Information om brug af cookies

Hjemmesiden bruger cookies. De bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.Læs mere om brugen af cookies her.
OK
 | 
Sikkerhed  | Om StepStone  | Vælg sprog: DK EN
 
StepStones rekrutteringsværktøjer

Her kan du finde HR værktøjer, artikler, gode råd og idéer og blive opdateret med de nyeste trends indenfor lederskab og hvordan HR Administration kan blive mere simpelt.

Moral og etik i rekruttering

 

Af Sten Svensson, Jobm@gasinet, www.textcon.dk/jobmagasinet/

Rekruttering og ansættelsesprocedurer foregår i alt for høj grad tilfældigt og med manglende respekt for ansøgeren. Omvendt fortæller virksomhederne, at ansøgerne bestemt ikke altid overholder en god moral i den måde, de sælger sig selv på. 

I et samarbejde mellem Jobm@gasinet og Eagle Vision er der løbende indsamlet erfaringer og synspunkter om dette problem fra dels personalechefer og dels jobsøgende. Og begge parter er tydeligvis enige om behovet for et - i det mindste moralsk - kodeks for området. 

Rekruteringskodeks er et sæt spilleregler, som beskriver, hvad du som ansøger kan forvente af en virksomhed, der overholder en god moral og etik i ansættelsesforløbet. Det er samtidigt en beskrivelse af, hvad du skal leve op til. Der skal som bekendt to til at danse tango.

Der er utallige historier om, hvordan det går galt. Takken for at have brugt lang tid på at undersøge virksomheden, formulere en ansøgning og stille op til samtaler bliver: "Idet vi henviser til behagelig samtale beklager vi at måtte meddele, at stillingen er besat til anden side".

Som ansøger skal du beredvilligt besvare alverdens underlige spørgsmål, og du kan gå fra samtalen som et stort spørgsmålstegn. "Har intervieweren virkeligt fået et sandt billede af mine kvalifikationer ud fra den samtale?", spørger du dig selv. 

Fratrædelser blandt nyansatte er et stort problem for mange virksomheder. Fra ansøgerens side er begrundelsen ofte, at jobbet blev oversolgt - det var svært at genkende alle løfterne og beskrivelserne i den virkelige verden på jobbet.

Men en del virksomheder må også sige farvel til nyansatte under prøvetiden fordi de - efter at være startet i jobbet - bestemt ikke levede op til den måde, de beskrev sig selv på ved ansættelsessamtalen. 

Tankevækkende

Der findes et regelssæt for revisorer, som benævnes: God revisionsskik. Der findes et regelsæt inden for markedsføring: God markedsføringsskik. Mon ikke også begrebet "god skik" genfindes i mange andre brancher og i mange andre forhold, som regulerer et samarbejde mellem to parter? På trods af, at der hver eneste dag annonceres ledige stillinge, og at der hver eneste dag gennemføres ansættelsessamtaler, så findes der ikke en god skik for ansættelse af nye medarbejdere!

"God skik" er ikke lovgivning eller faste regler - det er derimod sund fornuft, som bygger på en god moral, etik og grundliggende værdier.


To ligeværdige parter med fælles mål

I alle lærebøger om rekruttering finder man den samme beskrivelse af formålet med en ansættelses- og udvælgelsesprocedure. De to parter skal i fællesskab skabe grundlag for at vurdere, om jobbet vil være det rigtige for den pågældende. 

Definitionen kan udbygges til, at udvælgelsen skal bygge på en "ærlig varefakta" fra begge sider - samt at det er virksomhedens opgave at ansætte den, som vil få succes i jobbet under de vilkår, som nu engang gælder i den virksomhed. 

Set fra ansøgerens side er det ikke specielt godt at sælge sig selv til et job, hvis resultatet bare bliver en opsigelse efterfølgende. Faktisk har man som ansøger en interesse i at være sikker på, at virksomheden "ved, hvad den får". 

Set fra virksomhedens side kan det være meget vanskeligt at få et ordentligt vurderingsgrundlag. Alt for ofte - siger personalecheferne - er ansøgerne for upræcise i deres svar under samtalen, for uforberedte og for uafklarede om, hvad de selv vil. 

Ansøgere fortæller, at virksomheder i alt for høj grad lover guld og grønne skove, som efterfølgende viser sig ikke at være helt i overensstemmelse med virkeligheden. De flotte ord i stillingsannoncen viser sig i nogle tilfælde at være resultatet af en indsats fra et reklamebureau snarere end nærmeste leders seriøse overvelser om kravene og indholdet i stillingen eller for den sags skyld personaleafdelingens medvirken under rekrutteringsforløbet.

