Find job

Leder til Projekt, Planlægning og Dokumentation

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Campus Service SUND  
 

Københavns Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har gennem de seneste 5 år gennemført en række store nybyggerier, der har skabt rum til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets succesrige ekspansion, og som leverer bygningsrammer for forskning og undervisning i absolut verdensklasse. Samtidig med nybyggerierne sker der løbende en modernisering af den eksisterende bygningsmasse med særlig fokus på laboratoriemoderniseringer.  

Campus Service Sund er en serviceorienteret driftsorganisation, som leverer en sikker drift af fakultetet på 11 forskellige lokaliteter og en effektiv styring af de mange projekter i samarbejde med topledelsen.  

Som led i et generationsskifte og en organisationsændring har vi brug for en erfaren leder med overblik  

I stillingen som leder af Projekt, Planlægning og Dokumentation skal du skabe overblik over alle projekter og styre disse, så afdelingens mål nås. Afdelingen har ansvar for alle nybygninger, tilbygninger og større ombygninger på SUND. Disse projekter gennemføres i tæt samarbejde med brugere, Universitetets Campus Service og Bygningsstyrelsen  

Efter de mange store byggerier skal der fremover gennem effektiv planlægning sættes fokus på optimering af SUND’s arealforbrug.  

Du vil få ansvar for at gennemføre den nødvendige planlægning og bygningsoptimering for at nå Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets mål om væsentlige arealreduktioner.  

Københavns Universitet ibrugtager i efteråret 2017 et ny FM-system. Du vil få ansvar for at data i systemet fremover kan understøtte en effektiv bygningsplanlægning, og at al projektdokumentation leveres ind til systemet.  

Du skal lede og motivere afdelingens kvalificerede og erfarne projektledere i dagligdagen, ligesom du skal skabe strategisk overblik, styre økonomien og sikre samarbejdet med de øvrige afdelinger i Campus Service Sund og i KU’s fællesadministration. Du skal hjælpe SUND til fortsat at gennemføre ’state of the art’-projekter.  

Du kommer til at indgå i et lederteam der referer til campuschefen, se organisationsdiagram på http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/administration/campusservice/  

Personlige kompetencer:  

 • Du brænder for at arbejde med projekter og brugerinvolvering  
 • Du brænder for at arbejde med effektiv bygningsplanlægning og sikre optimale rammer for SUND  
 • Du er en dygtig kommunikator, der evner at lytte og kanalisere information, såvel skriftligt som mundtligt  
 • Du er samlende, åben, troværdig og tillidsskabende  
 • Du interesserer dig for mennesker og menneskelige relationer  
 • Du besidder et højt energiniveau og har et positivt livssyn  
 • Du har humor, er udadvendt og har overskud, også når der er travlt  
 • Du kan lide at have mange bolde i luften og kan bevare overblik og fokus  

Faglige kompetencer:  

 • Videregående teknisk orienteret uddannelse, som f.eks. arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør  
 • Erfaring med projektledelse og projektlederrollen i et politisk ledet bygningsmiljø  
 • Kendskab til projektledelse i offentlig regi  
 • En certificeret projektlederuddannelse  
 • Erfaring med brugerorienteret projektledelse og proces  
 • Erfaring med ledelse fra en offentlig organisation  
 • Erfaring med at definere og scope større projekter  

Ledelseskompetencer:  

Du skal kunne lede dygtige og erfarne interne projektledere  

 • Du skal kunne styre og udvikle Projekt, Planlægning og Dokumentation til en effektiv organisation  
 • Du kan arbejde med mennesker og motivere og udvikle dem  
 • Du kan styre og sikre en sikker og stabil projektleverance  
 • Du kan lede med overblik og skabe et godt klima i projektafdelingen  
 • Du har erfaring med at lede og udvikle både organisation og medarbejdere  
 • Du skal kunne gribe ind, hvis projekter udvikler sig anderledes end forventet  

Om stillingen:  

Stillingen er en fuldtidsstilling og refererer til Campuschefen. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst med AC/IDA eller organisationsaftale under fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest eller efter aftale.  

Du kan se mere om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på http://sund.ku.dk    

Din ansøgning:  

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Campuschef Marianne Vejen Hansen (tlf.: 20 84 13 83 eller mavh@sund.ku.dk).  

Send din ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via jobportalen (klik på "Søg jobbet her" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 30. juni 2017.  

Vi forventer at holde samtaler i uge 27 og 28, 2017 og eventuelt uge 30 og 31.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

www.ku.dk  

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.