Find job

AC-teknikere til spændende opgaver i Cirkulær Økonomi & Affald

Miljøstyrelsen søger 4 AC-teknikere til styrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald. Opgaverne vil ligge indenfor henholdsvis jordforureningsområdet, farligt affald og bygge- og anlægsaffald.  

Miljøstyrelsen  

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion.

Du kan være med til at etablere styrelsen og den ny organisation sammen med mange andre dygtige og engagerede medarbejdere. Du og dine kolleger skal være blandt landets dygtigste medarbejdere inden for en lang række spændende fagområder på natur- og miljøområdet, og du skal være med til at gøre Miljøstyrelsen til en hovedindgang for viden om miljø og natur og til en af statens bedste arbejdspladser.  

Det bliver en tid med forandringer og udfordringer, men vi lover, at det bliver interessant og spændende, når vi sammen med ca. 800 kolleger i Odense og resten af landet, bliver styrelsen med øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.  

Enheden Cirkulær Økonomi og Affald  

Cirkulær Økonomi og Affald løser opgaver i forbindelse med affaldshåndtering, affaldsforebyggelse og regulering på jordforureningsområdet. Vi arbejder bl.a. med udvikling og understøttelse af den cirkulære økonomi – både på nationalt og på EU-plan. Vi arbejder også med sagsbehandling vedr. import og eksport af affald, med regler for ophugning af skibe, producentansvarsordninger, genanvendelse og forebyggelse af affald samt affaldsdata. Vi er ca. 40 medarbejdere.  

Jobbet vedr. jordforurening

Arbejdsopgaverne har ophæng i jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven, og de omhandler primært:  

 • Risikovurderinger i forhold til grundvand, overfladevand, indeklima og arealanvendelse, herunder implementering, videreudvikling og drift af Grundrisk (screenings- og risikovurderingsværktøj) samt opstilling af nye kvalitetskriterier for grundvand, jord og afdampning.  
 • Arbejde med miljødata, herunder i regi af DKjord (register for jordforurening).  
 • Administration af Teknologiudviklingspuljen, herunder igangsætning og styring af egne projekter.  
 • Reglerne om jordflytning og faglige bidrag til revision af jordflytningsbekendtgørelsen.
 • Opgaver relateret til olietank- og benzinstationsbekendtgørelsen, herunder revision af bekendtgørelserne og deltagelse i Prøvningsudvalget for olietanke.  

Du har en relevant uddannelse inden for området; det kan være ingeniør, geolog e.l. og du har erfaring med jordforureningsområdet.  

Jobbet vedr. bygge- og anlægsaffald

Du skal:  

 • Initiere, udbyde og følge projekter, om hvordan problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald, påvirker miljøet. Projekterne skal sikre et solidt fagligt grundlag for vejledning og lovgivning om nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald.  
 • Levere input til udarbejdelse af lovgivning om nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald.  
 • Levere input til strategier for nyttiggørelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald.  
 • Udarbejde vejledninger om nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald.  
 • Vejlede kommuner om gældende regler om nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald.  
 • Deltage i arbejdet i EU’s tekniske komité om affald.  

Det vil være en fordel

Hvis du har:

 • Fagligt kendskab til problemstillinger vedr. forskellige fraktioner af bygge- og anlægsaffald.
 • Kendskab til håndtering af bygge- og anlægsaffald i praksis.      
 • Kendskab til gældende lovgivning om bygge- og anlægsaffald, herunder håndtering af affald, som indeholder POP-stoffer.  
 • Erfaring fra arbejde i en myndighed.  

Du har en relevant akademisk uddannelse indenfor området; det kan være kemiker, ingeniør, biolog, agronom eller geolog og har solid faglig viden om kemikalier, herunder POP-stoffer, og risikovurderinger i forhold til miljøet, herunder grundvandet.  

Jobbet vedr. farligt affald

Du skal især arbejde med klassificering af farligt affald fx i sager om import og eksport af affald, med forvaltning af regler om farligt affald, herunder rådgivning til kommuner og virksomheder samt tilsynsopgaver. Desuden omfatter opgaverne Internationalt arbejde fx i EU-Kommissionens tekniske komiteer samt internationale møder, og du må forvente en vis rejseaktivitet i den forbindelse.  

Du har en relevant uddannelse inden for området; det kan være ingeniør, biolog, miljøkemiker eller lignende og du har en teknisk eller miljøkemisk baggrund. Du skal desuden have teknisk og faglig indsigt i affaldshåndtering, herunder affaldsegenskaber og forskellige behandlingsteknologier for affald.  

Til alle stillingerne ønsker vi os kollegaer, der kan sætte hak ved:  

 • Skriver godt på både dansk og engelsk, og er i det hele taget god til at kommunikere.  
 • Er selvstændig, effektiv, god til at skære opgaverne til, og har et godt humør, også når der er travlt.  
 • Trives med opgaver under stadig forandring og kan håndtere mange forskellige sager på én gang.  
 • Kan lide at samarbejde med kolleger med forskellig faglig baggrund.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne kan både være midlertidige (3 år) og faste. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Kontorchef Anne Elizabeth Kamstrup, tlf. 93596952 eller Funktionsleder Mikkel Clausen, tlf. 22385904 (begge jordforurening), eller Kontorchef Sonja Canger tlf. 40859852 (farligt affald).  

Sådan søger du  

Du søger stillingen online ved at trykke på "Søg jobbet her". Ansøgning og CV skal være modtaget senest den 18. juni 2018.  

Vi forventer at holde samtaler 25. juni 2018.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.000 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense C

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.