Find job

Skoleleder Vestervang Skole

Kan du stå i spidsen for en af Viborg Kommunes store byskoler?

 
Vestervang Skole søger en skoleleder med en stærk personlighed, som kan samle skolen og skabe en fælles kultur for børn, forældre og ansatte på tværs af hele skolen.
 
Vestervang Skole er en klyngeopdelt, 3-sporet folkeskole med ca. 660 elever fra 0. – 9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt med selvstyrende teams i alle afdelinger. På skolen er der desuden SFO med ca. 250 børn. Skolen er de seneste år vokset betragteligt i såvel elev- og medarbejderantal som i areal og fremstår i dag som en moderne skole med bl.a. egen nyere idrætshal, moderne skolebibliotek og faglokaler.
 
Endvidere har skolen en afdeling for ca. 100 elever fra 0. – 10. klasse med autismespektrum-forstyrrelser. Afdelingen er beliggende i sammenhæng med skolen, men i en separat ny og moderne bygning fra 2016.
 
Som skoleleder er du leder af ledelsesteamet på Vestervang Skole, som består af en pædagogisk leder for indskoling og SFO, en pædagogisk leder for mellemtrin og udskoling, en afdelingsleder for autisme-afdelingen og en administrativ leder.
 
Vestervang Skole er beliggende i attraktive omgivelser, tæt på skov og grønne områder. Skolen har desuden ”Landstedet”, beliggende i Skrikes Plantage, hvor naturen inddrages i undervisningen, og hvor der er plads til socialt samvær.
 
Teknisk Service, som servicerer de kommunale bygninger i skoledistriktet, er hjemmehørende på Vestervang Skole og hører derfor organisatorisk under skolelederen.
 
Skolen har i alt ca. 130 medarbejdere.
 
Vestervang Skole er kendetegnet ved en engageret personalegruppe, der er optaget af elevernes læring og trivsel og af at højne det faglige niveau. For at understøtte dette er igangsat et større udviklingsprojekt omkring pædagogiske læringsfællesskaber og den professionelle læringscirkel, som ønskes yderligere udviklet og implementeret i større skala.
 
Gennem de seneste 3 år har skolen været gennem en kraftig økonomisk opbremsning, og har i dag en sund økonomi, som skal fastholdes gennem sikker og stabil drift.

Det er vigtigt for os, at

  • du profilerer skolen udadtil, og du formår at sikre den strategiske udvikling af skolen i samspil med skolens omverden
  • du arbejder visionært, strategisk og procesorienteret i forhold til at videreudvikle skolens pædagogiske og faglige læringsmiljø
  • du er en synlig leder, der aktivt engagerer dig i dagligdagen på skolen og er tilgængelig for skolens elever, forældre og personale
  • du er målrettet og tydelig, men samtidig empatisk og anerkendende i din ledelsesstil
  • du udvikler og sikrer sammenhængskraften på en skole med en engageret og mangfoldig medarbejdergruppe samt en aktiv skolebestyrelse
  • du mestrer balancen mellem demokratiske og involverende beslutningsprocesser og selvstændigt at træffe de nødvendige beslutninger
  • du evner at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø og udfordrer og understøtter medarbejderne i deres faglige udvikling
  • du har gode kommunikationsevner såvel skriftlige som mundtlige
  • du har økonomisk flair og erfaring med skoledrift.

For at du kan få ansættelse som skoleleder i Viborg Kommune, skal du endvidere have minimum tre års ledelseserfaring inden for skoleområdet samt være læreruddannet. Du har også eller er i gang med en lederuddannelse.
 
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
 
Som leder i Børn og Unge er du med til at udmønte retningen for skoleområdet, som er beskrevet i den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik Lys i øjnene. Du understøtter vores arbejde med Fælles grundlag for børn læring samt brug af TOPI og Den tværfaglige model.
 
Som leder på skoleområdet bliver du en del af et ledelsesfællesskab, hvor vi videreudvikler ledelse i netværk gennem en undersøgende tilgang til egen og andres praksis.

Aflønning og ansættelse

Aflønning vil ske i henhold til overenskomst for ledere med flere inden for undervisningsområdet. Ansættelse vil ske på kontrakt jf. rammeaftale om kontraktansættelse.
 
Du er velkommen til at besøge os på Vestervang Skole, hvor du kan kontakte de pædagogiske ledere Peder Mønster, tlf. 51 57 00 72 eller Gitte Elsborg Jensen tlf. 87 87 26 33. I forvaltningen kan du kontakte pædagogisk chefkonsulent Charlotte Abrahams, tlf. 87 87 10 51.
 
Der afholdes første samtalerunde den 17. april og anden samtalerunde den 23. april. Før anden samtalerunde, vil de, der er gået videre, få foretaget en profiltest med personlig tilbagemelding.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Viborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.