Find job

Teknisk medarbejder til overvågning af vandkvalitet i Midt- og Vestjylland og evt. rottebekæmpelse

Vil du være med til at overvåge vandkvaliteten i det midt- og vestjyske grundvand? Og måske i søerne også? Vil du bidrage til bekæmpelsen af rotter i Danmark? Og har du både flair for sagsbehandling og gode tekniske evner, som du kan lide at anvende til praktisk arbejde ude i naturen?  

Opgaver og organisering  

Du vil blive tilknyttet Styrelsen for Vand- og Naturovervågnings (SVANA’s) lokale enhed i Midtjylland, hvorfra vi primært arbejder med overvågning af naturens tilstand i grundvand, vandløb, søer og i de kystnære farvande samt bidrager til vandplanlægningen og den nationale rottebekæmpelse. Vi overvåger ca. 25 pct. af Jylland, fra Nørre Nebel til Thyborøn og fra Hvide Sande til Den jyske Højderyg – groft sagt. I dag bor vi i Ringkøbing, men fra begyndelsen af 2017 flytter enheden til Herning.  

Dine opgaver vil udspringe af det nationale overvågningsprogram (NOVANA), der tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden i Danmark og evt. af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Overvågningsprogrammets formål er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker dermed til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.  

Kerneopgaver  

Som teammedlem i Team Grundvand skal du bidrage til overvågningen af grundvandets kvalitet og mængden af grundvand. Alt efter dine kvalifikationer vil du derudover blive en del af vores rotte-team eller vores sø-team. Som rottekonsulent vil du skulle vejlede kommunerne i rottebekæmpelse, og som teammedlem i Team Sø vil du skulle bidrage til overvågningen af økologi og vandkemi i søerne.  

I praksis vil dine opgaver omfatte:  

  • Grundvandsovervågningen: planlægning og udførelse af prøvetagning og pejling af grundvand, drift af vandstandsloggere i det nationale pejleprogram for grundvand samt bearbejdning og kvalitetssikring af data fra de forskellige grundvandsundersøgelser i vores it-systemer og databaser. 

Derudover enten:  

  • Rotteopgaven: sagsbehandling, vejledning af kommuner og afholdelse af rottebekæmpelses-autorisationskurser.  
  • Søopgaven: planlægning og udførelse af forskellige former for sø-undersøgelser (vandkemi, sediment, vegetation og fisk mm.)  

Grundvands- og søovervågningen er beskrevet i tekniske anvisninger, der skal følges nøje. En betydelig del af arbejdet udføres i sagens natur i felten, hvor du selvstændigt skal kunne varetage prøvetagningen. Dit arbejde skal dog tilrettelægges i samarbejde med kolleger fra vores egen enhed samt med SVANA’s øvrige enheder.  

Din profil  

Det er en fordel, hvis du  

  • har en teknisk/ naturfaglig uddannelse, f.eks. miljøtekniker, jordbrugsteknolog eller lignende  
  • har en solid faglig viden om miljøforhold, helst indenfor de efterspurgte fagområder  
  • har erfaring med sagsbehandling  
  • har erfaring inden for overvågning på miljøområdet  
  • kan arbejde med avanceret teknisk udstyr til prøvetagning og målinger og har et godt kendskab til it  
  • er praktisk anlagt  
  • har kørekort til personbil  

Ud over det faglige er det essentielt for os, at du har engagement og gåpåmod, og at du er omhyggelig. Vi forventer, at du tager ansvar for egne opgaver og samtidig generelt er god til at dele viden og samarbejde. Som rottekonsulent vil du skulle forestå undervisning af kommunale sagsbehandlere i rottebekæmpelse.  

Idet vi står overfor snarlige ændringer i organisationen og en flytning til Herning, skal du nødvendigvis også være omstillingsparat, trives med forandringer og være frisk på at lægge energi og glæde i at bygge en ny arbejdsplads op.  

Vi tilbyder  

Masser af natur og spændende opgaver, en god blanding af feltarbejde og kontorarbejde samt en arbejdsplads med dygtige, sjove, uhøjtidelige kollegaer og et godt fagligt miljø, hvor vi lægger vægt på, at det også skal være sjovt at gå på arbejde.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er i dag Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA Midtjylland), Rindumgaards Allé 3, 6950 Ringkøbing, men fra begyndelsen af 2017 flytter enheden til Lollandsvej 4, 7400 Herning.  

Yderligere oplysninger?  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jess Jørgensen på tlf. 25 42 00 91, funktionsleder Heine Glüsing på tlf. 22 88 99 66 eller miljøtekniker Claus Rasmussen på tlf. 72 54 37 86.  

Sådan søger du stillingen  

Stillingen søges online på vores jobportal via linket "Søg stillingen" nederst i opslaget. Dine oplysninger plus ansøgning og CV skal vi have senest den 26. oktober 2016. Vi planlægger at holde samtaler uge 45 og 46.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning hører under Miljø- og Fødevareministeriet.Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er statslig myndighed for vand og natur. Styrelsen bistår miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik og lovgivning m.m., og styrelsen løser forskellige planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning. Styrelsen har ca. 600 medarbejdere fordelt på hovedsædet i København og 8 enheder i hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Herning

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.