Find job

Forstfuldmægtig til Naturstyrelsen Trekantsområdet

Har du mod på styring, administration og udvikling? Og har du lyst til at være en del af den daglige drift på en af Naturstyrelsens arealenheder? Så har vi måske jobbet!  

Trekantsområdets lokale arealenhed med kontor på Gøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, beliggende mellem Vejle og Billund, skal have en ny forstfuldmægtig. Arealenheden forestår en lang række opgaver knyttet til driften af statslige skov- og naturarealer samt gennemførelse af natur- og friluftsprojekter m.v. Der er en bred vifte af samarbejdspartnere – kommuner, organisationer og borgere.  

Som forstfuldmægtig bliver du en del af en velfungerende enhed, der arbejder tæt sammen i koordinering og løsning af enhedens mange forskellige opgaver.  

Kerneopgaver  

Dit ansvar bliver primært administrativt, og dine opgaver vil bl.a. omfatte  

 • Planlægning og budgettering  
 • Regnskab og budgetopfølgning samt tilknyttede systemer, procedurer m.v.  
 • Kontakt til kunder, borgere og interessenter  
 • Administration af kontrakter, aftaler m.v.  
 • Løbende sagsbehandling vedrørende naturforvaltning og projekter  
 • Større udviklingsopgaver, hvor der de kommende år bl.a. vil være fokus på implementeringen af aftalen om urørt skov og planen om udlicitering af en større del af statens skovdrift.

Din profil  

Uddannelsesmæssigt har du en akademisk uddannelse med sigte på forvaltning af naturressourcer. Det forventes, at du har interesse for offentlig administration og mod på at lære en masse nyt.  

Vi forventer, at du er vant til at arbejde selvstændigt i et krydsfelt med mange interessenter og beslutningstagere og du anvender din sunde dømmekraft, analytiske evne og en samarbejdende tilgang i opgaveløsningen.  

Desuden vil vi lægge vægt på, at du  

 • Arbejder struktureret og selvstændigt  
 • Løser opgaver på et højt fagligt niveau med hurtigt aftræk  
 • Er i stand til at veksle mellem detaljen og overblikket  
 • Udtrykker dig klart og præcist både på skrift og i tale  
 • Er serviceminded og løsningsorienteret.      

Vi tilbyder  

Du får et stort selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Du vil sammen med dine kolleger på enheden komme til at løse opgaverne i et arbejdsmiljø med en fri og uhøjtidelig omgangstone, hvor der er fokus på faglighed og udvikling.  

Vi har kontor i Porthuset, som er placeret lige ved siden af og på samme adresse som Naturstyrelsens hovedkontor. Enheden fungerer dog, som en selvstændig enhed på samme måde som Naturstyrelsens øvrige 17 arealenheder rundt omkring i landet. På Trekantsområdet er der 20 medarbejdere, men sammen med hovedkontoret er der ca. 130 medarbejdere på samme adresse. På arbejdsstedet er der personalekantine og fælles aktiviteter med hovedkontoret.  

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl. 

Det er et krav, at du har kørekort.  

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Skovrider Inken Breum Larsen, tlf. 2021 6508.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 22. maj 2018.

Samtaler forventes afholdt den 1. juni 2018.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.