Find job

Resultatorienteret afdelingschef til Center for Afklaring og Beskæftigelse

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har som mål, at København skal være den by blandt de sammenlignelige kommuner, der har flest borgere i job og under uddannelse. Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) er et af tre beskæftigelsescentre, der sammen med fire jobcentre skal bidrage til at nå dette mål. Centrets målgrupper er primært borgere, der har udfordringer ud over ledighed: socialt, helbredsmæssigt, kompetencemæssigt eller på anden måde.

Kerneopgaven består i at bidrage til, at borgerne hurtigst muligt opnår tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. For denne gruppe borgere er der et stort fokus på iværksættelse af en målrettet og effektiv indsats, der hurtigst muligt skal understøtte borgernes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

CAB arbejder aktivt med kvalitet i driften og borgeren før systemet. Centret er en kontraktstyret organisation, hvilket stiller store krav til opfølgning på og dokumentation af vores aktiviteter og resultater. Sammenholdt med flere målgrupper og et stort flow i borgergruppen kræver dette forståelse for planlægning og effektiv styring.

Centret har seks faglige afdelinger med direkte borgerkontakt og en centeradministration, der understøtter den faglige indsats og centrets drift. Den løbende opgavevaretagelse i chefgruppen vil blive tilrettelagt ud fra gruppens sammensætning og organisationens udvikling.  

Den nuværende opgave er forankret i centrets afdeling for ressourceforløb.

Målet for denne indsats er at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet gennem samtaler, varetagelse af myndighedsansvaret, udviklingsforløb hos interne/eksterne leverandører og samarbejde med borgeren omkring udarbejdelse af en forberedende plan eller opfølgning på en fastlagt indsatsplan og de dertil hørende aktiviteter.  

Som afdelingschef skal du

 • stå i spidsen for drift, resultater og udvikling af kerneopgaven
 • være reflekteret om din relationelle ledelse i en afdeling med høj faglighed  
 • gennem den daglige personalemæssige og faglige ledelse sikre, at centret præsterer en professionel og arbejdsmarkedsrettet indsats
 • være velfunderet i din faglige ledelse og arbejde tæt på medarbejderne
 • kommunikere klart og tydeligt til medarbejdere, centralforvaltning og andre samarbejdspartnere
 • kunne møde og håndtere konflikter  
 • kunne favne og omsætte de krav og forandringer, som beskæftigelsesindsatsen byder på  
 • være opdateret på indsats og metode, der virker i forhold til målgruppen.

Som afdelingschef indgår du i centrets ledelsesgruppe, og det er vigtigt, at du har evne og vilje til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver af centrets drift og resultater som helhed. Ledergruppen tager fælles ansvar, men der lægges også vægt på, at den enkelte leder 'sætter sig for bordenden' i forhold til egne ansvarsområder.

Som chef i ledergruppen skal du

 • både kunne arbejde på det fagligt-strategiske plan og det operationelle plan
 • kunne arbejde helhedsorienteret, tænke visionært og analytisk og have blik for centrets samlede opgavevaretagelse
 • have lyst til at arbejde i en politisk styret organisation  
 • kunne arbejde systematisk, bevare overblikket og følge tingene til dørs.

Desuden lægger vi vægt på, at du har

 • gode lederevner, herunder gerne erfaring med personale- eller organisationsledelse
 • relevant uddannelse  
 • god forretningsforståelse og evne til at arbejde resultatorienteret  
 • fokus på at opnå resultater og skabe kvalitet i opgaveløsningen  
 • en tro på, at ting kan lykkes.

Du bliver en del af en organisation, der

 • er præget af et stort engagement og et højt fagligt ambitionsniveau  
 • tænker innovativt og inddrager medarbejdernes kompetencer aktivt  
 • har fokus på resultatskabelse og professionel service.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er en resultatorienteret organisation. Vi understøtter en effektiv indsats for at få ledige og sygemeldte borgere i job eller uddannelse hurtigst muligt og anvender ressourcerne der, hvor de bedst bidrager til at skabe resultater. Vi formulerer klare mål for vores indsatser på beskæftigelses- og inklusionsområdet, og vi følger op på målene i en åben og konstruktiv dialog, som sikrer læring og udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold  

Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og relevant faglig organisation. Lønnen er efter principperne i Ny Løn.  

Yderligere oplysninger  

Kontakt centerchef Jannik K.P. Nielsen på 2675 4794.  

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 19. marts 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12 og uge 13.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.