Det er altså god skik at sikre, at begge parter er afklaret om behov, ønsker og krav, når dialogen påbegyndes - virksomheden skal kende jobbet til bunds og ansøgeren skal kende sig selv.

To parter skal hver have et godt beslutningsgrundlag

Når begge parter - både virksomheder og ansøgere - er enige om behovet, må det også være naturligt, at begge parter bidrager til løsningen. Ansøgere har nogle berettigede krav til den måde, virksomheden håndterer deres kandidatur på. Virksomhederne har et berettiget krav om, at ansøgere er seriøse. 

I Jobm@gasinet finder du Rekrutteringskodeks, hvor vi har sammenstillet virksomhedernes ønsker til ansøgere. Og vi har sammenstillet ønskerne fra ansøgerne til, hvad de forventer af virksomhederne. 

Kodeks blev første gang sammestillet, da der var "for mange ansøgere til for få ledige stillinger". Det er en situation, som er under hastig forandring - det varer ikke længe, før virksomhederne må lægge alle kræfter i at gøre sig attraktive for overhovedet at få kvalificerede ansøgere. Her bliver udfordringen som ansøger at være sikker på, at man ikke bare får et job - men at det er det rigtige job.

Rekrutteringskodeks er naturligvis dynamisk - nogle af de punkter, som vi har fundet frem, er så banale, at man kan håbe på, at det snart er overflødigt at nævne dem. I en StepStone-analyse peger man f.eks. på manglende bekræftelser på modtagelse af en ansøgning.

Vi modtager heldigvis mange e-mails med læsernes kommentarer, synspunkter, egne oplevelser og forslag - det sætter vi meget pris på, og det er væsentlige input til at skabe et dynamisk rekrutteringskodeks, som har et overordnet mål: At skabe en bedre moral og etik på området.

Det er altså god skik, at ansøger og virksomhed i et konstruktivt samarbejde vurderer mulighederne for succes i et fremtidigt samarbejde. Samarbejdet starter med gensidig respekt.

Strategiske partnere

Det tager tid at skabe ændringer på et så stort område som dette - men vi glæder os over støtten fra Jobm@gasinets læsere, deltagerne fra vores jobkurser og respons fra personalechefer.

StepStone og Civiløkonomernes A-kasse har lige fra første færd meldt sig som "strategiske partnere" på området - gennem egne publikationer mv. har de tilkendegivet, at de vil bidrage til at arbejde for en god skik på rekrutteringsområdet.

Vi ønsker ikke at skabe en lov på området, og vi ønsker ikke et bureaukratisk regelsæt, som alligevel ikke følges - eller hvor efterlevelsen ikke kan kontrolleres.

Det ville være et stort skridt på vejen, hvis du som ansøger skriver i din ansøgning: Jeg tilslutter mig Rekrutteringskodeks og på den måde signalerer, at du er villig til at "danse tango".

Når vi er mange nok, som bliver ved med at holde fokus på anstændighed, gensidig respekt, åbenhed og ærlighed i rekrutteringsforløb, så skal ændringen nok komme. Til gavn og glæde for både virksomhed og ansøger.

 

 

Nøgletal

Adgang til detaljeret statistik

  • Mere end 300.000 Jobagenter
  • Mere end 22.000 online CV'er
  • Mere end 122.000 brugere (fdim.dk marts 2013)

Kontakt os

Tel: + 45 72 25 15 25
Fax: + 45 72 25 15 35
Mail: info@stepstone.dk

Find det "Perfekte Match"

CV database
Søg i vores CV database og se mere end 20.000 CV'er!

Eksponér dit jobopslag!
Find den bedste eksponeringsløsning, så din annonce bliver set!

International Rekruttering
Du kan få dit jobopslag online i over 120 forskellige lande!

Referencer

Kohberg Bakery Group A/S
Hos Kohberg Bakery Group A/S har vi løbende og gennem flere år benyttet Stepstone som samarbejdspartner. I forbindelse med HR-strategiarbejde har vi bl.a. opprioriteret og professionaliseret vores rekrutteringsproces, som bl.a. gav anledning til møder med elektroniske jobmedier med henblik på indgåelse af en aftale om et tættere samarbejde. Et naturligt valg faldt på Stepstone, eftersom de leverer en udsøgt, proaktiv og professional sparring ift. at nå et fælles mål om at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede kandidater til vores ledige jobs (både funktionærer og timelønnede). Den sparring er uundværlig i en travl hverdag.
Nanna Noe , HR Chef