenfor antyder, er systemudvikling et bredt begreb, som kan omfatte vidt forskellige ting. En systemudvikler er typisk specialiseret i en bestemt type system, som han behersker i så mange facetter, at han har en klar fornemmelse for, hvor dets udviklingspotentialer ligger. Dem bringer han i anvendelse efter den pågældende virksomheds behov. De er selvfølgelig vidt forskellige, alt efter hvad den pågældende virksomhed arbejder med. Det kan være personale- og lønhåndtering, vidensdatabaser, tekst- og grafikbehandling eller sågar computerspil. It-udviklingen er i dag allestedsnærværende og altomfattende, fortsæt selv listen. Udfordringen for et job som systemudvikler ligger tit og ofte i at få øje på de steder, hvor udviklingen af et system eller program kan have vækstpotentiale.

Job som systemudvikler og programmør
Et job som systemudvikler finder man oftest i hovedstadsområdet, men også på Fyn og i Jylland er der hele tiden efterspørgsel efter kompetencer inden for systemudvikling. I virksomheder, der tilbyder it-serviceydelser, må man også regne med at skulle være mobil, da man som systemudvikler ofte vil skulle ud til de enkelte kunder for at sætte systemer op og instruere i håndteringen af dem. Det gør sig også gældende, hvis man skal fungere som it-konsulent. I det hele taget følger der et stort ansvar med, men også øgede disponible ressourcer med stillinger omhandlende udvikling af systemer, som derfor også medfører, at systemudviklere ikke bør være begrænset af for eksempel geografi.

Uddannelse
Der udbydes specifikke uddannelser som systemudvikler, for det meste enten i kombination med en uddannelse i programmering eller informationsteknologi eller som overbygning på en programmør- eller datalogiuddannelse. Hvis man har en kort eller mellemlang it-uddannelse, kan det stærkt anbefales at supplere den med en uddannelse i systemudvikling. Her vil der både blive fokuseret på teoretiske grundmodeller for procesforbedring og projektorganisering, men også på de bredere samfundsmæssige konsekvenser af den rivende it-udvikling. De grundlæggende kompetencer opnået igennem en sådan supplering kombineret med praktisk erfaring vil kunne åbne dørene til nogle af de mest attraktive stillinger her hos StepStone.

Personlige egenskaber
I et job som systemudvikler er man i høj grad projektarbejder og må ofte indtage en ledende rolle i en gruppe, da man forventes at have overblikket over det pågældende projekt. Derfor må man have gode sociale kompetencer og kunne samarbejde med vidt forskellige mennesker. Dertil skal man vide, hvordan man lærer fra sig og sætter udenforstående ind i komplekse it-systemer. Den ene side af systemudvikling er den rent tekniske med konception og udmøntning af et it-system, men ligeså vigtigt er det at kunne forklare systemet for lægfolk uden den tekniske indsigt, da det sagtens kan være dem, der vil blive brugerne af systemet.

Fremtidsperspektiver inden for systemudvikling og programmering
Fremtiden tegner lys for systemudviklere. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved et højt it-niveau, hvor virksomhederne hele tiden optimerer deres it-systemer. Det øger også behovet for ny software og nye systemer, hvortil virksomhederne trækker på såvel interne som eksterne it-specialister. Det betyder, at man i et job som systemudvikler jævnligt vil stå over for nye udfordringer, som vil videreudvikle ens kompetenceprofil og udfordre omstillingsparatheden. De danske virksomheder forstår også at værdsætte gode systemudviklere. Særligt gennem øget erfaring oplever systemudviklere i job en lønstigning.

Noget for dig?
StepStone er en av Danmarks førende jobportaler og gearet til at finde de bedste kandidater til de rette it-jobs. Hos StepStone finder du en bred vifte af it-jobs, hvor erfaring med systemudvikling udgør en stadig større del af indholdet i stillingsbeskrivelserne. Opret en Jobagent på vores hjemmeside, stepstone.de, og få jobannoncer sendt direkte til din e-mail, eller registrer ditt CV, så du bliver synlig for en eventuel arbejdsgiver. Det er nemt og smidigt. Søg job med StepStone!
 | 
Sikkerhed  | Om StepStone  | Vælg sprog: DK EN
 • Find job
 • Vælg land
Søg job
(Jobtitel, søgeord eller virksomhedsnavn)
(By eller postnummer)