Find job

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning søger kontorchef til vandområdet

Er du en skarp chef med mod på et fagområde præget af både intens politisk interesse og svære faglige problemstillinger?

I Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) er en stilling som kontorchef i enheden Vandplanlægning ledig til besættelse snarest muligt.

SVANA er en ny styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. Vi arbejder for rent vand og en rig natur og betjener miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik og lovgivning.

Om stillingen

SVANA Vandplanlægning har ansvaret for at gennemføre EU’s vandrammedirektiv, som skal skabe god miljøtilstand i vores søer, vandløb, kystvande og grundvand. Enhedens opgave er at sikre, at det sker på et solidt fagligt grundlag, som udvikles i tæt samspil med forskningsinstitutioner og berørte borgere, myndigheder og erhverv.

Området er et af Miljø- og Fødevareministeriets mest komplekse, og indsatserne har stor politisk bevågenhed.  

Kontorchefen indgår i et team med to chefer og har personaleansvar for ca. 15 medarbejdere. Enheden samarbejder tæt med andre enheder i SVANA, Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og ikke mindst Miljø- og Fødevareministeriets departement. Kontorcheferne er ansvarlige for kvalitet og fremdrift i opgaveløsningen og forventes i vidt omfang at kunne agere selvstændigt i forhold til at lægge strategi i sagerne og betjene departement og minister.

Kontorchefen har særligt ansvar for de dele af vandrammedirektivet, der vedrører:

  • Søer, vandløb og spildevand.
  • Miljøfremmede stoffer. 
  • EU-samarbejdet, herunder harmonisering af nationale metoder til vurdering af vandmiljøets tilstand.

Der er tale om en chefstilling, som er meget central for styrelsens arbejde. Det er derfor en forudsætning, at du har:

  • En akademisk baggrund og stærke analytiske og forvaltningsmæssige kompetencer.
  • Politisk tæft og flair for ministerbetjening.
  • Appetit på at lede udviklingen af et naturfagligt kompliceret område.
  • Ansvarsfølelse, gennemslagskraft og en veludviklet evne til at samarbejde.
  • En tilgang til personaleledelse, der fokuserer på resultatskabelse, motivation og udvikling.
  • En høj arbejdskapacitet og robusthed i forhold til at være i et arbejdsmiljø præget af stramme deadlines.

Som kontorchef i SVANA bliver du en del af en stærk og engageret ledelsesgruppe. Du skal være optaget af at arbejde med både din egen og hele styrelsens løbende udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er som for kontorchefer i staten og sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter gruppe 1 inden for intervallet kr. 536.665,33 – kr. 592.949,41 i aktuelt niveau. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37. Tjenestemænd skal stile ansøgningen til Dronningen. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Flere oplysninger kan fås hos vicedirektør Mads Leth-Petersen, tlf. 2567 4211.

Sådan søger du stillingen: Stillingen søges online på vores jobportal via linket "Søg stillingen". Dine oplysninger plus ansøgning og CV skal vi have senest den 5. december 2016. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. december og den 19. december 2016. Test hos Mercuri Urval vil indgå i rekrutteringsprocessen.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning hører under Miljø- og Fødevareministeriet.Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er statslig myndighed for vand og natur. Styrelsen bistår miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik og lovgivning m.m., og styrelsen løser forskellige planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning. Styrelsen har ca. 600 medarbejdere fordelt på hovedsædet i København og 8 enheder i hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København Ø

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.