Information om brug af cookies

Hjemmesiden bruger cookies. De bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.Læs mere om brugen af cookies her.
OK
 | 
Sikkerhed  | Om StepStone  | Vælg sprog: DK EN
 
StepStones rekrutteringsværktøjer

Her kan du finde HR værktøjer, artikler, gode råd og idéer og blive opdateret med de nyeste trends indenfor lederskab og hvordan HR Administration kan blive mere simpelt.

Udfordring 3: Mobilisering af organisationen


Én måde at se en virksomhed på, er at betragte den som en samling af markeder. På et af disse markeder handles der med informationer. Inden for vidensøkonomien er et effektivt, internt marked for viden en af de vigtigste forudsætninger for succes. For de fleste virksomheder er markedet for viden dog mangelfuldt på flere områder. Navnlig motivationen for at handle med viden er begrænset, især for "sælgeren" af informationerne.

Systemer til vidensstyring (knowledge management, KM) er udarbejdet med henblik på at indsamle, gemme og hente/uddele informationer. Disse tre grundfunktioner suppleres af motivationsstrukturer, der skal sikre, at systemet bliver brugt.

KM-systemer
Det er forholdsvis let at fastlægge grundkravene til et KM-system. Indførelsen af systemet er simpelthen et spørgsmål om at finde en egnet IT-løsning.

Indsamling af informationer - Til indsamling af informationer er det nødvendigt for virksomheden at udarbejde procedurer til dokumentation af projekter, resultater, osv. Procedurerne bør omfatte, hvordan man dokumenterer informationer og især hvilke informationer, der er relevante, da systemet ellers bliver for langsomt og vil blive overfyldt med uvæsentlige informationer.

Opbevaring af informationer - Informationerne bør opbevares i en database med let adgang fra alle niveauer i organisationen.

Hentning af informationer - Systemet bør også kunne kompilere data efter brugernes behov og ønsker. Når strukturen er på plads, kommer man til den egentlige opgave - at få folk til at bruge det.

Fokus på adfærd - ikke teknologi
En almindelig fejl, som mange virksomheder begår, når de designer KM-systemer, er at lægge for megen vægt på systemets teknologiske aspekter. Viden er først og fremmest et personligt og socialt fænomen og bør behandles som sådan. De sociale aspekter af vidensdeling er altafgørende for, om man får succes med systemet.

Hvis systemet skal fungere, er det vigtigt, at det er let at bruge og opmuntrer og giver mulighed for personlige møder. Dette er vigtigt, især i forbindelse med komplekse og sammenhængende informationer, som helst skal videregives personligt. Eksempelvis kan man oprette en KM-struktur ved at bruge virksomhedens "gule sider". Denne fortegnelse indeholder informationer om, hvilke projekter, der er undervejs, hvem, der laver hvad, og hvordan man kommer i kontakt med andre. Andre eksempler kunne være arbejde i teams på tværs af funktioner, indretning af fællesrum for alle medarbejdere, osv.

Formålet er at skabe mulighed for, at folk kan mødes. Næste trin bliver så at opsamle deres viden. Der bør udarbejdes dokumentationsprocedurer - en proces der bør være så enkel som muligt. En effektiv måde at opnå et overskueligt, brugervenligt og brugbart system er at lave færdige skabeloner til dokumentation suppleret af vejledning om, hvilke informationer, der skal registreres.

Motivationssystemer
Informationer har en pris. Det tager tid at producere dem, finde dem og bruge dem. Det er derfor vigtigt at etablere et motivationssystem, der belønner den, der deler sine informationer med andre. Almindeligvis får medarbejderne hverken belønning for at dele informationer eller for at lade være. Dette mindsker motivationen for at bruge KM-systemet. Det er således vigtigt, at medarbejderne får noget ud af at arbejde med KM-systemet. For eksempel kan de gives mere tid til at dokumentere deres arbejde ved at tildele en bonus baseret på indsatsen for at registrere deres arbejde. NetCard er et system, som anvendes af Hewlett-Packard, hvor brugeren af informationer skal betale en symbolsk sum til et dokuments ophavsmand.

Case - ADL
Det amerikanske konsulentfirma Arthur D. Little (ADL) har udarbejdet et web-baseret informationssystem kaldet ADL Link til forbedring af vidensstyring og til at forbinde medarbejderne i et vidensnetværk. I ADL Link findes funktioner såsom mulighed for at finde medarbejdere med bestemte kvalifikationer samt opdatering til alle teams om igangværende projekter. ADL har identificeret tre nøglefaktorer, der indgår i et effektivt KM-system, nemlig fælles visioner, effektiv planlægning og en åben virksomhedskultur. Med hjælp fra erfarne ledere med godt kendskab til virksomheden oprettede ADL to teams på tværs af funktioner, der skulle definere virksomhedens behov for KM-systemer. Disse grupper bad derefter topledelsen og andre medarbejdere om at sikre et "dækningskøb" fra ADL's interne aktionærer.

I planlægningsfasen koncentrerede ADL sig om, hvilke typer viden, der var relevant for virksomheden, hvilke procedurer, der kunne automatiseres, osv. Disse krav blev indsamlet og opstillet efter, hvor vigtige de var. ADL indså, at det ikke tjente noget formål at planlægge mere end få måneder frem, da dette ville hæmme fleksibiliteten. Den øverste prioritet var at skabe en fleksibel og skalérbar systemarktitektur. En anden nøglefaktor gik ud på at tilpasse systemet til ADL's virksomhedskultur og ikke omvendt. Projekter, der ikke er så grundigt planlagt, får ofte den utilsigtede konsekvens, at de tvinger folk til at ændre arbejdsmetoder.

Nøgletal

Adgang til detaljeret statistik

  • Mere end 300.000 Jobagenter
  • Mere end 22.000 online CV'er
  • Mere end 122.000 brugere (fdim.dk marts 2013)

Kontakt os

Tel: + 45 72 25 15 25
Fax: + 45 72 25 15 35
Mail: info@stepstone.dk

Find det "Perfekte Match"

CV database
Søg i vores CV database og se mere end 20.000 CV'er!

Eksponér dit jobopslag!
Find den bedste eksponeringsløsning, så din annonce bliver set!

International Rekruttering
Du kan få dit jobopslag online i over 120 forskellige lande!

Referencer

Vellykket strategi med online annoncering Når Servicegruppen for Dataudstyr A/S, som er blandt Danmarks største IT-partnere, skal rekruttere medarbejdere inden for det IT-tekniske område, har de stor succes med at annoncere via StepStone. Ved at bruge en online karriere- og HR partner som StepStone når Servicegruppen nemlig direkte ud til sin målgruppe, som typisk anvender internetmediet til jobsøgning.  

Læs mere...

Servicegruppen for Dataudstyr A/S