Find job

Skoleleder, Karup Skole

Viborg Kommune søger skoleleder til Karup Skole

Karup Skole – skolen på heden ved åen

Karup skole er en af Viborg Kommunes 26 folkeskoler med ca. 310 elever fordelt fra 0. - 9. klasse. På skolen er der SFO og SFO-klub med i alt ca. 150 børn. Vi ligger i et natursmukt område med mange muligheder for naturoplevelser.

Vi er i indskolingen og på mellemtrinnet organiseret med aldersintegrerede klasser og har udvidet holddeling i dansk, engelsk og matematik. I udskolingen arbejder vi med IMA, som er Individuelt Målrettet Arbejde, hvor niveau og tempo indrettes efter den enkelte elev.

Vi tilbyder:

 • En flok glade, nysgerrige og dygtige elever.
 • En skolebestyrelse, som er engageret i og støtter op om skolens arbejde og nogle engagerede forældre, der støtter op om arrangementer.
 • En faglig kompetent medarbejdergruppe, der alle ønsker at blive inddraget i skolens udvikling.
 • Et stærkt ledelsesteam med en mangfoldighed af kompetencer.

Vi er stolte over vores tradition, hvor mellemtrinnet hvert år opfører en musical.
Vi har prioriteret lejrskole med overnatning for alle årgange.
Der er interaktive tavler i alle klasselokaler, og alle elever har iPad eller bærbar computer.
Vi prioriterer relationsarbejdet med børn og unge højt.

Vi forventer at vores nye skoleleder:

 • Har minimum 3 års ledelseserfaring inden for skoleområdet og er læreruddannet
 • Har eller er i gang med en lederuddannelse
 • Er ambitiøs på børnenes vegne og vil og kan være inspirator i den fortsatte udvikling af vores praksis med børnenes læring og trivsel
 • Ser de muligheder, der ligger i tværfagligt samarbejde bl.a. lærer-pædagog-samarbejdet og kan se mangfoldigheden i at have flere faggrupper i organisationen, som en styrke
 • Vil og har interessen for teknisk service og vil videreføre det arbejde, der er sat i gang i skoledistriktet
 • Kan være en synlig leder, der kan og vil binde de 4 team sammen ved at være nysgerrig på medarbejdernes praksis gennem motivation og sparring
 • Kan forfølge de skibe, der allerede er søsat
 • Kan italesætte vores kultur og i samarbejde med skolebestyrelse og medarbejdere bringe de gode historier om vores praksis ud
 • I kontakten med personale, børn og forældre er imødekommende, lyttende, inddragende, reflekterende, har fokus på dialog, går konstruktivt ind i konflikter og behersker ”den svære samtale”.
 • Kan se skolen som kulturbærer i lokalsamfundet, interesserer sig for og engagerer sig i det, der sker i lokalområdet
 • I samarbejde med ledelsesteamet kan prioritere, oversætte og omsætte forventninger fra politisk- og forvaltningsniveau
 • Vil stå i spidsen for en proces, hvor Karup Skole skal være det naturlige valg for alle børn i skoledistriktet

Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Som leder i Børn & Unge er du med til at udmønte retningen for vores område, som er beskrevet i den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik Lys i øjnene. Du understøtter vores arbejde med Fælles grundlag for børns læring samt brug af TOPI og den tværfaglige model.

Som leder på skoleområdet bliver du en del af et ledelsesfællesskab, hvor vi videreudvikler ledelse i netværk og gennem en undersøgende tilgang til egen og andres praksis. Vi har endvidere fokus på ledelse af og i team.

Aflønning og ansættelse:

Aflønning vil ske i henhold til overenskomst for ledere med flere inden for undervisningsområdet. Ansættelsen vil ske på kontrakt, jf. Rammeaftale om Kontraktansættelse.
 
Der afholdes indledende ansættelsessamtaler den 15. august 2017 fra kl. 16.00 og uddybende samtaler med de ansøgere, der går videre til 2. runde den 28. august fra kl. 16.00. Samtalerne foregår på Karup Skole.
Den 22. august 2017 er der personlig tilbagemelding på profiltest for de ansøgere, der går videre til 2. samtale. Tilbagemelding på profiltest foregår på Rådhuset i Viborg.

Kontakt:

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen - 87 87 10 50
Susanne Ruskjær, Karup Skole - 50 96 56 15

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Karup

Job hos virksomheden

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.