Find job

Visionær og datadreven enhedschef til Driftsviden i Center for Driftsudvikling

Kan du se mulighederne i en fakta- og vidensbaseret hverdagsstyring? Vil du være med til at sætte dagsordenen inden for intelligent brug af data til udvikling af driften af København? Brænder du for ledelse, og kan du favne og samle medarbejdere med forskellig faglig baggrund?

Teknik- og Miljøforvaltningen søger en erfaren og kompetent enhedschef til ledelse og udvikling af den nyetablerede enhed Driftsviden.

Driftsviden har med sine 20 engagerede og dygtige medarbejdere fokus på at drive og støtte udviklingen af driften i byen. Driften skal i endnu højere grad matche de muligheder og forventninger til brugen af byen, som følger af en by i vækst.
Driftsviden er en ud af fem enheder i Center for Driftsudvikling (CDU), og du vil referere til centerchefen samt blive en del af centerets chefteam. CDU hører til serviceområdet Byens Drift, som er en del af Teknik- og Miljøforvaltningens i alt fire serviceområder.

Vi sikrer data og viden, der bidrager til en meningsgivende hverdagsstyring og udvikling af driften

Enheden Driftsviden arbejder mod, at der i CDU, som i Byens Drift, træffes ledelsesbeslutninger om driften baseret på fakta. Sigtet er en enkel og meningsgivende hverdagsstyring, der understøtter dialogen, og en herigennem fokuseret udvikling af driften i byen. Enheden har kendskab til samtlige arealer, som Byens Drift har ansvar for, og enheden samler data ind om og for driften af disse arealer, analyserer denne og formidler viden herom til relevante parter i forvaltningen. Ambitionen er, at vi kun indsamler data, som vi aktivt bruger i hverdagens styring – både med henblik på byens og borgernes behov og driftens medarbejdere. Data kommer f.eks. fra GIS, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme, fra egne effektmålinger, tællinger og fra samarbejdet med andre interne som eksterne parter.

Enhedens centrale opgaver er:

 • Konceptudvikling af kapacitets- og kvalitetsstyring, som på sigt skal give et styringsredskab til prioritering og daglig styring i Byens Drift
 • Udvikling af enkle og simple effektmålinger af indsatser i byen, som matcher byens og borgernes behov
 • Videreudvikling af GIS-data, så vores datagrundlag dækker alle fagområder og opgaver
 • Ansvar for den overordnede forvaltning af arealer herunder bidrag til økonomidata ift. afledt drift og opkrævning af arealleje.
 • At sikre et opdateret datagrundlag og tilsyn med vores arealer ved Byens Tilsyn, som er enhedens øjne udadtil

Som enhedschef vil du endvidere få ansvar for enhedens økonomi og ledelse.

Motiverende og visionær leder

Du bliver personalechef for medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og personligheder. Du får ansvaret for den faglige kvalitet i enhedens opgaver, og du skal sætte retning og rammer for individuelle såvel som teamopgaver. Som chef skal du gennem indlevelse, motivation, overblik og prioritering sætte enheden i spil med sigte mod enhedens og forvaltningens målsætninger.

Vi forventer, at du

 • kan skabe klar retning og prioritering i enhedens arbejde, så både store visioner og nære behov tilgodeses
 • har ledererfaring og meget gerne erfaring fra en politisk ledet organisation
 • har erfaring med ledelse af og kan give faglig sparring indenfor datakæden; dataindsamling, -analyse og -formidling
 • har høstet væsentlige og positive erfaringer med motiverende ledelse og forandringsledelse
 • kan opbygge en ny enhed, herunder definere enhedens bidrag til kerneopgaven i dialog med centrale interessenter
 • kan kommunikere tydeligt og meningsgivende i ledelse, samarbejder og opgaveløsning
 • kan levere synlige og målbare resultater i samarbejde med medarbejdere
 • ved, at struktur og overblik er nødvendigt for at kunne navigere i en kompleks og foranderlig hverdag
 • kan skabe, inddrage og vedligeholde gode samarbejdsrelationer både internt i organisationen og med omverden
 • har stærke kommunikative evner samt gennemslagskraft og forhandlingsevner
 • kan indgå i et tæt og fortroligt chefteam, hvor vi gensidigt inspirerer og motiverer hinanden og har fokus på at udvikle et trygt og værdiskabende lederrum
 • sætter pris på et godt grin i en travl hverdag.

Et spændende og udfordrende job med masser af udvikling

Vi tilbyder dig et spændende og krævende lederjob i en interessant og levende faglig kontekst, hvor du er med til at sætte dit præg på udviklingen af driften i fremtidens København. Det sker i et godt kollegialt miljø, hvor humor og høj faglighed går hånd i hånd, og hvor du får rig mulighed for at udvikle dig som leder. Byens Drift er centralt placeret i historiske omgivelser på Islands Brygge sammen med størstedelen af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Tiltrædelse den 1. april 2017. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er 550.000 kr. plus pension.

Er du blevet nysgerrig?

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte centerchef Helle Holsøe på 2672 2631.

Søg stillingen via "Søg jobbet her" senest søndag den 29. januar 2017.

Vi forventer at gennemføre første samtalerunde fredag den 3. februar, anden samtalerunde tirsdag den 21. februar. Der vil mellem første og anden samtalerunde fredag den 10. februar være en test med et dertil knyttet interview.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver og servicere borgere og erhvervsliv inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling samt vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen renholdelsen og vedligeholdelsen af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Om ledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vi arbejder målrettet med at udvikle en enhedsforvaltning, der bruger al sin viden, sine ressourcer og kompetencer optimalt på tværs af de organisatoriske rammer til gavn for borgerne og brugerne. Vi arbejder for, at vores opgaveløsning er optimeret og helhedsorienteret, at vores ledelse er stærk og baseret på fælles værdier, at vi bruger vores ressourcer fleksibelt på baggrund af fælles prioriteringer, samt at vores medarbejdere er kompetente og velmotiverede. Vi har et stringent fokus på klare mål og en fælles forankret kultur. Arbejdsglæde og et dynamisk samarbejde er vigtige elementer for os og vores arbejdsplads.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.