Find job

Miljøstyrelsen søger jurister

Naturforvaltning

Til enheden Naturforvaltning søger vi tre dygtige jurister, der vil skulle løfte opgaver indenfor:  

Naturbeskyttelsesloven (1 stilling)  

Det er en fordel, hvis du har kendskab til naturbeskyttelsesloven, stærke forvaltningsmæssige kompetencer og politisk tæft.  

Den konkrete opgavesammensætning vil bl.a. omfatte administration af naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til skov og natur (herunder vejledning af kommuner og besvarelse af borgerhenvendelser), administration af en mindre erstatningsordning, sagsbehandling af ansøgninger om reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer, administration af en række bekendtgørelser og evt. udarbejdelse af fagnotater til departementets ministerbetjening.  

Tømmerloven, skovloven og miljøvurderingsloven (2 stillinger)  

Der skal ydes juridisk bistand til styrelsens sagsbehandling efter tømmerloven (bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ), skovloven og miljøvurderingsloven såvel som vejledning til kommuner m.v. Det vil være en stor fordel, at du har stærke forvaltningsretlige kompetencer og kendskab til håndhævelsesarbejde, herunder de enkelte håndhævelsesskridt, retssikkerhedsloven og samarbejdet med anklagemyndigheden i forbindelse med gennemførelse af straffesager. Det vil også være en fordel, hvis du har proceserfaring med retssager.  

For alle tre stillinger gælder, at du vil få et betydeligt selvstændigt ansvar og selvstændigt skal kunne drive processer, men du vil også indgå i et juridisk miljø, hvor der er plads til sparring.  

Opgavernes karakter betyder også, at vil du få en bred kontakt til andre enheder i Miljø- og Fødevareministeriet, eksterne organisationer og andre myndigheder.  

Kontakt: Kontorchef Mikkel Friberg fsva. naturbeskyttelsesloven (tlf. 25 14 71 28) eller Konstitueret kontorchef Nina Holst fsva. tømmerloven, skovloven og miljøvurderingsloven m.v. (tlf. 26 17 29 92).  

Jura  

Har du lyst til at være en del af et nyt jurateam i Miljøstyrelsen, der skal bidrage til, at Miljøstyrelsens forvaltningsopgaver løses med en høj juridisk kvalitet, så har vi brug for 3 jurister. Den ene jurist skal arbejde med udbuds- og kontrakts rådgivning, mens de to andre skal arbejde med anden rådgivning af og sparring med styrelsens øvrige enheder, herunder om forvaltningsret og aktindsigt. Endvidere skal teamet løse en række tværgående juridiske opgaver, herunder udviklingsopgaver.  

Vi har et stærkt juridisk miljø, hvor vi lægger vægt på vidensdeling og sparring, og vi har et godt socialt miljø.  

Kontakt: Kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen (tlf. 21 78 28 01).  

Cirkulær økonomi & affald  

2 jurister til cirkulær økonomi og affald. Om stillingerne: opgaverne vil omfatte problemløsning af generelle juridiske problemstillinger indenfor affaldslovgivningen bredt. Det kan både være problemstillinger i relation til både national lovgivning, men også international lovgivning. Du vil skulle rådgive blandt andet virksomheder, kommuner og affaldsselskaber, der henvender sig vedr. reglerne indenfor affaldsområdet bredt, men også bidrage til det generelle regelarbejde i styrelsen herunder løbende bidrag til departementets regeludarbejdelse. Endelig kan opgaverne også indeholde møder i EU-Kommissionens tekniske komiteer i forbindelse med implementeringen af de netop vedtagne affaldsdirektiver.  

Kontakt: Kontorchef Nis Christensen (tlf. 40 86 00 26) eller Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard (tlf. 22 20 17 33).  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Miljøstyrelsen i København flytter til Odense, herunder disse stillinger som jurist. Tjenestestedet vil være Odense, hvor vi forventer at have lokaler klar senest den 1. juni 2018. Vi vil således lægge vægt på, at du som vores nye kollega er afklaret med at skulle starte op i København og sidenhen flytte med dine opgaver til Odense.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Sådan søger du  

Søg stillingen online ved at trykke på "Søg stillingen" til højre i stillingsopslaget. Angiv venligst hvis du søger en specifik enhed. Du kan læse mere om Miljøstyrelsen og de enkelte enheder på www.mst.dk.  

Ansøgning og CV skal være modtaget senest den 15. marts 2018. Vi forventer at holde samtaler den 19., 20. og 21. marts 2018.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.000 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.