Find job

Kontorchef til Vandmiljø og Friluftsliv

Er du en skarp og analytisk chef med mod på et fagområde præget af både intens politisk interesse og svære faglige problemstillinger? Og synes du det lyder spændende at være med til at forvalte og formidle Danmarks vandmiljø i dialog med interessenter og borgere? Og i øvrigt sammen med en engageret og faglig enhed?  

Så har vi lige den rette stilling til dig i Miljøstyrelsen i Odense, hvor der er en stilling som kontorchef i enheden Vandmiljø og Friluftsliv ledig til besættelse snarest muligt.

Miljøstyrelsen  

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende, og den har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 440 arbejdspladser flytter nu til Odense. Vi skal opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidigt med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø.

Om stillingen i Vandmiljø og Friluftsliv  

I enheden arbejder vi med at skabe bedre tilstand i vores kyster, fjorde, vandløb og søer i dialog med vores interessenter og andre myndigheder. Formidling af, hvordan det danske vandmiljø har det og udvikler sig, samt de mange muligheder for at opleve vores vandmiljø, er derudover en vigtig opgave for os.  

De centrale opgaver den kommende tid vil være, at få udarbejdet det faglige grundlag for vandområdeplanerne i et tæt samspil med forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og andre myndigheder. Udvikling af friluftslivet og den rekreative brug af natur og vand er samtidig en vigtig prioritering i enheden. Derudover arbejder vi løbende med forvaltning af reglerne for de eksisterende vandområdeplaner, vejledning om vandløbslov, administration af lovgivning på havet og den faglige opfølgning på vandrådsarbejdet.  

Arbejdet med vandmiljø og vandområdeplaner er et af Miljø- og Fødevareministeriets største og mest komplekse projekter med en høj grad af betjening af og samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriets departement og stor opmærksomhed fra eksterne interessenter.  

Kontorchefen indgår i et team med to chefer og to funktionsledere, og har personaleansvar for ca. 15 medarbejdere. Enheden er på i alt ca. 35 medarbejdere. Enheden samarbejder tæt med andre enheder i Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og ikke mindst Miljø- og Fødevareministeriets departement. Kontorcheferne er ansvarlige for kvalitet og fremdrift i opgaveløsningen og forventes både at kunne sætte sig ind i fagligt kompleks stof og samtidigt bevare overblik og evne til at se på tværs af både enhed og vandopgaverne i styrelsen.  

Kontorchefen har særligt ansvar for de dele af vandrammedirektivet, der vedrører:  

  • Kystvande  
  • Grundvand  
  • Havet – særligt administration af havmiljøloven og ballastvandskonventionen  
  • Styrelsens faglige bidrag til EU-samarbejdet, herunder harmonisering af nationale metoder til vurdering af vandmiljøets tilstand      

Der er tale om en chefstilling, som er meget central for styrelsens arbejde. Det er derfor en forudsætning, at du har:  

  • En akademisk baggrund og stærke juridiske og forvaltningsmæssige kompetencer. Det vil være en klar fordel, hvis du er jurist eller har anden samfundsvidenskabelig baggrund
  • Appetit på at lede udviklingen af et naturfagligt kompliceret område  
  • Er analytisk i din tilgang til opgaverne og har gerne erfaring fra at lede et forvaltningsområde  
  • Ansvarsfølelse, gennemslagskraft og en veludviklet evne til at samarbejde  
  • En tilgang til personaleledelse, der fokuserer på resultatskabelse, motivation og udvikling
  • En høj arbejdskapacitet og robusthed i forhold til at være i et arbejdsmiljø præget af stramme deadlines         

Som kontorchef i Miljøstyrelsen bliver du en del af en stærk og engageret ledelsesgruppe. Du skal være optaget af at arbejde med både din egen og hele styrelsens løbende udvikling.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår er som for kontorchefer i staten og sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter gruppe 1 inden for intervallet 551.162,69 – 608.967,21 kr. i aktuelt niveau. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.  

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Miljøstyrelsens hovedkontor flytter fra København til Odense, hvor du vil have tjenestested. Du kan læse mere om miljøstyrelsen på www.mst.dk

Flere oplysninger om stillingen kan fås hos Vicedirektør Mads Leth-Petersen, tlf. 2567 4211.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på "søg stillingen" til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest d. 18.06.2018. Vi forventer at holde første samtaler den 22. juni 2018. Der vil indgå test i rekrutteringsforløbet.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.000 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.