Find job

Naturstyrelsen Vadehavet søger en naturmedarbejder med projekterfaring (2-årig stilling)

Trives du i en politisk styret organisation, og brænder du for naturforvaltning? Så er du måske vores nye medarbejder!  

Dit arbejdssted  

Du vil blive tilknyttet Naturstyrelsen Vadehavet, som holder til ved Gram i Sydvestjylland og er en af Naturstyrelsens 18 naturforvaltningsenheder. Her arbejder ca. 17 medarbejdere med bl.a. drift af Naturstyrelsens egne arealer, friluftsliv, naturgenopretning og vildtforvaltning.  

Dine arbejdsopgaver  

Dine opgaver vil primært knytte sig til naturforvaltning. I den sammenhæng kommer du til at arbejde med driften af enhedens ca. 13.500 ha naturarealer – både i skoven og på de lysåbne arealer. Derudover vil du få mulighed for at deltage i et eller flere af enhedens naturforvaltningsprojekter, ligesom du får mulighed for at indgå i andre af den brede vifte af opgaver indenfor naturområdet, der løftes på enheden.  

Du kommer til at samarbejde med forskellige faggrupper indenfor naturområdet – både medarbejdere der er placeret på naturforvaltningsenheden og andre steder i Naturstyrelsens organisation. Eksternt vil samarbejdspartnere blive brugergrupper, kommuner og lodsejere.  

Opgaverne omkring naturforvaltningen er dels teamorganiseret på enheden, men du vil også komme til at indgå i Naturstyrelsens landsdækkende net af enheder der arbejder med naturforvaltningsopgaver.  

Det er afgørende for naturforvaltningsenhedens funktion, at du er omstillingsparat, og har lyst og vilje til at fortsætte udviklingen af området.  

Dine kvalifikationer  

Vi lægger vægt på, at du

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. biolog, skov- og landskabsingeniør eller forstkandidat  
  • Har erfaring fra en statslig institution. En erfaring som gerne må være erhvervet indenfor naturområdet og med relevante myndighedsopgaver  
  • Er en dygtig naturforvalter med dokumenteret erfaring fra naturforvaltning i praksis  
  • Har projekterfaring indenfor naturområdet  
  • Er en teamspiller med lyst og vilje til at finde løsninger på tværs af interesser  
  • Har erfaring med inddragede processer der omfatter interesseorganisationer og lodsejere  
  • Kan tilpasse dig og reagere på forandring  

Det vil være ønskeligt, hvis du har et godt kendskab til ministeriets arbejdsområde  

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen søges besat 1. maj 2018 eller snarest muligt. I forbindelse med stillingen kan der efter nærmere aftale stilles en god og velbeliggende bolig til rådighed.  

Yderligere oplysninger

Fås hos skovrider Bent Rasmussen, tlf. 2259 3805.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 18. april 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Gram

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.