Find job

Projektleder til pilotprojekt om foregribende antiradikaliseringsindsats med Kriminalforsorgen

 

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning søger projektleder, som skal være med til at styrke forebyggelsen af radikalisering hos borgere, der er eller har været indsat i Kriminalforsorgens institutioner.

Som projektleder vil du få ansvar for at gennemføre et pilotprojekt med fokus på at tilbyde en styrket koordineret indsats for borgere i målgruppen på tværs af Kriminalforsorgen og Københavns Kommune. Pilotprojektet er en del af Københavns Kommunes samlede strategi for antiradikalisering besluttet af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016.

Du får ansvar for at udvikle pilotprojektets indhold og sikre fremdrift i projektet. Det vil desuden være dit ansvar at styrke koordination og videndeling mellem projektets medarbejdere fra Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Projektlederen skal understøtte vores medarbejderes arbejde med løsladte borgere, som er i risiko for radikalisering.

Du vil i løsningen af dine opgaver indgå i et tæt samarbejde med og have tilknytning til Københavns Kommunes koordineringsenhed for antiradikalisering og de tilknyttede aktører og myndigheder. Projektlederen refererer til kontorchef Lars Ethelberg.

Vi lægger vægt på, at du har:

 • en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx socialrådgiver, kriminolog eller anden akademisk uddannelse
 • erfaring med tværsektorielt myndighedsarbejde, hvor mange parter koordinerer indsats omkring en borger
 • kompetencer og erfaring indenfor projektledelse, registrering, evaluering og effektmåling af sagsforløb.

Derudover forventer vi, at du har stærke koordinerings- og samarbejdsevner, da pilotprojektet er afhængig af et velfungerende samarbejde med de tre aktører: Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Arbejdet som projektleder indbefatter:

 • Udarbejdelse af deltaljeret projektplan og sikring af fremdrift i projektet.
 • Udarbejdelse af en manual over sagsgange og procedurer i indsatsen i samarbejde med de udførende parter i Københavns Kommune og Kriminalforsorgen.
 • Udarbejdelse af procedure for dokumentation i sagsarbejdet.
 • Opfølgning og evaluering af pilotprojektet.
 • Udarbejde oplæg til videre indsats på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet.
 • Effektiv kommunikation, som kan sikre, at involverede myndigheder samarbejder optimalt.
 • Understøttelse af samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og forvaltningerne i det daglige, i de konkrete sager og på ledelsesniveau.
 • Deltage i Koordineringsenhedens arbejdsgruppemøder, hvor enkeltsager behandles, herunder sager, hvor der løslades en borger i pilotprojektets målgruppe.
 • Løbende rådgivning og støtte til projektmedarbejderne ift. sagsforløbene, skriftlig procedure m.v.
 • Dokumentation af pilotprojektets resultater og effekter for de borgere, der deltager.
 • Sekretariatsbetjening af projektets referencegruppe og lave afrapportering til direktions- og politisk niveau.

Vi tilbyder

Du bliver ansat i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltning (3. kontor, Integration og vækst) og får et job præget af store krav til kvalitet, et stærkt fokus på resultater og et højt tempo. Du vil primært være tilknyttet Københavns Kommunes antiradikaliseringsenhed VINK, der arbejder med tidlig forebyggelse af radikalisering blandt unge københavnere.

Kontoret løser også opgaver inden for integration og vækst, herunder sikrer fremdrift i indsatser under Københavns Integrationspolitik og Integrationsaftale samt forvaltningens indsatser inden for kommunens erhvervs- og vækstpolitik. Vores indsats er i høj grad data- og forskningsbaseret, og vi samarbejder med en bred vifte af aktører som jobcentrene, Københavns Erhvervshus, foreninger, andre forvaltninger, borgere og virksomheder.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er tidsbegrænset frem til den 31. december 2019, og ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevant faglige organisation. Lønnen afhænger af dine kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Vi er beliggende på Bernstorffsgade i København V.

Yderligere oplysninger

Henvendelse kan rettes til kontorchef Lars Ethelberg Nielsen på 2492 6579 eller specialkonsulent Muhammad Ali Hee på 2323 9641.

Søg stillingen via "Søg jobbet her" senest fredag den 2. december 2016.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.