Find job

Discipliningeniør med ansvar for civil-området

Fagligt ansvar for en række forskellige anlægstyper

Du kommer til at indgå i teamet af discipliningeniører, hvor du får det faglige ansvar for civil-området på Raffinaderiet i Fredericia. I samarbejde med drifts-, vedligeholds- og projektorganisationerne bliver du den faglige tovholder indenfor dit felt, der sikrer optimal sikkerhed, ressourceudnyttelse og rentable løsninger. 

Du kommer til at arbejde med en bred vifte af anlægstyper, f.eks. fundamenter, beton- og stålkonstruktioner, bygninger, ovne, infrastruktur samt kloaker og drænsystemer og sågar havneanlæg. Blandt dine vigtigste opgaver kan nævnes:

  • Udbygning af redskaber og procedurer, samt inspektionsmetoder, som sikrer optimal sikkerhed, ressource-udnyttelse og rentabilitet
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer for nyt udstyr
  • Forestå den faglige afklaring og have løbende kontakt med leverandører under udvikling og gennemførelse af projekter og større vedligeholdelsesopgaver
  • Yde bistand til vedligeholdelsesafdelingen, herunder vedligeholdelse af dokumentation, reparations- og vedligeholdelsesmanualer
  • Yde support til driften af raffinaderiet
  • Yde bistand som ekspert i forbindelse med havarier og fejlfinding på kritisk udstyr, samt vurdere om udstyret er fit for service
  • Aktiv deltagelse i udvikling og forbedring af virksomhedens sikkerhedsstandarder

Som ansvarlig for civil-området vil dine berøringsflader spænde bredt, især i design og projekteringsfasen, og når anlæg skal godkendes og overdrages til drift og/eller vedligehold, vil du have en meget synlig og aktiv rolle overfor projekternes interne og eksterne interessenter. Det er ofte dig, som fører dialogen med de relevante myndigheder, forhandler projekterne igennem internt i organisationen, og har kontakt til entreprenører, samtidig med at du er bindeled til dine kollegaer i de operationelle afdelinger. Derudover vil det være dig, der afslutter projekterne og vedligeholdelsesopgaverne, og står for kvalitetssikring og rapportering

Du vil få teknisk ansvar for anlæg overalt på raffinaderiet og du vil komme i berøring med de fleste funktioner og niveauer i organisationen, du får derfor en bred indsigt i raffinaderiet en vigtig rolle i prioritering af raffinaderiets midler og ressourcer.  

Ambitiøs Bygningsingeniør med interesse for hele civil-området

Du er uddannet Bygningsingeniør eller tilsvarende, og du har optimalt et par års erfaring med projektering, byggeledelse inspektion og vedligeholdelse indenfor civil-området. Du kan også være nyuddannet og indstillet på at lære og tidligt få stort ansvar. Det vigtigste er, at din faglige interesse spænder bredt, og at du motiveres af stor afveksling i de enkelte opgaver. Ligeledes driver din nysgerrighed dig frem til den fornødne viden på civil-området, så du efter en periode vil være i stand til at arbejde selvstændigt og praktisk med komplekse problemstillinger. 

Din faglige drivkraft gør dig til en selvstarter, og du er proaktiv i din tilgang til opgaverne. Du er praktisk indstillet, og begår dig godt på tværs af organisatoriske niveauer. Da dine beslutninger ofte kan have vidtrækkende konsekvenser, er det afgørende, at du som fagperson kender dine begrænsninger og ved, hvornår du skal trække på andre kræfter. Du trives med at strukturere og overskue komplekse projekter, og har gennemslagskraft til at følge projekterne til ende. I forhandlingsprocesser er du selvsikker og vedholdende, og du formår at få argumenterne til at brænde igennem.

Da organisationen arbejder i et internationalt miljø, er det en forudsætning at du behersker engelsk i skrift og tale.

En unik mulighed for at styrke dine kompetencer

Du tilbydes en sjælden mulighed for at kunne arbejde på hele paletten af civil-området og en nøgleposition i et af Danmarks største procesanlæg. Du kommer til at få afgørende indflydelse på driften og vedligeholdelsen af anlægget, hvor du skal arbejde med store budgetter, de strengeste krav og den højeste kvalitet. Du vil blive udfordret, og der vil være en høj læringskurve, der vil styrke dine kompetencer både fagligt og personligt. Så har du baggrunden, interessen og gennemslagskraften, kan dette job blive et vigtigt skridt i din karriere. 

Geografi

Trekantsområdet

Kontaktperson

Jesper Nielsen

Email

jn@peoplelink.dk

Telefon

+45 24 48 20 15

Vores kunde, Raffinaderiet i Fredericia håndterer al modtagelse og lagring af råolien fra Nordsøen. En 320 km lang rørledning fører årligt ca. 7. mio. tons råolie fra Nordsøen til råolieterminalen i umiddelbar tilknytning til raffinaderiet. Heraf går ca. 3,4 mio. tons videre til raffinaderiet, mens resten udskibes til andre raffinaderier. Lidt over halvdelen af de færdige olieprodukter udskibes via havneterminalen, mens resten køres med tankbiler til Fyn og Jylland. Ud over fossile brændstoffer er levering af overskudsvarme til fjernvarme en del af virksomhedens forretningsgrundlag.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Trekantsområdet

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.