Find job

Vi søger ny kollega til regnskabsteamet

Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende stilling som regnskabsmedarbejder for Naturstyrelsen? Er du stærk på regnskab og kan holde styr på korrekthed og fuldstændighed i de regnskabsmæssige registreringer? Så er du måske vores nye kollega!  

Til Naturstyrelsens regnskabsteam søger vi en barselsvikar, som i samarbejde med gode kolleger, kan være med til at løfte de mange spændende opgaver i teamet.

Opgaver  

Vi søger en kollega, der skal arbejde på tværs af regnskabet. Her er tale om et alsidigt regnskabsjob, hvor du bliver en del af et team med selvstændige ansvarsområder.  

De væsentligste arbejdsopgaver omfatter:  

 • Regnskabsmæssige opgaver i form af kontering af købsfakturaer, omposteringer, servicering af Naturstyrelsens 18 lokale enheder mv.  
 • Arbejde omkring abonnementsmodulet  
 • Opfølgning på åbne debitorer  
 • At sikre korrekt kontering i henhold til intern regnskabsinstruks og statens regnskabsregler (herunder controlling opgaver)  
 • Afstemme beholdningskonti  
 • Generel regnskabssupport, herunder bistå med regnskabsmæssig viden om kontering mv.  
 • Medvirke ved udjævning af arbejdsbelastningen i teamet og diverse ad hoc-opgaver.

Din profil  

Vi forventer, at du har stor erfaring med bogholderi og regnskabsføring, at du arbejder struktureret og detaljeorienteret med dine arbejdsopgaver og sætter kvalitet i arbejdet meget højt. Hvilken uddannelse du har, er ikke så vigtig, men du skal have en relevant regnskabsmæssig uddannelse. Du har forståelse for, at din viden er vigtig for andre, og at andres viden er vigtig for din opgaveløsning.  

Derudover ser vi gerne, at du: 

 • Er rutineret bruger af Navision og Excel 
 • Trives godt med at samarbejde med dine kolleger i teamet og på vore forskellige enheder  
 • Er konsultativ, samarbejdsvillig og udadvendt  
 • Kan håndtere arbejde med til tider stramme deadlines 
 • Er omhyggelig og initiativrig og god til at arbejde selvstændigt 
 • Overordnet kan gennemskue effekten af udviklingen i de enkelte regnskabsposter, herunder evner at se detaljer og forholde sig kritisk til tallene  
 • Har viljen og evnen til at sikre stor driftssikkerhed i det daglige arbejde og som samtidig tager et medansvar for den samlede opgaveløsning.

Om os  

Naturstyrelsen forvalter cirka 211.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og er myndighed for 7.300 km kyst og 103.000 km2 søterritorium. Kystdirektoratet varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelsen af statens højhedsret over søterritoriet. Kystdirektoratet vejleder borgere, kommuner og andre interessenter om kystrelaterede emner.  

Vi søger snarest muligt en ny kollega til vores regnskabsteam, som består af 3 medarbejdere i Lemvig og 12 medarbejdere på hovedkontoret i Randbøl.  

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl. Stillingen er tidsbegrænset med en forventet varighed på 12 måneder. Der vil eventuel være mulighed for fastansættelse for den helt rette person.  

Vi forventer at besætte stillingen snarest muligt.  

Flere oplysninger  

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Regnskabschef Anette Birk på tlf. 2096 7541 eller Regnskabsmedarbejder Amela Hrnjic på tlf. 9359 7131.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på "Søg jobbet her" til højre i opslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og cv skal vi have senest den 22. maj 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 25. maj.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.