Find job

Danske HF & VUC søger en erfaren konsulent, der skal styrke videndeling og udvikling i VUC-sektoren

Danske HF & VUC søger en erfaren konsulent, som på nationalt niveau skal bidrage til at styrke VUC-sektorens udvikling på et vidensbaseret grundlag og øge kendskabet til VUC’ernes uddannelsespolitiske rolle og opgaver.

Stillingen indebærer, at du primært skal drive VUC Videnscenter, men du skal også løse andre opgaver i sekretariatet, fx bestyrelses- og udvalgsbetjening eller forskellige drifts- og udviklingsopgaver. Samstemmende for opgaverne gælder det vigtige formål at sætte VUC’ernes interesser og mangfoldige udviklingstiltag på den politiske dagsorden.

VUC Videnscenter blev etableret i efteråret 2012, og som på kort tid resulteret i en lang række udviklings- og forskningsmæssige tiltag på VUC’erne. En af videnscentrets centrale opgaver er at igangsætte og omsætte vidensproduktion, herunder forskning, på VUC-området. En anden kerneopgave er at sikre vidensdeling internt i sektoren og synliggøre resultaterne af projekter og udviklingstiltag via nyhedsbreve eller netværksmøder og konferencer.

Din opgave bliver at videreudvikle VUC Videnscenter ved at bygge ovenpå det fundament, der er skabt de seneste seks år.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • Igangsættelse og understøttelse af tværgående projekter i sektoren, herunder være med til at søge midler til projekterne
 • Forskningssamarbejder
 • Vidensopsamling
 • Vidensdeling og -formidling internt i sektoren og eksternt
 • Erfaringsudveksling og netværksskabelse mellem ledere (og lærere) i sektoren
 • Formidling, dialog og sparring
 • Sekretariatsbetjening af styregruppen for VUC Videnscenter.

Videnscentrets konkrete aktiviteter er bl.a.:

Initiering og understøttelse af forsknings- og udviklingsprojekter i sektoren, konferencer og seminarer (eksterne og interne), temadage (på tværs af VUC’erne), netværksarrangementer, udarbejdelse af 3-5 nyhedsbreve årligt, oplæg og artikler samt deltagelse i faglige følgegrupper og referencegrupper, herunder ministerielle.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med sekretariatets øvrige medarbejdere, og det er vigtigt, at den viden, du er med til at skabe, bliver bragt i spil i forhold til den politiske interessevaretagelse, som udføres af de to VUC-foreninger. Du skal derfor have et skarpt blik for, hvordan sektorens udviklingsinitiativer bedst muligt kan dokumenteres og formidles og bidrage til udvikling af VUC’ernes samlede uddannelsestilbud.

Opgaverne kræver, at du

 • Har erfaring med projektledelse og facilitering af udviklingsprocesser og forløb.
 • Har viden om det danske uddannelsessystem og de centrale uddannelsespolitiske udfordringer - og gerne konkret viden om de uddannelser, som VUC tilbyder.
 • Har viden om pædagogiske og didaktiske problemstillinger, der er relevante i forhold til VUC’s målgrupper.
 • Er god til at formidle - både i skrift og tale.
 • Har politisk tæft og erfaring med at navigere over for relevante interessenter i uddannelsessektoren og forskningsverdenen.
 • Har erfaring med, hvordan udviklingsinitiativer kan dokumenteres, monitoreres og formidles.
 • Er selvstændig, initiativrig og god til at skabe netværk.
 • Har en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatgrad.  

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Arbejdsstedet er VUC Sekretariatet, Ny Vestergade 17, 3. sal, 1471 København V. Vi er et sekretariat med 6 fuldtidsansatte medarbejdere. Vi lægger vægt på et godt samarbejde, god videndeling og sparring og en uformel omgangstone. Som person er du åben og nysgerrig, og du har let ved at skabe relationer og kontakt til andre mennesker og faglige miljøer. Vi stræber efter en ligelig fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladsen.

Du tilbydes løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i den statslige AC-overenskomst. Alt afhængig af erfaring og kompetencer kan du blive indplaceret som konsulent eller specialkonsulent. Der er mulighed for at forhandle et tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos sekretariatschef Kirsten Preisler på tlf. 33 32 32 00/5354 0779 eller pr. mail kpr@vuc.dk.

Din ansøgning skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 30. april 2018, kl. 08.00. Ansøgningen sendes til job@vuc.dk, med mærket ”Konsulent – VUC Videnscenter” i emnelinjen.

Vi gør opmærksom på, at når du sender en ansøgning til Danske HF & VUC, herunder eventuelle bilag og billeder, giver du samtidig samtykke til, at oplysningerne må opbevares i tre måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Vi holder samtaler i løbet af maj og regner med, at du kan starte til august.

VUC er landets største almene voksenuddannelsestilbud, hvor mere end 100.000 personer hvert år deltager. Sektoren løfter en vigtig uddannelsespolitisk opgave i forhold til unge, voksne og kortuddannede, der har behov for kompetencegivende uddannelse og styrkede almene kompetencer.         

VUC Sekretariatet er sekretariat for Danske Hf & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen. De to foreninger er interesseorganisationer for henholdsvis ledere og bestyrelser på landets voksenuddannelsescentre, der udbyder uddannelserne almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfag, toårigt hf, FVU, GSK, stx, ordblindeundervisning mv. Læs mere på www.vuc.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.