Find job

Er du stærk til dataanalyse, og vil du være bindeled mellem vores træproduktion og træindustrien?

Naturstyrelsen søger projektmedarbejder til Driftscenteret i Randbøl.  

Vil du være med til at sikre, at skovens træprodukter stilles bedst muligt til rådighed for træindustrierne? Så vil denne 2-årige projektstilling have interesse for dig.  

Opgaver og organisering  

Naturstyrelsen ønsker at øge indsatsen for at få de rigtige kvaliteter af nåletræ stillet til rådighed for træindustrierne. Derfor har vi brug for en projektmedarbejder med en skovbrugsuddannelse til at hjælpe os med at udvikle en bedre aptering af statsskovenes træ.  

Naturstyrelsen vil gerne videreforarbejde mest muligt træ, men fortsat anvende biomasse til afbrænding, hvor det er det bedste alternativ. For at styrke denne udvikling igangsættes et 2-årigt projekt. Det er styrelsens Driftscenter (DRC), der er ansvarlig for projektet.  

Hvad er Driftscentret (DRC)?  

 • Er placeret på hovedkontoret i Randbøl  
 • Ansvarlig for oparbejdning og afsætning af alle styrelsens træprodukter samt udbudsrådgivning  
 • Har en årlig oparbejdning og afsætning af ca. 600.000 m3 nåletræ, løvtræ og flis  
 • Er opdelt i 3 teams: produktion, afsætning og udbud/indkøb  
 • Består af 42 engagerede og erfarne kolleger med forskellige baggrunde og opgaver, såsom skov- og landsskabsingeniører, regnskabsmedarbejdere, udbudsrådgivere og skovmaskinefører
 • Driftscenteret ledes af en skovrider, der understøttes af en souschef  

Du vil som projektmedarbejder arbejde tæt sammen med en erfaren projektleder, der er tilknyttet afsætningsteamet, og skal også arbejde meget sammen med produktionslederne i produktionsteamet samt vore maskinførere. Fokus vil være på de opgaver, som maskinførerne udfører i skovene.  

65-70 % af skovningsarbejdet i statsskovene udføres af entreprenører efter udbud. Den øvrige indsats sker med egne skovnings-, udkørsels- og flismaskiner. Du vil derfor kunne opnå en god erfaring i alle produktionsprocesser i skove og på naturarealer, herunder i samarbejde med træindustrier, entreprenører og maskinførere.  

Kerneopgaver  

Den primære opgave for projektmedarbejderen vil være følgende:  

 • At indgå i apteringsprojektet i en betydende del af sin arbejdstid  
 • At deltage aktivt i indsamling og bearbejdning af data om råtræ og effekter og udarbejde anbefalinger  
 • At deltage aktivt i opbygning af en IT- og databaseret model for at sikre løbende fokus på god aptering  
 • At støtte implementeringen af indsatserne gennem dialog med industri, afsætning, produktionsledere og maskinførere  
 • At afløse andre medarbejdere, når de har opgaver i apteringsprojektet. F.eks. opgaver med styring af skovmaskiner og entreprenører, IT-opgaver i relation til skovproduktionen og andre opgaver ved opmåling, salg og kvalitetsopfølgning.  

Din profil  

Vi forudsætter, at du er skovbrugsuddannet med en nyere uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du også har arbejdet et par år i det praktiske skovbrug eller på en træindustri samt har interesse for digitalisering, GIS og andre IT-værktøjer og datamodellering.  

Vi lægger vægt på, at du er:  

 • Analytisk og fortrolig med datamodellering  
 • Fleksibel og god til at samarbejde  
 • Positiv og imødekommende  
 • God til at arbejde selvstændigt og struktureret  
 • God til at videndele med kollegerne samt at udvikle dine faglige kompetencer  
 • Parat til at løse pludseligt opståede opgaver  

Vi tilbyder en 2-årige projektstilling ved en meget dynamisk og aktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær.  

Arbejdsstedet vil være hovedkontoret i Randbøl, men der skal påregnes en del tid i skoven i forbindelse med projektopgaverne, og det kan derfor kræve kørsel til områder langt fra Randbøl og evt. overnatning ind i mellem. Til arbejdsmæssig kørsel anvendes i videst muligt omfang tjenestebiler, der er placeret på hovedkontoret i Randbøl.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er hovedkontoret i Randbøl, Driftscentret, Førstballevej 2, 7183 Randbøl. Forventet opstart 1. september 2018 eller tidligere efter aftale.  

Det er et krav, at du er i besiddelse af et kørekort.  

Flere oplysninger  

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte driftscenterchef, skovrider Mikkel Eriksen tlf. 20 10 76 37 eller souschef Peter Chrois Møller tlf. 40 37 33 44.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg jobbet her” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 18. juni 2018. Samtaler med et mindre bedømmelsesudvalg forventes afholdt i sidste halvdel af juni måned.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.