Find job

Medarbejder til marin overvågning- og vandplanlægning

Har du interesse i overvågning og vandplanlægning, - særligt i forhold til vores kystvande? Er du i stand til at arbejde med analyser og databaser? Og vil du være med til at præge arbejdet med vandområdeplaner? Så er det måske dig, vi søger!

Opgaver og organisering

Vi søger en medarbejder til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings enhed i Sollerup på Fyn. I Styrelsen løser vi bl.a. opgaver i relation til overvågning af vandmiljøet og implementering af EU’s vandrammedirektiv – herunder med særlig fokus på de marine områder. Der er betydelig politisk opmærksomhed omkring indsatsen for at forbedre vandmiljøets tilstand samt et stærkt fokus fra styrelsens eksterne interessenter. Enhedens opgave er at være med til at sikre, at det faglige grundlag for vandplanlægningen tilvejebringes, og at det sker i et tæt samspil med forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og andre myndigheder.

Vi søger en kollega med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer inden for det marine område. Du kan have en uddannelse som marinbiolog, civilingeniør eller lignende.

Din profil

Ud over at besidde de rette naturvidenskabelige kompetencer skal vores nye kollega også formå at bringe fagligheden ind i den politiske proces. Du skal derfor være i stand til at formidle kompleks viden på en enkel facon både i skrift og tale og være god til at skabe løsninger, der er enkle og fagligt korrekte.

Først og fremmest skal du have solid faglig viden om biologi og processer i de danske kystvande. Vi forventer også, at du har et godt kendskab til håndtering og formidling af store datamængder under anvendelse af databaseværktøjer, GIS, matematiske modeller og statistiske værktøjer. Udover overvågning og vandplanlægning kan du også komme til at bidrage til løsning af opgaver i relation til Havstrategidirektivet og Østersøsamarbejdet HELCOM. Det vil være en fordel, hvis du har forvaltningsmæssig erfaring i forhold til vandmiljøområdet.

Du skal være i stand til at håndtere en travl og til tider omskiftelig arbejdsdag. Du skal have gode samarbejdsevner og være særdeles god til at formulere dig på skrift og i tale (dansk og engelsk).

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde fagligt udfordrende opgaver i tæt samarbejde med gode kollegaer. Du vil blive en del af et velfungerende og fagligt stærkt team, godt samarbejdsklima, højt tempo og en uformel omgangstone. Du vil naturligvis blive tilbudt den fornødne kompetenceudvikling i forhold til arbejdsopgaverne, blandt andet gennem sidemandsoplæring og kurser. Vi har fri kaffe/the og frugtordning.

Ud over vandmiljøovervågning og vandplanlægning løser Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Fyn (SVANA Fyn) tillige opgaver inden for, naturplanlægning og -overvågning samt administration efter skovloven mv.

I alt er vi ca. 30 kollegaer, der holder til i naturskønne omgivelser i Sollerup ved Faaborg. Naturstyrelsens enhed på Fyn er ligeledes lokaliseret i Sollerup. Vi arbejder tæt sammen med SVANA’s øvrige enheder, andre myndigheder, universiteter samt eksterne interessenter.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelsesstedet er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Fyn, Sollerupvej 24, Sollerup, 5600 Faaborg.

Flere oplysninger?

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kontorchef Harley Bundgaard Madsen på tlf. 72 54 35 09 eller chefkonsulent Stig Eggert Pedersen på tlf. 72 54 35 16.

Sådan søger du stillingen

Stillingen søges online på vores jobportal via nedenstående link "Søg jobbet her". Ansøgning og CV skal være modtaget senest den 30. september 2016. Samtaler forventes afholdt den 7. oktober 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning hører under Miljø- og Fødevareministeriet.Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er statslig myndighed for vand og natur. Styrelsen bistår miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik og lovgivning m.m., og styrelsen løser forskellige planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning. Styrelsen har ca. 600 medarbejdere fordelt på hovedsædet i København og 8 enheder i hele landet

Søg jobbet her Gem job
Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.