Find job

Naturstyrelsen søger vikar for 6 måneder: jurist eller ejendomsmægler

Brænder du for at prøve kræfter med ejendomsjuridiske opgaver i et alsidigt job med stor selvstændighed og faglig spændevidde? Har du flair for at finde og udtænke gode løsninger og kan du yde solid rådgivning til kolleger og chefer? Så læs videre om den ledige stilling hos Naturstyrelsen.  

Opgaver  

Du kommer til at arbejde med en bred portefølje af opgaver som primært kommer til at være inden for handel med fast ejendom, tinglysning og lejeret. De mange opgaver betyder, at det er vigtigt, at du er god til at skabe overblik og samtidig kan arbejde med mange sideløbende opgaver, hvor der kan være opgaver med korte deadlines. En god forståelse for processer og evnen til at bevare overblikket i en kompleks hverdag er vigtig i denne stilling.  
Du kan bl.a. også komme til at arbejde med forvaltningsret, miljøret og naturbeskyttelsesloven alt efter de kompetencer og erfaringer du bringer med ind i jobbet. Desuden skal du være indstillet på at varetage andre opgaver, når der er behov for det.

Som medarbejder i en statslig styrelse er det vigtigt at man har lyst til at arbejde med privatretlige problemstillinger i en politisk administrativ kontekst og samtidig kan indgå i tværgående samarbejder med Miljø- og Fødevareministeriets øvrige styrelser og departement. Her er det vigtigt at du er driftssikker i din tilgang til den juridiske opgaveløsning med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt.  

Én af dine opgaver vil være at yde solid rådgivning til chefer og medarbejdere i styrelsen i forbindelse med ejendomsjuridiske spørgsmål. Derfor er det vigtigt at du har et højt fagligt juridisk niveau, er en god teamplayer og har gode kommunikative evner.  

Opsummering af efterspurgte kompetencer:   

  • Har et højt fagligt juridisk niveau  
  • Er en god teamplayer og har gode kommunikative evner  
  • Har en god forståelse for processer, og bevarer overblikket i en kompleks hverdag  
  • Har en driftssikker tilgang til den juridiske opgaveløsning med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt  
  • Har et stort overblik, kan arbejde med mange sideløbende opgaver, og løse opgaver med korte deadlines
  • Har lyst til at arbejde med privatretlige problemstillinger i en politisk administrativ kontekst       

Vi tilbyder  

Et alsidigt job med en travl hverdag, stor selvstændighed og faglig spændvidde, hvor du sammen med dine kolleger i teamet kommer til at løse opgaver i et arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, og med en fri og uhøjtidelig omgangstone.  

Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i hele styrelsen får du gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i en spændende geografisk organisation med 19 lokale enheder.

Din profil  

Som vores nye kollega har du en relevant akademisk baggrund som cand. jur. eller ejendomsmægler. Endvidere forudsætter vi, at du har stærke ejendomsretning kompetencer, og at du har lyst til at udvikle dine kompetencer inden for offentlig ret, miljøret og naturbeskyttelsesloven mv. Det er en fordel, hvis du har solid sagsbehandlingserfaring og erfaring med køb, salg, udleje, tinglysning mv. af ejendomme.  

Organisering  

Naturstyrelsen har til formål effektivt at understøtte biodiversiteten og danskernes mulighed for friluftsliv. Styrelsen forvalter ca. 210.000 ha statslig skov og natur, administrerer ca. et par tusinde ejendomme, og styrelsen køber og sælger i gennemsnit i størrelsesordenen 500 ha om året.  

Jura teamet består af 7 medarbejdere, herunder 4 jurister. Organisatorisk er Jura-teamet en del af sekretariatet, som desuden består af HR, direktionssekretariatet og kommunikation.  

Jura-teamet, som du bliver ansat i, er ansvarlig for en bred vifte af opgaver vedrørende køb og salg af fast ejendom, udleje, kontrakter og deklarationer mv. for styrelsens arealer, erstatningsspørgsmål i og uden for kontrakt samt andre ejendomsretlige opgaver, som f.eks. hævd, vejrettigheder ol. Endvidere varetager enheden også styrelsens opgaver inden for offentlig ret, herunder forvaltningsretlige spørgsmål, reglerne om aktindsigt og persondata mm. JURA yder juridisk bistand til alle Naturstyrelsens 18 lokale enheder og Driftscentret.  

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger?  

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Andersen på tlf. 41 39 24 06 eller sekretariatschef Karen Marie Olsen på tlf. 41 72 16 18.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg jobbet her”. Dine oplysninger samt ansøgning og CV skal vi have senest den 19. januar 2018 kl. 16. Vi forventer at besætte stillingen snarest muligt og ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 22. januar 2018.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge. 


Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.