Find job

Specialkonsulent til kommunikation og formidling

Kan du udvikle og skabe kommunikations- og formidlingsprocesser fra det strategiske niveau til den operative planlægning og eksekvering, er du dertil en stærk kommunikator, der brænder igennem, er du måske vores nye specialkonsulent.

Om stillingen  

Kystdirektoratet har en væsentlig opgave med formidling til og vejledning af kommuner og borgere om kystbeskyttelse og klimatilpasning. Fra medio 2018 skal kommunerne overtage behandlingen af kystbeskyttelsessager. Kystdirektoratet skal fortsat udvikle og formidle viden om omkostningseffektive kystbeskyttelsesmetoder og værktøjer til kommunernes klimatilpasning. For at styrke denne indsats har Kystdirektoratet i samarbejde med Miljøstyrelsen etableret et rejsehold, der skal vejlede kommunerne om kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Vejledningen omfatter blandt andet etablering af helhedsløsninger på kyststrækninger i kystkommunerne. I løsningerne indgår afvejning af teknik, jura og samfundsøkonomiske forhold.

Som vores nye kommunikations- og formidlingskonsulent skal du udvikle og understøtte kommunikations- og formidlingsprojekter, der i første omgang retter sig mod kommunernes overtagelse af myndighedsopgaven med sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse. Du skal i dialog med kommunerne foretage afdækning af videns- og kompetencebehov i forhold til kommunernes overtagelse af denne myndighedsbehandling. Du løfter efterfølgende fra primo 2018 opgaven med udvikling og koordinering af blandt andet undervisnings- og formidlingsaktiviteter til kommunerne, der skal sikre, at kommunerne kan overtage sagsbehandlingen og gennemføre helhedsløsninger på kysterne. Du skal endvidere samordne og udvikle vores samlede formidlings- og vejledningsaktiviteter, herunder kommune- og borgermøder samt rejseholdsaktiviteter vedrørende kystbeskyttelse og klimatilpasning. Du skal udvikle indhold og metoder i konkrete undervisnings- og vejledningstilbud, herunder materialer og præsentationer, samt tilrettelægge, programsætte og evaluere aktiviteterne.

Om dig  

Du har uddannelse på kandidatniveau og/eller efteruddannelse inden for virksomheds-kommunikation, lærings- og forandringsprocesser eller uddannelsesvidenskab.

Vigtigst er, at du har dokumenteret erfaring med større kommunikations- og formidlingsprojekter samt undervisnings- og læringsprocesser. Du har et begrebs- og metodeapparat, der blandt andet omfatter didaktik, projektledelse og strategisk virksomhedskommunikation.

Du har gerne erfaring som underviser og kan præsentere og formidle tekniske, juridiske og økonomiske problemstillinger på en enkel og indlysende måde. Du evner endvidere at videreudvikle dine faglige kollegers kompetencer inden for formidling og undervisning, som allerede er sat i spil med gode resultater.

Du har forståelse for og almen viden om samfundsforhold samt kendskab til politisk styrede organisationer. Du anvender din viden på disse områder i dialogen og samarbejdet med kommuner, andre interessenter og samarbejdspartnere.

Du er parat til at arbejde både med de strategiske udfordringer, herunder udvikling af Kystdirektoratets virksomhedskommunikation og profil i omverdenen, udarbejdelse af analyser, rådgivning og support af områdeledelsen, såvel som de mere planlægningsmæssige og operative opgaver med gennemførelse af undervisningsaktiviteter, workshops, informationsmøder og brugerundersøgelser.

Du er initiativrig, bruger dit netværk, arbejder og tænker procesorienteret og kan etablere kontakter på ledelsesniveauer og medarbejderniveau ved samarbejdspartnerne og interessenter. Du er i besiddelse af et godt humør, et stærkt drive, og du eksekverer og kommer i mål med dine projekter.

Vi tilbyder  

Der er stigende opmærksomhed på konsekvenserne af klimaændringer, der i disse år medvirker til øget fokus på alle aspekter af kystbeskyttelse og klimatilpasning, herunder tekniske løsninger og den samfundsøkonomiske betydning. Kystdirektoratets viden og vejledning er efterspurgt. Du får mulighed for at arbejde med og udvikle formidling og kommunikation på et område med stor samfundsmæssig relevans og bevågenhed.

Vi arbejder i teams og projekter med stærk faglig fokusering og tværgående samarbejde og vidensdeling.

Vi er en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved udviklende opgaver, et skarpt blik for omverdenens krav og forventninger, dygtige og engagerede medarbejdere og ledere samt god trivsel.

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested i Kystdirektoratet i Lemvig. Afhængig af kompetencer og erfaring er ansættelsen på vilkår som specialkonsulent.

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til afdelingschef for Kyst og Klima Ane Høiberg Nielsen på telefon +45 9133 8430.

Ansøgning   

Ansøg online via ”"Søg jobbet her” nederst på siden.

Din ansøgning med CV og eksamensbevis skal være modtaget senest den 21. september 2017.

Rekrutteringsforløb  

Samtaler gennemføres den 26. september 2017 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig. Der ydes godtgørelse for transport til deltagelse i samtale. Der indgår skriftlig case-opgave i forbindelse med samtale. Tiltrædelse 1. november.          

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge. 


Kystdirektoratet er statens myndighed på kystområdet. Vi tager vare på Danmarks kyster og søterritoriet, hvor vi med analyser sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller anlæg langs Danmarks over 7.300 km kyststrækning. Kystdirektoratet udvikler også nye risikoanalyser og metoder til kystbeskyttelse i forbindelse med klimaforandringer samt formidler viden og rådgivning til miljø- og fødevareministeren, andre myndigheder og borgere i Danmark. 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Lemvig

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.