Find job

Naturstyrelsen søger IGU-elev til vores nye kantine

Kan du lide at lave mad, og vil du gerne hjælpe vores nye kantineleder med opstart af en helt ny kantine?

Har du lyst til at arbejde i et køkken, hvor du kan komme med idéer til mad, der er inspireret af andre madkulturer? Så er det dig, vi søger til Naturstyrelsen i Randbøl.

Om jobbet 

Der er ca. 70-80 sultne medarbejdere, som du skal hjælpe vores kantineleder med at lave buffet til. Du vil komme til at arbejde med alle opgaver i køkkenet, såsom tilberedning af grøntsager, bage og lave kold/varm mad. Du skal også hjælpe med opvask og rengøring i det helt nye køkken. Derudover bliver der holdt mange møder, hvor du skal dække op og lave kaffe, te mv. på rulleborde. Du vil få en grundig oplæring.

Vi tilbyder dig   

Ansættelse i en IGU-stilling, som er en 2-årig fuldtidsstilling på 37 timer/uge med ansættelse fra d. 1. oktober 2017. Du vil i Naturstyrelsens kantine få mulighed for at lære en arbejdsplads at kende, tilegne dig en række kompetencer og blive bedre til dansk. I 20 uger af din 2 årige ansættelse, vil du skulle deltage i skoleundervisning. Undervisningens indhold tilrettelægger vi i fællesskab, så du udvikler dine færdigheder i dansk og inden for praktikområdet bedst muligt.

Din profil

Vi lægger særligt vægt på, at du:

  • Har lyst til at lave mad 
  • Har lyst til at lære nyt  
  • Har lyst til at lære om den danske madkultur 
  • Har lyst til at komme med idéer til hvilken mad fra andre lande, der kan laves i kantinen  
  • Er fleksibel 
  • Kan møde til tiden og kommer hver dag 
  • Har et godt humør, og er interesseret i at hjælpe vores kantineleder i udviklingen at kantinen, så det bliver et fælles hjerterum i huset og et sted, hvor alle kan lide at komme, uanset om man er gæst eller ansat i huset. 

Arbejdstiden er mellem 7-15 i hverdagene (der kan forekomme få eftermiddag/aften arrangementer).

Om Naturstyrelsen Randbøl

I Naturstyrelsen Randbøl er der ca.110 medarbejdere. Vi ligger i et smukt skovområde, hvor vi har kontorer i den gamle skovriderbolig Gjøddinggård. Der er desuden opført en ny tilbygning, hvor der er etableret kontorer, køkken og kantine.

Du kan læse mere om Naturstyrelsen på vores hjemmeside www.nst.dk.

Om IGU   

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et tilbud til flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når uddannelsen begynder. Det er en betingelse, at du har haft folkeregister-adresse i Danmark i mindre end fem år.  Læse mere om IGU.

Løn- og ansættelsesvilkår   

Du ansættes som udgangspunkt på fuldtid, 37 timer/ uge. I de første 4 uger af ansættelsen vil du være ansat i virksomhedspraktik. Aflønning i praktikperioden sker i henhold til overenskomst for IGU-elever i staten, og ansættelsesvilkårene følger den relevante overenskomst på området.

Du ansættes i Naturstyrelsen på Hovedkontoret, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Henvendelse og ansøgning   

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores kantineleder Allan Geertsen tlf.: 26 74 60 84 eller Anne Lyders Gade, ansvarlig HR-medarbejder for IGU-elever tlf.: 20 99 13 82.

Sådan søger du stillingen  

Du bedes i ansøgningen oplyse os kontaktoplysninger på din kommunale sagsbehandler. Du søger stillingen via dit jobcenter eller online ved at trykke på ”søg stillingen” til højre i stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 

Dine oplysninger vedlagt ansøgning, CV og eventuelle eksamensbeviser og anbefalinger skal vi have senest d. 20. september 2017. Vi forventer at holde ansættelsessamtale d. 26. september 2017 om eftermiddagen.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.