Find job

Kontorchef til kontor for Digitalisering i Økonomiforvaltningen

Med reference direkte til Økonomiforvaltningens direktion skal du beskæftige dig med digitalisering på et strategisk niveau på tværs af kommunen i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger, de IT-ansvarlige direktører og den tværgående enhed Koncern IT.  
 

Københavns Kommune har i kraft af sin størrelse en unik mulighed for at gå foran i forhold til at effektivisere og professionalisere den offentlige sektor gennem digitalisering. Med mere end 600.000 borgere og cirka 45.000 medarbejdere kan vi skabe kritisk masse og opbygge kompetencecentre for udvalgte teknologier.  

Den mulighed skal og vil vi gribe. Det kræver, at vi har den rigtige organisering, så vi kan styrke vores evne til at sætte retning for kommunen og formulere brede dagsordner. Derfor opretter vi nu et kontor for Digitalisering på Rådhuset i Økonomiforvaltningen helt tæt på de centrale beslutningsfora.  

Om stillingen  

Kontoret for Digitalisering skal beskæftige sig med digitalisering på et strategisk niveau for hele kommunen.

Som kontorchef får du blandt andet ansvar for:   

 • løbende at bidrage med en korrekt og aktuel status for digitalisering i Københavns Kommune  
 • at formulere forslag til de næste skridt, som kommunen bør tage på digitaliseringsområdet  
 • at give inputs, som sikrer, at vores store projekter lykkes, så vi kan gå fra pilot til stor-skala    

Du får desuden det daglige ledelsesansvar for kontorets medarbejdere, som vil være en blanding af nyansatte medarbejdere, som du selv skal være med til at rekruttere, og erfarne medarbejdere rekrutteret internt. Du refererer direkte til Økonomiforvaltningens direktion og indgår i Økonomiforvaltningens chefkreds på Københavns Rådhus.  

Om Kontor for Digitalisering  

Kontor for Digitalisering hører hjemme centralt i Økonomiforvaltningen, men I skal arbejde meget tæt sammen med alle syv forvaltninger og den tværgående koncernenhed på IT-området, Koncern IT. Kontorets opgaver er tæt knyttet til de opgaver, som ligger i kommunens nye IT-direktørkreds og det arbejdsprogram, der er formuleret for den.  

Kontoret får ansvar for en række opgaver ud over de ovenfor nævnte, herunder:  

 • udarbejdelse af tværgående strategier for IT-udvikling og IT-styring i Københavns Kommune  
 • kortlægning af IT-området i Københavns Kommune og udarbejdelse af investeringsoversigter i tilknytning hertil  
 • udarbejdelse af analyser med henblik på at udpege områder med mulighed for fælles digitale løsninger, fx i et business case perspektiv 
 • sekretariatsbetjening af kredsen af IT-ansvarlige direktører, IT-kredsen  
 • interessevaretagelse og håndtering af initiativer på IT-området fra fx staten eller KL i samarbejde med relevante enheder 
 • opfølgning på kommunens implementering af de fællesoffentlige og fælleskommunale IT-strategier  
 • indgang til Økonomiforvaltningen i forhold til sager vedr. IT og digitalisering

Om vores nye kontorchef   

Det er afgørende for os at finde en stærk og engageret chef, som kan sikre, at det nyoprettede kontor bliver en succes. 

Vi vil lægge vægt på, at du:  

 • har en stærk faglig viden på digitaliseringsområdet kombineret med forståelse for strategi og processer  
 • løbende følger udviklingen på digitaliseringsområdet og holder dig opdateret om nyeste viden og tendenser 
 • har erfaring med implementering af digitaliseringsprojekter og den udfordring, det er at få digitale løsninger til at fungere og skabe værdi i praksis  
 • har indsigt i, hvordan man kan tage springet fra pilotprojekt til stor-skala  
 • har erfaring med interessenthåndtering, og du bruger dine samarbejdsevner til at skabe gode relationer både i og uden for kommunen 
 • har relevant ledelseserfaring  

Vi tilbyder  

Et job i et udfordrende, afvekslende og løsningsorienteret arbejdsmiljø i tæt kontakt med kommunens Koncern IT og de syv forvaltninger. Dit primære arbejdssted er Københavns Rådhus. Jobbet rummer gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.  

Ansættelsesforhold  

Stillingen forventes besat på kontraktvilkår som kontorchef, og lønnen fastsættes efter nærmere aftale med den forhandlingsberettigede organisation.  

Vil du vide mere?  

Læs mere om Københavns Kommune og Økonomiforvaltningen på www.kk.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør i Økonomiforvaltningen Peter Stensgaard Mørch på mail psm@okf.kk.dk eller kontorchef Rune Lyngvig Jespersen på 2844 1678.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 28. maj 2018

Vi forventer at bruge test i rekrutteringsforløbet og holde samtaler i uge 22. 

Økonomiforvaltningen  

Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, fysiske planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse. 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.