Find job

Teknisk medarbejder til overvågning af vandmiljøet i Nordjylland (Tidsbegrænset)

Vil du være med til at overvåge vandmiljøet i Nordjylland, og har du gode tekniske evner, som du kan lide at anvende til praktisk arbejde ude i naturen?

Opgaver og organisering

Et nationalt overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.
Du vil blive en del af et landdækkende team, der har ansvaret for at overvåge både vandmiljø og natur.
Vand- og naturområdet er omfattende, har stor politisk og mediemæssig opmærksomhed og er samtidig fagligt udfordrende. Den ledige stilling skal primært understøtte vores udførelse af opgaverne inden for vandovervågning både i vandløb, søer og i det marine, kystnære vandmiljø.

Kerneopgaver

Din kerneopgave bliver at udføre det praktiske arbejde i felten og vil omfatte målinger så som vandkemiprøvetagning i vandløb og søer samt fiskeundersøgelser. Desuden kan du forvente at skulle bistå som bådfører (småbåde) ved kortlægning af bl.a. ålegræs. I forbindelse med feltarbejdet møder vi ofte lodsejere, der spørger til vores arbejde, og det svarer vi selvfølgelig meget gerne på.
Efter prøvetagning skal resultaterne indlæses og afrapporteres i vores it-systemer og databaser.
Du skal have gode tekniske evner og være vant til at arbejde med teknisk apparatur og it. Desuden er det nødvendigt, at du har ordenssans og overblik over de ting og opgaver, du har ansvaret for.
Dit arbejde tilrettelægges i samarbejde med kollegerne, og du vil skulle udføre det praktiske arbejde enten alene eller sammen med dine kollegaer. Dele af det praktiske arbejde kan være fysisk krævende.

Din profil

Vi forventer, at du

  • har en teknisk/naturfaglig uddannelse, f.eks. jordbrugsteknolog eller lignende og gerne nyuddannet
  • har faglig viden om miljøforhold
  • kan arbejde med teknisk udstyr til prøvetagning og målinger, og har kendskab til it
  • er praktisk anlagt og er god til at skabe tekniske løsninger
  • er glad for at arbejde udedørs i alt slags vejr

Herudover lægger vi vægt på, at du er omhyggelig og kan arbejde selvstændigt i den praktiske udførsel af opgaverne. Du skal kunne indgå som holdspiller i et team, der vægter videndeling og udførelse af opgaven inden for de afsatte rammer højt.

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde fagligt udfordrende opgaver i samarbejde med gode kolleger og et godt arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er ligefrem og uformel.

I Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), Nordjylland er vi 50 meget engagerede kollegaer og to kontorchefer.

Vi varetager opgaver både inden for vand- og naturovervågning og grundvandskortlægning. Vi holder til på Niels Bohrs Vej 30 i Aalborg, men arbejder tæt sammen med SVANAs centrale og øvrige decentrale enheder, andre myndigheder samt eksterne interessenter.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2017 med mulighed for forlængelse. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg.

Yderligere oplysninger?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Svend Bråten tlf: 29 92 63 20 eller kontorchef Birthe Jordt tlf. 93 58 82 07

Sådan søger du stillingen

Stillingen søges online på vores jobportal via linket "Søg jobbet her" nederst i opslaget. Dine oplysninger plus ansøgning og CV skal vi have senest den 23. januar 2017. Vi planlægger at holde samtaler i uge 4.
 
Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning hører under Miljø- og Fødevareministeriet.Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er statslig myndighed for vand og natur. Styrelsen bistår miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik og lovgivning m.m., og styrelsen løser forskellige planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning. Styrelsen har ca. 600 medarbejdere fordelt på hovedsædet i København og 8 enheder i hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Aalborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.