Find job

Leder til Modeludvikling

Den nuværende leder har fået nye udfordringer, hvorfor DLR Kredit søger en ny leder til afdelingen for Modeludvikling.

Om stillingen

Modeludvikling arbejder med udvikling og overvågning af IRB-modeller til brug for styring af DLRs kreditrisiko mv. Hertil kommer udarbejdelse af model- og datadokumentation.

DLR har en godkendelse til at anvende den avancerede IRB-metode for produktionslandbrugs­porte­føljen og arbejder på at opnå en tilsvarende godkendelse for de øvrige udlånssegmenter.

Lederen af Modeludvikling har ansvaret for overvågning og løbende kalibrering af IRB-modeller samt udvikling af nye modeller, herunder at skabe grundlaget for de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Lederen arbejder tæt sammen med de forskellige forretningsenheder for herigennem at understøtte realiseringen af de forretningsmæssige gevinster ved bl.a. at have en modelunderstøttet kreditproces.

Modeludvikling består aktuelt af 5 medarbejdere omfattende økonomer og matematikere. De eksterne krav fra myndighederne stiller krav til løbende udvikling af området, hvilket skaber et dynamisk arbejdsmiljø. For at få succes i stillingen bør du have stærke relationelle kompetencer og en god gennemslagskraft. Du refererer til direktionen.

Du har

  • betydelig erfaring med udvikling af IRB-modeller og model- og datadokumentation
  • godt kendskab til integration mellem modeller og forretningsforståelse
  • gode kommunikationsevner og formår at kommunikere komplekse forhold enkelt og forståeligt
  • en motiverende ledelsesstil til at lede en kompetent afdeling
  • erfaring med at sikre og understøtte en værdibaseret ledelse

Endvidere forestiller vi os, at du har en relevant uddannelse på akademisk niveau og dokumenteret erhvervs- og ledelseserfaring fra den finansielle sektor.

Stillingen rummer særdeles gode muligheder for selv at præge afdelingens videre udvikling og vej til opfyldelse af en række ambitiøse mål. For den rette ansøger vil der tillige være gode personlige udviklingsmuligheder både fagligt og ledelsesmæssigt – det afhænger primært af dine kompetencer. Som leder skal du både forestå den faglige og personalemæssige ledelse.

Tiltrædelse marts 2018

Hvis du har masser af energi, interesse og vilje til at gøre en forskel, er dette et udfordrende job for dig, og du vil indgå i et uformelt miljø med dedikerede kolleger, hvor kommandolinjerne er korte.

Personaleforholdene er gode i henhold til overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Gage  efter kvalifikationer. Herudover pension, sundhedsforsikring mv. Arbejdsstedet er Nyropsgade 21, 1780 København V.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til den eksterne konsulent Thor N. Callesen på tlf. 2128 0596. Din motiverede ansøgning og dit CV skal mærkes ”Leder til Modeludvikling” og sendes snarest til tnc@callesenconsulting.dk. Vi interviewer løbende. Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt, og DLR Kredit bliver ikke informeret om din identitet uden din forudgående accept.

DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhverv. DLR finansierer produktionslandbrug, skovbrug, dambrug, gartnerier og alle typer erhvervsejendomme samt andelsboliger og vindmøller. DLR Kredit beskæftiger 160 medarbejdere i Nyropsgade 21 og 40 vurderingssagkyndige. Se endvidere www.dlr.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København V

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.