Find job

Kontorchef til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Vi søger en strategisk orienteret leder, der vil være med til at drive udviklingen inden for brug af offentlige data til effektivisering og til at skabe økonomisk vækst

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi går efter de løsninger, der giver størst nytte i samfundet og har fokus på at udvikle data og datainfrastruktur, der kan give gode beslutningsgrundlag, effektivisere den offentlige sektor og skabe grundlag for økonomisk vækst. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som kontorchef for Kontoret Politik og Vækst får du det overordnede strategiske ansvar for at omsætte styrelsens faglige kompetencer til politikudvikling, der bidrager til offentlig fornyelse og realisering af det samfundsmæssige potentiale i en bedre anvendelse af data og digital infrastruktur. Det betyder, at du skal lede det faglige arbejde med at identificere og kvalificere nye anvendelsesmuligheder for data og digital infrastruktur samt indarbejde den faglige analyse i robuste business cases og beslutningsgrundlag for nye initiativer, der understøtter styrelsens strategiske fokus på en effektiv og kvalitativ offentlig forvaltning og privat vækst.

En meget stor del af arbejdet foregår i tæt samarbejde med styrelsens faglige kontorer, koncernens øvrige institutioner og andre ministerier mv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en vigtig aktør i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 og det tværoffentlige samarbejde om data og digitalisering. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring fra centraladministrationen og med samarbejde på tværs af den offentlige sektor. 

Du refererer til direktionen og bliver en del af den samlede ledelse.

Faglige og personlige kvalifikationer

Som kontorchef i SDFE forventer vi, at du på baggrund af en akademisk uddannelse

  • Har politisk flair og kan bidrage til at sætte retning for styrelsen
  • Har strategisk fokus og er motiveret for at bygge bro mellem teknik og politikudvikling på et fagligt komplekst område
  • Er analytisk skarp, kan prioritere og skabe resultater
  • Er god til at etablere samarbejdsrelationer og håndtere forskellige interessenter så der opnås løsninger på tværs af forskellige synspunkter og interesser
  • Er vedholdende og har gennemslagskraft
  • Har erfaring med personaleledelse og fokus på motivation, udvikling og feedback i ledelsen af medarbejderne

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen er som kontorchef i staten, og ansættelsen sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter gruppe 1 inden for intervallet 536.665 – 592.949 kr. ekskl. pension pr. år. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil ske på åremålsvilkår.

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Kristian Møller tlf. 7254 5400 eller vicedirektør Anne-Sofie Jensen tlf. 7254 5003.

Du søger stillingen online på vores jobportal via linket til højre ”Søg stillingen”.  Vi skal have dine oplysninger, ansøgning og CV senest den 18. januar 2017. Samtaler forventes afholdt den 20. og 23. januar 2017. Personlighedstest kan indgå i rekrutteringsprocessen og forventes gennemført den 24. januar 2017. Eventuelle 2. samtaler forventes afholdt den 26. januar 2017.

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data. 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København NV

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.