Find job

Erfarne og engagerede enhedschefer til byplanlægning i Byens Udvikling

Vil du være med til at udvikle og planlægge fremtidens København? Vil du være chef for en enhed med 15-20 dygtige og engagerede medarbejdere?

I Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune søger vi to ambitiøse, kompetente og dedikerede enhedschefer.

København vokser markant i disse år. København skal være en levende og ansvarlig by med kant. Som enhedschef i Center for Byplanlægning er opgaven at omsætte ønsker fra politikere, borgere og investorer i lokalplaner, der tilgodeser behovet for både vækst og livskvalitet og sikrer, at København fortsat udvikler sig som en attraktiv storby.

Center for Byplanlægning skal udvide kapaciteten betydeligt som følge af, at der er godt gang i byggeriet i København. Derfor søger vi to dynamiske enhedschefer, som begge skal have faglig indsigt i byplanlægning. Den ene enhedschef skal dog især have erfaring med at implementere nye arbejdsgange, drive organisatoriske forandringsprocesser o. lign. i tilknytning til opgaverne. For begge job gælder, at det er et vigtigt element at få nye medarbejdere på plads – samtidig med at der skal skabes resultater.

Enhederne er en del af Center for Byplanlægning, som fremadrettet vil bestå af i alt fire byplanenheder, der alle arbejder med lokalplaner, stedsspecifik byudvikling (trafik, byrum m.v.) og byggesager i en geografisk opdeling af byen. Herudover er der i centeret to enheder, der beskæftiger sig med almene boliger. Centret vil fremover beskæftige ca. 130 medarbejdere. Center for Byplanlægning er en del af Serviceområdet Byens Udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen, og du vil som enhedschef referere til centerchefen.

Enhedschef for en byplanenhed – opgaver og forventninger

Som enhedschef har du personaleansvaret for 15-20 dygtige planlæggere, arkitekter, jurister, grafiske og administrative medarbejdere, og du er garant for den faglige kvalitet i enhedens opgaver.

Kerneopgaven i enheden er udarbejdelse af lokalplaner, byggesagsbehandling samt politisk betjening af Teknik- og Miljøborgmesteren, Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. Opgaverne løses i tæt samarbejde med resten af Teknik- og Miljøforvaltningen, de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune, borgere, grundejere, investorer, rådgivere, lokaludvalg og andre interessenter.

Til denne stilling forventer vi, at du har solide faglige kompetencer inden for byudvikling og byplanlægning samt interesse for arkitektur, og at du kan navigere i et politisk system.

Enhedschef for byplanenhed med tværgående ansvar – opgaver og forventninger

Som enhedschef har du personaleansvar for 15-20 planlæggere, arkitekter, jurister, grafiske og administrative medarbejdere, og du er garant for den faglige kvalitet i enhedens opgaver.

Kerneopgaven er her også udarbejdelse af lokalplaner, byggesager og politisk betjening. Herudover har enheden ansvar for tværgående udviklingsprojekter, implementering af nye arbejdsgange og effektivisering af processer på tværs af de fire byplanenheder.

Til denne stilling forventer vi, at du har kompetencer til at stå i spidsen for organisatoriske forandringsprocesser og at drive effektiviserings- og udviklingsprojekter og andre tværgående projekter. Herudover forventer vi, at du har forståelse for byudvikling og byplanlægning, og at du kan navigere i et politisk system.

Motiverende ledere med stort drive

Som enhedschef i Center for Byplanlægning skal du have fokus på nærværende ledelse og på at løse enhedens kerneopgaver gennem de faglige medarbejdere. Du skal sammen med den øvrige ledelse kunne sætte en klar retning for opgaverne, og du skal gennem tydelig dialog og sparring med medarbejderne sikre, at opgaverne bliver løst til tiden på et tilstrækkeligt fagligt niveau. Organisationen er under udvikling, og du får derfor mulighed for at bedrive forandringsledelse i praksis.

Du har solid ledelseserfaring bag dig og har erfaring fra en politisk ledet organisation. Du kan skabe både synlige resultater og et godt arbejdsmiljø og evner at sætte retning og rammer. Du kan prioritere, er løsningsorienteret, ser muligheder og handler.

Vi forventer, at du

  • har erfaring med nærværende ledelse af kompetente medarbejdere
  • har erfaring med at drive forandringsprocesser i et fagligt miljø
  • har evnen til at fremme motivation og arbejdsglæde i en krævende omstillingsproces
  • er god til at rammesætte opgaver og sætte retning
  • kan strukturere og skabe overblik over mangeartede opgaver og er i stand til at prioritere
  • evner at omsætte politik og strategi til konkrete løsninger i tæt samarbejde med borgere, interessenter og samarbejdspartnere og at prioritere mellem forskelligartede hensyn
  • har gennemslagskraft og gode forhandlingsevner og kommunikerer let og ubesværet med både interne og eksterne interessenter
  • kan strukturere og skabe overblik over mangeartede opgaver og er i stand til at prioritere
  • er helhedsorienteret og bidrager til det tværgående samarbejde
  • trives med et højt tempo og har overskud til et godt grin i en travl hverdag.

Du møder dine omgivelser positivt, ligefremt og med en naturlig autoritet. Du anerkender betydningen af gode samarbejdsrelationer og søger helhedsorienterede løsninger.

Vi tilbyder

Et spændende og udviklende lederjob, hvor du sætter præg på fremtidens København. Det sker i et godt kollegialt miljø, hvor du også har stor mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt som leder. Du vil blive en del af et dygtigt og kollegialt fællesskab i chefgruppen, hvor vi prioriterer faglig og ledelsesmæssig sparring højt. 

Vi holder til i nyrenoverede, åbne omgivelser, centralt placeret på Islands Brygge sammen med størstedelen af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er 550.000 kr. plus pension med mulighed for individuel forhandling.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerchef Pia Holm på 2289 4070.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 6. november 2016.
Skriv i din ansøgning hvilken af de to stillinger, du søger.

Vi forventer at holde 1. ansættelsessamtalerunde i uge 45, 2. runde i uge 47. Mellem de to samtaler vil der blive gennemført personlighedstest med testinterview. Tiltrædelse senest den 1. januar 2017.

Om ledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen
Vi arbejder målrettet med at udvikle en enhedsforvaltning, der bruger sin viden, sine ressourcer og sine kompetencer til gavn for borgere og brugere. Vi lægger vægt på helhedsorienterede løsninger, på vores ledelsesværdier helhedssyn, åbenhed og tillid og på at vi bruger vores ressourcer fleksibelt på baggrund af fælles prioriteringer. Vi har fokus på at indfri vores mål og sætter pris på en levende arbejdsplads med kompetente og motiverede medarbejdere. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.