Find job

Skovløberstilling på Møn, Naturstyrelsen Storstrøm

Kan du se dig selv i en stilling med mange forskellige opgaver, og hvor dagene ikke ens? Falder det dig naturligt ind at kommunikere og hjælpe vores brugere på arealerne? Så har vi en spændende skovløberstilling med bopæl på Møn ledig med tjenestested på Ulvshalegård. 

Opgaver og organisering:

Vi søger en ny skovløber til Møn – Ulvshale/Nyord og Høje Møn med kompetencer primært indenfor drift af publikumsarealer samt pasning og pleje af enhedens unikke naturarealer med tiltrædelse 1. august 2017 eller snarest muligt.  

Du vil blive en del af en enhed som består af en medarbejderstab på 11 funktionærer, 11 skov- og naturteknikere heraf 2 elever, samt skolepraktikanter. Du kan læse mere om os www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem/ 

Kerneopgaver:

Du vil primært have ansvar for følgende opgaver: 

 • Drift af publikumsarealer med tømning af affaldskurve, slåning af stier og pladser   
 • Håndtering af stort publikumspres, herunder kommunikation med brugerne og løsning af modsatrettede interesser.  
 • Naturpleje på Ulvshale og Nyord samt Høje Møn herunder dyrehold med meget kontakt til – forpagtere og græsningslaug. Du skal have lyst og evner til at arbejde med kreaturer og heste.  
 • Løbende drift og vedligehold af biler, traktorer og småmaskiner, så teknisk snilde er en fordel.  
 • Skovdrift herunder skovning, udrensning og kulturarbejde. 

Din profil:

Vi forventer at du er uddannet skov- og naturtekniker med speciale i skov- og naturpleje.

Kvalifikationer: 

 • Være god til at samarbejde og kommunikere 
 • Have pædagogiske evner – evnen til at kunne lære fra sig og sidemandsoplæring 
 • Have kendskab til Outlook og Excel er en fordel samt lysten til at lære nye programmer f.eks. SABA 
 • Være god til at planlægge din arbejdsdag, være kreativ og arbejde selvstændigt 
 • Have en god fysik (Klinten er op til 130 m høj) 
 • Engageret fagligt og i lokalområdet 

Vi forventer, at du kan være Naturstyrelsens loyale og præsentable repræsentant på Møn, Ulvshale og Nyord. Derfor skal du have et positivt menneskesyn og være god til at skabe relationer såvel til interne som eksterne samarbejdspartnere. En positiv tilgang til opgaverne og de mange brugere (ca. 250.000 besøgende) på Møns Klint hvert år.

 • Du skal kunne organisere, udføre og præsentere på en selvstændig og fleksibel måde, så opgaverne bliver løst fagligt og økonomisk godt.  
 • Du skal være opsøgende og selvstændig og kunne tage ansvar for både opgaverne og din egen udvikling. 

Vi tilbyder:

En spændende stilling hvor du har mulighed for at bringe alle dine kompetencer i spil og hvor du kommer til at arbejde med engagerede og fagligt dygtige kolleger.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestested er på Ulvshalegård. 

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer og aflønnes som 3F skov- og naturtekniker. Ansættelsesvilkårene følger den relevante overenskomst på området.

Til stillingen hører en opsynsforpligtigelse som indebærer at du står til rådighed uden for normal arbejdstid. Det er hvis der er problemer med kreaturerne/hestene på Ulvshale/Nyord eller når der sker skred på klinten, er skovløberen en del af beredskabsplanen.

Da geografien på enheden er spredt, vil det være nødvendigt for dig at være i besiddelse af en bil for at kunne varetage jobbet, derfor er kørekort er et krav for at kunne besidde stillingen.

Flere oplysninger:

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personaleskovfoged Mette S. Buhr, tlf. nr. 72 54 32 56 eller skovløber Helle Stuhr, tlf. nr. 22 49 65 90 / 55 81 91 18.

Sådan søger du stillingen: 

Du søger stillingen online ved at trykke på "Søg jobbet her" til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 21. juni 2017. Vi forventer at holde samtaler d. 28. juni 2017. 

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Nykøbing F

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.