Find job

Projektledere - byplanlægger, arkitekt, el.lign til Center for Byplanlægning

Vil du være med til at udvikle København som en levende, ansvarlig og mangfoldig by?

Center for Byplanlægning har fokus på udviklingen af Københavns byområder og skaber rammerne for bl.a. nye boliger, erhverv, rekreative muligheder og den almene sektor.

Center for Byplanlægning har godt 100 engagerede, dygtige og erfarne medarbejdere. Vi arbejder med stedsspecifik byudvikling – med udvikling af lokalplaner, trafikplanlægning, byrums- og byggesager i tilknytning til lokalplanerne, almene boliger samt tværgående, strategiske projekter - alt med fokus på at skabe mest mulig kvalitet i den fremtidige udvikling af København. Vi skaber rammerne for byens udvikling i dialog med bygherrer, rådgivere, udviklingsselskaber og en lang række andre interessenter samt borgere i byen.

Byudviklingen i København har et rivende tempo. Center for Byplanlægning har fået mulighed for at opruste, så vi kan være en aktiv samarbejdspartner og understøtte udviklingen. Vi søger derfor en række medarbejdere med henblik på opnormering. Fælles for samtlige stillinger er, at I kommer til at indgå i et fagligt miljø med en høj grad af samarbejde internt og eksternt, med fokus på politisk betjening, variation i opgaver og arbejdsdag og et godt tempo.

Vi søger derfor nye medarbejdere på en række fagområder. Erfarne projektledere med gode generalist kompetencer og god byplanmæssig faglighed. Planlæggere med særlige viden om landskabelige forhold og grønne byrum samt særlig viden om miljømæssige forhold. Arkitekt til grafiske opgaver og jurister med solidt kendskab til planloven.

Projektledere - byplanlægger, arkitekt, el.lign.

Vi søger fem stærke og erfarne projektledere, som kan udvikle og håndtere projektledelse af byplanfaglige opgaver, herunder særligt udviklingen af større lokalplaner i konstruktiv og løsningsorienteret dialog med byens mange aktører. Dit primære ansvarsområde vil være projektledelse af lokalplanprocesser fra den første dialog med bygherre til færdig lokalplan, herunder inddragelse af omverdenen på mange niveauer. Du skal derfor have en god forståelse for og viden om byudviklingsprocesser og gerne nogle års erfaring med lokalplanlægning. Du vil herudover indgå i tværgående opgaver, f.eks. hvordan vi implementerer Fællesskab København i den konkrete byudvikling, samt opgaver i forbindelse med lokalplanernes realisering. 

Om dig

De kandidater, vi søger, har stærke kompetencer i projektledelse, erfaring med lokalplanlægning, erfaring med inddragende processer med mange aktører, samt en bred viden om byudvikling. Herudover har du evnen til at analysere og vurdere byplanmæssige aspekter i de enkelte projekter for herved at kunne sikre, at både overordnede visioner og særlige ønsker og krav til kvaliteter imødekommes. Du evner at skære projekterne til, så der er fokus på de centrale forhold og du mestrer at varetage mødeledelse og gennemføre ofte omfattende forhandlinger med ejere, developere og rådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanerne.

Du er som projektleder organiseret, analytisk og resultatorienteret – og du er orienteret mod at skabe gode processer.

Du har en uddannelse som byplanlægger, arkitekt eller anden relevant akademisk uddannelsesbaggrund. Det er et krav, at du tillige har stærke kompetencer indenfor kommunikation, formidling og kan formulere dig præcist og målrettet både mundtligt og skriftligt.

Derudover forventer vi, at du:

  • kan omsætte visioner til planmæssige hovedgreb
  • er sikker i dine faglige vurderinger og evner at afveje mange hensyn i en sag
  • evner at agere i en politisk styret organisation, med skiftende dagsordener og høje krav til såvel leverancer med korte deadlines og klar kommunikation
  • tænker i helheder/hovedgreb og arbejder struktureret, evidensbaseret og analytisk
  • har et skarpt blik for roller, rammer og mandater i projekter og processer med mange involverede
  • er en effektiv mødeleder
  • bidrager med faglig viden, sparring og deler ud af din viden
  • er i stand til at bevare overblikket og humøret i pressede situationer.

Spørgsmål

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Jan Heichelmann på 2620 0157 eller enhedschef Bertha Lysgaard på 2630 1218.

Generelt til stillingerne

Vi kan tilbyde dig en række spændende projekter og opgaver i Center for Byplanlægning på en dynamisk arbejdsplads med skiftende dagsordener. Du kommer til at arbejde i et tværfagligt miljø med fokus på faglig vidensdeling og gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi er fire byplanenheder med hver en enhedschef og ca. 20 medarbejdere.

Stillingerne er normeret til fuld tid og er til besættelse den 1. januar 2017 eller snarest muligt. 
Løn- og ansættelsesvilkår er efter forhandling og i øvrigt i henhold til gældende overenskomst.

Vedhæft dit CV samt bevis for din uddannelse. Øvrige relevante dokumenter såsom anbefalinger eller lignende bedes du vente med at medbringe til en evt. ansættelsessamtale.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 6. november 2016.
Vi forventer at holde samtaler med udvalgte kandidater i ugerne 46 og 47.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.