Find job

Naturcenterleder til Naturstyrelsens Enhed i Midtjylland – midlertidig to-årig stilling

Har du erfaring indenfor natur, friluftsliv og formidling? Har du lyst til at udvikle og gennemføre natur- og friluftsaktiviteter for børn og unge, samt for udsatte personer? Så har vi måske jobbet!  

Naturstyrelsen, Midtjylland har fire naturskoler fordelt på enhedens geografi. Naturskolerne drives i tæt partnerskab med de lokale kommuners forvaltninger. Vi søger en leder til lederteamet for de fire naturskoler. Naturskolerne er Brokholm i Skive Kommune, Tinkerdal i Holstebro Kommune, Harrild Hede i Ikast-Brande Kommune og Koutrupgård, Vejle-, Hedensted og Billund Kommuner.  

Dine arbejdsopgaver  

Som leder får du sammen med lederteamet bestående af tre andre naturcenterledere det ledelsesmæssige medansvar for de fire naturskolers resultater, økonomi og daglige drift. Dine hovedopgaver bliver i samarbejdet med ledelsesteamet:  

 • Udvikling og afvikling af målrettede forløb og aktiviteter rettet mod dels børn og unges læring, dels mod livsmestring inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, hvor den nyeste viden skal bygges ind i aktiviteterne samtidigt med at du opsamler og dokumenterer effekt og ny viden i samarbejde med teamet.  

Dine primære roller i samarbejde med den øvrige naturcenterledelse bliver:  

 • Administrerende, koordinerende og fagligt ledelse i spidsen for teamet af naturvejledere samtidigt med, at du selv underviser og gennemfører arrangementer i felten.  
 • At udvikle og afvikle tilbud til en bred vifte af brugergrupper i samspil med ledelsen, de kommunale forvaltninger samt lederteamet og medarbejdere.  
 • At betjene naturskolernes bestyrelser og referere til enhedens skovrider.   

Nærmere rolle- og opgavefordeling aftales løbende indenfor ledelsesteamet og skovrideren.  

Profil  

Din primære opgave vil være den daglige drift og udvikling af naturskolerne i forhold til børn og unge fra skoler og institutioner og i forhold til borgere med særlige udfordringer, så det er vigtigt, at du er god til at konkretisere og omsætte idéer til handling.  

 • Du er struktureret og kan håndtere mange bolde i luften.  
 • Du skal interessere dig for og samle viden af relevans for udviklingen af forløb og aktiviteter samt dokumentere effekt hos deltagerne.
 • Du skal være åben, positiv og have naturlig flair for samarbejde og være god til at komme i dialog med mange aktører og integrere forskellige fagligheder i en samlet praktisabel løsning.  
 • Du er kreativ og empatisk og evner at sætte dig ind i andres interesser, ønsker og behov.  
 • Du er resultatorienteret og kan arbejde selvstændigt og er også en god og empatisk holdspiller, der har lyst til at finde og levere højkvalitative resultater i et tæt, godt og tværfagligt samspil med andre.   

Vi har brug for en person, der har talent for og erfaring med at afvikle og udvikle natur- og friluftsaktiviteter målrettet lærings- og livsmestringsforløb i samarbejde med kommunale forvaltninger. Ligesom du kan se andres gode idéer, og evner at skabe fælles ejerskab til fælles løsninger på tværs af faglige miljøer. Det ligger til dig at prioritere, tage ansvar og nå konkrete mål inden for en fastsat tidsramme.  

Vi ser gerne, at du:  

 • Har en uddannelsesbaggrund inden for skovbrug, naturvidenskab, lærer, naturvejleder eller lignende.  
 • Har erfaring med ledelse og administration.  
 • Har erfaring med tværfaglig projektdeltagelse fra idé til virkelighed.  
 • Har praktisk erfaring med natur- og friluftsaktiviteter, udeskoler og etablering af aktive naturoplevelser rettet mod såvel børn og unge som socialt udsatte.  
 • Udtrykker dig klart og tydeligt både på skrift og i tale, og gerne har et godt sprogøre for engelsk og tysk.  
 • Er analytisk og evner at håndtere komplekse problemstillinger, herunder både at kunne generalisere og konkretisere.  
 • Både kan arbejde selvstændigt og være en god samarbejdsorienteret holdspiller, der kan løfte i flok og få enderne til at hænge sammen på tværs af ansvarsområder og opgavefordeling.  

Vi tilbyder  

Du vil blive tilknyttet Naturstyrelsens lokale enhed – Midtjylland, der ligger i smukke naturomgivelser ved Haderup. Det er en spændende arbejdsplads med et intensivt samarbejde med gode kolleger med forskellig faglig baggrund, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø højt. Du vil bl.a. få et tæt samspil med enhedens ledelse og enhedens naturvejledere.  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestested vil være Naturstyrelsen, Feldborggård, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup.  

Flere oplysninger?  

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 72 54 36 96 / 20 30 43 40; eller Gitte Eriksen tlf. 93 56 40 45.  

Sådan søger du stillingen  

Du skal søge stillingen online ved at trykke på "Søg jobbet her" til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 3. februar 2018.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Haderup

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.