Find job

Erfaren og ambitiøs skoleleder til nyt ledelsesteam på Dragør Skole

Dragør Kommune har fortsat høje ambitioner på børnenes vegne og du skal indgå i udviklingen af skolen samt lede og håndtere den fortsatte fusion af to matrikler og skabe en sammenhængende skole.

Ansvar for pædagogisk strategi

Du skal stå i spidsen for et nyt ledelsesteam og har ansvar for strategi, det personalemæssige og det pædagogiske for alle medarbejdere. Opgaven er at skabe en sammenhængende skole på tværs af to matrikler, hvor ledelserne kommer tæt på kerneopgaverne og det pædagogiske arbejde.  

Der skal skabes en systematisk evalueringsstruktur om elevernes læring og trivsel og ledelsens arbejde skal ændres til at fokusere på læring frem for undervisning. Det kræver at du kan skabe et større fællesskab omkring undervisningen og hvordan rammerne udfyldes samt hvordan målene opnås.

Engagement og retning

Som leder for et nyt ledelsesteam skal du håndtere og sætte retning for forandringerne i både teamsamarbejde og de konkrete udviklingsmål. Du skal være synlig på matriklerne og i skolens dagligdag for at kunne guide, udvikle, sparre og give feedback i forhold til den enkelte. Samtidigt skal du skabe engagement og sætte retning for hele skolens virksomhed.

Personlig profil

Din baggrund har givet dig flair for den strategiske del af ledelsesjobbet og du formår via ledelsesteamet, medarbejderne og skolebestyrelsens kompetencer, at udvikle skolen. Samtidigt kan du sikre en effektiv drift og være en tydelig leder med gennemslagskraft, der skaber følgeskab og opbakning på baggrund af engagement og viden.

Du kan styre opgaverne, skabe værdi og skabe resultater i kraft af

 • at kunne håndtere en kompleks ledelsesopgave i en politisk ledet organisation
 • at kunne skabe gennemsigtighed i de fælles beslutninger uanset, hvor de bliver truffet
 • at kunne samarbejde med forvaltningerne og det øvrige skolevæsen
 • at skabe visioner og retning med tydelighed
 • en åben og tydelig kommunikation ift. elever, forældre, medarbejdere, ledelsesteamet, skolebestyrelsen og skoleforvaltningen med vægt på et højt informationsniveau
 • en tilgang til opgaverne, så du fokuserer på at skabe lærende faglige fællesskaber
 • er i stand til at holde fokus på de processer og den udvikling som er sat i værk.

Kvalifikationer - faglig profil

 • ledelseserfaring med ledelse af ledere
 • erfaring med strategisk ledelse
 • erfaring med at lede gennem andre og på distancen
 • uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, så du kan kommunikere og omsætte didaktiske og pædagogiske problemstillinger til strategi og retningsanvisende handlinger
 • ledelsesmæssig uddannelse på mindst diplomniveau, som supplement til din grunduddannelse.

Dragør skole

Skolen ligger på to matrikler, Nord og Syd, med henholdsvis 630 og 470 elever. Hver afdeling har en pædagogisk afdelingsleder, for at skabe ledelse tæt på praksis.

Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam, som ledelsesteamet hvert år sammensætter. Det giver overblik over børnenes forløb og mulighed for at sikre den nødvendige kontinuitet med den rette faglighed.

Dragør Kommune

Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, ca. 1.200 ansatte og et årligt nettodriftsbudget på ca. 750 mio. kr. Dragør Kommune er efter kommunalreformen fortsat en selvstændig kommune og derfor en kommune med en høj grad af nærhed.

Dragør er beliggende med store naturmæssige og kulturhistoriske værdier kun 14 km fra Rådhuspladsen. Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service. Der er generelt en god sundhedsprofil og skoler med resultater i top 10 i national sammenhæng, hvilket vi forventer at fastholde fremover.

Yderligere information

Der vil i ansættelsesprocessen indgå bistand fra eksternt konsulent. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Jesper Tangbæk på 22 80 00 86 / e-mail jespert@dragoer.dk.

Har du spørgsmål til eller lyst til at besøge skolen kan du kontakte konstitueret skoleleder Asger Villemoes Nielsen på 51 57 77 74.

Ansøgning med relevante bilag sendes online og du bedes benytte kommunens elektroniske rekrutteringssystem, som kan tilgås fra http://www.dragoer.dk/page3779.aspx 

Mere information på Dragør kommunes hjemmeside http://www.dragoer.dk/page5734.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist                        
31. oktober 2016

Tiltrædelse                                
1. januar 2017

Tidsplan                                      
Første samtalerunde – uge 45, anden samtalerunde – uge 46.

Dragør er et traditionsrigt og velbevaret bysamfund. Mere end 13.000 borgere og masser af turister nyder godt af vores enestående havnemiljø og naturområder langs kysten. I Dragør Kommune er det vores daglige mål at sikre borgerne den bedste service.
 
Stillingsbetegnelse
Skoleleder

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger
Dragør skole

Tiltrædelse
1. januar 2017

Ansøgningsfrist
31. oktober 2016

Kontaktperson
Direktør Jesper Tangbæk, 
tlf. 22 80 00 86

Uddannelse
Relevant lederuddannelse

Arbejdsområde
Ledelse på skoleområdet

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Dragør

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.