Find job

Konsulent til porteføljeledelse og digitalisering i miljøovervågningen

Vil du være med til at styre digitaliserings processer i miljøovervågningen? Kan du styre projekter sikkert og nå resultater sammen med andre? Er du en stærk koordinator med overblik og indsigt? Så har vi måske det rette job til dig?

Opgaver og organisering

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har ansvaret for det landsdækkende over­vågnings­program (NOVANA), der blandt andet inde­bærer overvågning af miljøtilstanden i hav og fjorde, vandløb og søer samt kvaliteten af grund­van­det og udbredelsen af forskellige naturtyper og arter. Se mere om program­met på www.svana.dk.Overvågningsopgaverne løses dels af enheder­ne i ­styrelsen, dels ved brug af eksterne konsulenter og analyselaboratorier.

Overvågningsprogrammet producerer en stor mængde data til brug for politik og forvaltning. Data genereres i en sammenhængende proces fra plan­læg­ning over feltarbejde og analyser på laboratorier til de er leveret kvalitetssikret i de fællesoffentlige databaser primært under Danmarks Miljøportal (DMP). Vi arbejder på at få et digitalt understøttet dataflow hele vejen i den proces. Både af hensyn til højere effektivitet og kvalitet.

Du skal som vores nye medarbejder koordinere og styre en større del af den projektportefølje, der skal realisere målet. Det er bl.a. øget brug af tablets i felten, automatisering af flere målinger, udvikling af apps til analyserekvisitioner og feltskemaer, samt optimering af samspillet med vores eksisterende fagdatassystemer. Du skal også koordinere styrelsens projektleverancer i forhold til DMP samt Aarhus Universitet (DCE) i forbindelse med udviklingen af den nye fællesoffentlige overfladevandsdatabase. Vigtige interne samarbejdspartner i styrel­sen vil være vores overordnede digitaliseringsenhed samt overvågningsenhederne i driftsorganisationen.

Din profil

  • Du har en akademisk uddannelsesbaggrund med generalistprægede kompetencer indenfor plan­lægning, styring og projektledelse.
  • Du er fortrolig med teknisk-faglige problemstillinger
  • Du har erfaring med ledelse af digitaliseringsprojekter.
  • Du skriver godt og er selvfølgelig stærk på IT og digital forvaltning.
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra offentlig forvaltning og miljøområdet.

Som personlige egenskaber lægge vi særlig vægt på, at du har:

  • Naturlig evne til hurtigt at få forretningsforståelse og etablere gode samarbejdsrelationer  internt som eksternt.
  • Organisationstalent samt evner til at styre processer og projekter, herunder sætte mål, følge op og støtte undervejs.
  • Fokus på løsninger, fremdrift og resultater, er positiv og godt kommunikerende overfor chefer, kolleger og samarbejdspartner.

Vi tilbyder

En stilling med alsidige og spændende opgaver, der giver netværk og bred indsigt i styrelsens samarbejde med f.eks. Aarhus Universitet (DCE) og ikke mindst det fællesoffentlige partnerskab omkring Danmarks Miljøportal. Der er stort ansvar og gode udviklingsmuligheder i jobbet.

Som arbejdsplads har vi fokus på styrelsens mål og strategier, samt at vi løser vores opgaver effektivt og til tiden. Der er en flad struk­tur med kort vej mellem chefer og medarbejdere. Stem­ningen er uhøjtidelig, og omgangstonen er direkte og præget af både humør og respekt. Arbejdsmiljøet er godt.

Om os

Enheden i Nykøbing F. har ansvar for en bred vifte af vand- og naturovervågningsopgaver under NOVANA-programmet, herunder også sekretariatsfunktionen med ansvar for den overordnede programstyring på tværs af landet. Enheden har derudover opgaver indenfor Natura 2000-planlægning samt myndighedsbehandling og administration af tilskud efter skovloven.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.

Flere oplysninger?

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Michael Hastrup på mobil 2725 3419.

Sådan søger du stillingen

Stillingen søges online på vores jobportal via linket "Søg stillingen" til højre i opslaget. Dine oplysninger plus ansøgning og CV skal vi have senest den 16. januar 2017. Vi planlægger at holde samtaler den 24. januar 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning hører under Miljø- og Fødevareministeriet.Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er statslig myndighed for vand og natur. Styrelsen bistår miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik og lovgivning m.m., og styrelsen løser forskellige planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning. Styrelsen har ca. 600 medarbejdere fordelt på hovedsædet i København og 8 enheder i hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Nykøbing Falster

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.