Find job

Miljøstyrelsen søger AC-medarbejdere med naturvidenskabelig baggrund

Cirkulær økonomi & affald

Til enheden Cirkulær økonomi & affald søger vi 4 AC-teknikere: 1 til Import/eksport, 1 til Affaldsdatateamet, 1 til tilskudsordningen for biocover, og 1 med særlig fokus på de ”tørre” affaldsfraktioner. Generelt om stillingerne: opgaver som fx klassificering af affald generelt med fokus på ”tørre” affaldsfraktioner, klassificering af affald i sager om import og eksport af affald, administration af tilskudsordning for biocover, kvalitetssikring af vores affaldsdatabase, dataanalyse og udtræk af affaldsdata. For alle jobs gælder, at opgaverne vil omfatte besvarelse af henvendelser, rådgivning til kommuner og virksomheder samt udvalgte tilsynsopgaver. Endelig kan opgaverne omfatte Internationalt arbejde fx i EU-Kommissionens tekniske komiteer samt internationale møder, og der kan forventes rejseaktivitet i den forbindelse.  

Kontakt: Kontorchef Nis Christensen (tlf. 40 86 00 26) eller Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard (tlf. 22 20 17 33).  

Kemikalieenheden

Kemikalieenheden søger én eller flere medarbejdere til arbejdet med sundhedsvurdering af kemikalier og hormonforstyrrende stoffer. Du vil indgå i den gruppe, som arbejder med vurdering af kemikalier bl.a. hormonforstyrrende stoffer, og vil skulle bidrage til fare- og risikovurdering af især hormonforstyrrende stoffer, deltage i EU- og OECD-ekspertgrupper, vurdering af kombinationseffekter, indgå i arbejdet med udvikling af testmetoder, biomonitering med mere. Vi forventer, at du har en relevant baggrund som fx biolog, farmaceut eller kemiingeniør. Da meget af arbejdet er rettet mod EU, må du være klar til en del rejseaktivitet.  

Kontakt: Kontorchef Henrik Søren Larsen (tlf: 23 31 40 37).  

Naturforvaltning

Til enheden Naturforvaltning søger vi en dygtig fuldmægtig, som har et stærkt forstfagligt udgangspunkt og stærke forvaltningsmæssige kompetencer. Den konkrete opgavesammensætning vil blive tilrettelagt ud fra dine kompetencer, men ca. halvdelen af din arbejdstid vil være dedikeret skovlovsområdet og rådgivning af styrelsens decentrale enheder i de mere komplicerede og principielle sager. Derudover vil du blive tilknyttet det team, der fører det direkte tilsyn med virksomheders import af træ fra alle verdens lande. Du vil få et betydeligt selvstændigt ansvar og skal selvstændigt kunne drive processer, men du vil også indgå i teams præget af høj faglighed og dedikation til opgaverne, hvor der er rum til sparring.  

Kontakt: Konstitueret kontorchef Nina Holst (tlf. 26 17 29 92).  

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse søger biolog eller anden naturfagligt uddannet AC- medarbejder til arbejde med artsforvaltning. Vedkommende skal indgå i artsforvaltningsteamet og varetage opgaver i relation til forvaltningen af beskyttede arter, såkaldte konfliktarter og eventuelt invasive arter. Opgaverne indebærer tæt samarbejde med departementet og andre styrelser samt kontakt med eksterne interessenter. Vedkommende må gerne have erfaring fra offentlig forvaltning, og det vil være en fordel, at vedkommende har bred naturfaglig indsigt og er god til kommunikation og samarbejde.  

Kontakt: Konstitueret kontorchef Annette Samuelsen (tlf. 41 33 44 82).  

Derudover søger vi en barselsvikar til arbejdet med naturbeskyttelseslovens § 3.  

Arbejdsopgaverne vil spænde bredt indenfor teamets generelle arbejde. De væsentligste opgaver vil kunne være: bidrag i forbindelse med såvel konkrete bestillinger (notater og borgerhenvendelser) som mere generelle opgaver (vejledninger og redegørelser), facilitering og styring af projekter og samarbejde fx med kommuner, formidling af emner relateret til naturbeskyttelseslovens § 3, herunder hjemmeside og portaler samt udvikling af tekniske løsninger og opgaverne med tilknytning til GIS-arbejde, herunder analyser og kortlægning af vandløb og naturtyper.  

Du må gerne have en bred naturfaglig baggrund og skal have gode kommunikationsevner, da skriftlig faglig afrapportering og formidling af komplicerede problemstillinger er en vigtig del af jobbet. Du må gerne være selvstændig, fleksibel og god til at strukturere dit arbejde. Du tager ansvar for egne og fælles opgaver, og er god til vidensdeling. Du bliver en del af § 3-teamet, som du vil arbejde tæt sammen med.  

Kontakt: Kontorchef Helle Pilsgaard (tlf: 40 94 73 91).  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Miljøstyrelsen i København flytter til Odense, herunder disse stillinger som AC-medarbejdere. Tjenestestedet vil være Odense, hvor vi forventer at have lokaler klar senest den 1. juni 2018. Vi vil således lægge vægt på, at du som vores nye kollega er afklaret med at skulle starte op i København og sidenhen flytte med dine opgaver til Odense.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Sådan søger du  

Søg stillingen online ved at trykke på "Søg stillingen" til højre i stillingsopslaget. Angiv venligst hvis du søger en specifik enhed. Du kan læse mere om Miljøstyrelsen og de enkelte enheder på www.mst.dk.  

Ansøgning og CV skal være modtaget senest den 15. marts 2018. Vi forventer at holde samtaler den 19., 20. og 21. marts 2018.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.000 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.