Find job

Seniorrådgiver – Innovasjon Norge København

Vil du være med å utvikle det danske markedet og FN-markedet for norsk næringsliv? Vi søker ny seniorrådgiver i København

Innovasjon Norge er den norske statens viktigste verktøy for å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i Norge. Vi bidrar til innovasjon i næringslivet, og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og bistår dem slik at de kan lykkes internasjonalt. Som?en global organisasjon?er?vi representert i flere enn tretti land.

Vi søker nå en ny seniorrådgiver til vårt team i København. Stillingens ansvarsområde vil være delt 50% som spesialrådgiver med ansvar for å utvikle FN-markedet og 50% som seniorrådgiver Export Norway med ansvar for å utvikle det danske markedet. Stillingen er tidsbegrenset i ett år med mulighet til forlengelse.

Innovasjon Norge tar mål på seg å være en strategisk samarbeidspartner for FN. På vegne av det norske Utenriksdepartementet forvalter vi økonomisk støtte til FN og norske humanitære organisasjoner med det formål å styrke internasjonal forebygging og beredskap og innovasjoner for å effektivisere humanitært innsats. Årlig kjøper FN varer og tjenester for 17,7 mrd. USD. Norges andel av dette var i 2016 0,35%. Norge satser aktivt for å øke norske leveranser til FN, utvikling- og humanitært marked. UN City i København består av 1500 medarbeidere og 11 FN-organisasjoner. Flere av disse foretar innkjøp på vegne av organisasjonens globale landkontorer.

Danmark er blant Norges viktigste eksportmarkeder og et naturlig startsted for mange små og mellomstore bedrifter. Hovedansvarsområde innen Export Norway omfatter rådgivning til norske bedrifter knyttet til deres muligheter og forretningsutvikling på det danske markedet samt identifisering og formidling av relevante muligheter på det danske markedet til prioriterte norske næringer med særlig vekt på helse og energi.

Sentrale arbeidsområder vil være:

 • Rådgivning og sparring med norske bedrifter rundt deres muligheter på det danske markedet og FN og utvikling av en forretningsmodell tilpasset det danske/FN markedet gjennom formidling av markedsinnsikt, forretningsmiljø og -kultur.
 • Kobling av norske bedrifter mot relevante aktører i det danske/FN markedet gjennom partnersøk, nettverksarrangement og arbeid som døråpner.
 • Overvåke trender og utvikling i FN og relevante danske sektorer og omsette dette til konkrete muligheter og formidle dette til relevante deler av norsk næringsliv.
 • Utvikle, organisere og gjennomføre arrangementer, seminarer, konferanser og andre møteplasser og ellers legge til rette for norsk deltagelse på allerede etablerte møteplasser i markedet.
 • Utvikle relevante nettverk i det danske/FN markedet (bedrifter, organisasjoner, myndigheter, lokale tjenesteytere, bransjespesialister etc.) herunder samarbeid med nøkkelpersoner innen FN og NGO-miljøene både i København og andre FN-byer i Europa (Roma, Brussel, Paris, Wien, London).
 • Prosjektledelse med ansvar for måloppnåelse og budsjett
 • Være pådriver for innovasjon og utvikling av nye løsninger som markedet etterspør
 • Samarbeid næringsliv, øvrige deler av Innovasjon Norge, utenrikstjenesten og andre sentrale norske aktører i markedet 

Krav til søkerne:

 • Plettfri vandel
 • Flytende Engelsk muntlig og skriftlig samt et skandinavisk språk
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med internasjonal forretningsutvikling og vekst i bedrifter
 • Internasjonal erfaring
 • God kjennskap til FN-systemet og internasjonale humanitære organisasjoner og utviklingsaktører
 • Kjennskap til innkjøpsprosesser og logistikk i humanitære operasjoner
 • God forretningsforståelse og kjennskap til norsk næringsliv innen mulighetsområdene energi og/eller helse og gjerne fra sektorer som leverer til nødhjelpsmarkedet.
 • Erfaring med produktutvikling og innovasjon
 • Genuint opptatt av?kundeperspektivet gjennom å skape nettverk og utvikle langsiktig samarbeid med kunder og samarbeidspartnere?på tvers av kulturer og landegrenser

Ønskede personlige egenskaper:

 • Pådriver, resultatorientert og operativ
 • Koblende og god relasjonsbygger
 • Analytisk og strukturert
 • Målrettet med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God omstillingsevne og evne til å jobbe i hektiske situasjoner
 • Gode?kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Tydelig, profesjonell og etterrettelig. 

Vi kan tilby:

 • Spennende og faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale 

Ønsket tiltredelse er 2. januar 2018, senere tiltredelse kan skje etter avtale.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder i København og fagledelse Business Partnerships. 

Flere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Vidar Ellingsen, Spesialrådgiver Business Partnerships på telefon +47 928 98 078, eller Elisabeth Svanholm Meyer, Regionleder Europa på telefon +47 900 57 820. 

Søknadsfrist: 20. november 2017 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.