Find job

Byggesagsbehandler til Center for Byplanlægning

Vil du være med til at udvikle København som en levende, sammenhængende og mangfoldig by? Center for Byplanlægning skaber rammerne for bl.a. nye boliger, erhverv, rekreative muligheder og den almene sektor, og behandler byggesager i forbindelse med nye lokalplaner bl.a. i de nye byudviklingsområder.  

Center for Byplanlægning søger en erfaren byggesagsbehandler til myndighedsbehandling af byggesager, indenfor rammerne af byggeloven og planloven.  

I byggesagerne tager vi stilling til ansøgninger om opførelse af ny bebyggelse til beboelse, til erhverv – eller til begge dele. Spektret af byggesager er stort og forskelligartet. Beboelse kan omfatte alt fra større etageboligbebyggelse og ungdomsboliger til rækkehuse og husbåde. Erhverv kan være daginstitutioner, kontorbyggeri, butikscentre, skoler, sygehuse, caféer mv.  

Byggesagsbehandlerne i Københavns Kommune agerer både som bygnings- og planmyndighed og træffer afgørelser på baggrund af bygningsreglement og lokalplaner. Da meget byggeri fastlægges efter helhedsvurderinger i henhold til bygningsreglementet og/eller lokalplaner med bygningsbevarende hensyn for øje, kræver arbejdet som byggesagsbehandler interesse for både byrum, bygningskultur og sammenhæng mellem byggeteknik og æstetik.  

Byggesagsbehandlerne i Center for Byplanlægning  

I dit arbejde som byggesagsbehandler vil du være i daglig dialog med både privatpersoner og professionelle rådgivere. Det kræver situationsfornemmelse, veludviklede kommunikationsevner, og at du er præcis både i skrift og tale. Vi forventer, at du har lyst til at facilitere, formidle og gøre fagligt stof forståeligt på flere niveauer, og samtidig trives med den administrative del af jobbet.  

Du vil indgå i større og mindre projektgrupper ved udarbejdelsen af nye lokalplaner og har ansvar for at sikre, at byggeriet kan udføres i overensstemmelse med lovgivningen og i høj kvalitet.  

Du skal have lyst til at arbejde med udviklingen af byens byggeri og sætte din myndighedsudøvelse ind i en større sammenhæng ud fra Københavns Kommunes strategier og politiske målsætninger.  

Du skal være løsningsorienteret og samtidig evne at træffe afgørelser, der ikke altid imødekommer ansøgers ønsker, samt kunne argumentere fagligt for afgørelserne.  

Vi samarbejder tæt med de øvrige myndigheder i Teknik- og Miljøforvaltningen, og du skal kunne samarbejde med mange forskellige fagligheder. Dette indebærer daglig koordinering og samarbejde, både internt og eksternt, hvor du skal bidrage aktivt med din faglighed og med dit engagement.  

Vi søger en erfaren byggesagsbehandler med arkitektfaglig eller anden byggefaglig baggrund, f.eks. ingeniør.  

Det primære fokus for arbejdet ligger i myndighedsbehandling af byggesager. Byggesagsbehandleren vil blive placeret i Byplan Vest.

Om ansættelsen   

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst (specialist), afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.  

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2017 eller tidligere.  

Husk at vedlægge dit cv samt dokumentation for uddannelse  

Yderligere information  

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos enhedschef Lena Kongsbach, Byplan Vest, telefon 4131 8484.  

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 13. august 2017.  

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 34.    

Om Teknik- og Miljøforvaltningen 

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde.  Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr. 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.