Find job

Biolog eller lignende søges til Naturstyrelsen Blåvandshuk

Har du lyst til at arbejde i et landskab med højt til himlen og enestående natur? Så er chancen der nu! Vi tilbyder en spændende stilling i Naturstyrelsens enhed Blåvandshuk med tiltrædelse snarest mulig.  

Opgaver og organisering  

Hos Naturstyrelsen Blåvandshuk arbejder vi primært med naturpleje, skovdrift og naturgenopretning for at sikre et rigt og varieret natur- og dyreliv. Naturstyrelsen Blåvandshuk administrerer ca. 16.000 ha skov- og naturarealer, hvoraf ca. halvdelen er skovbevokset.  

Desuden varetager enheden vildtforvaltningen for et område dækkende fra Fanø til Skive. Vi arbejder løbende med at forøge biodiversitetsindholdet på vores arealer, samt på at skabe gode muligheder for naturoplevelser og friluftstilbud til borgere og turister.  

Kerneopgaver  

Jobbet bestrides fra enhedskontoret på Ålholtvej i Oksbøl og vil bl.a. indeholde nedenstående funktioner, som du i vekslende omfang vil skulle varetage i samarbejde med dine kolleger:  

 • Arealforvaltning med fokus på strand og den yderste klit, herunder håndtering af strandede havpattedyr  
 • Sandflugtsbekæmpelse og klitsyn  
 • Bortforpagtning og tilskudssøgning for enhedens sydligste afgræsningsarealer  
 • Natura 2000 med udarbejdelse af planer, samt overordnet ansvar for den løbende implementering heraf  
 • Overordnet forvaltningsansvar for enhedens vildtreservater  
 • Overordnet ansvar for enhedens løbende generering af projektidéer  
 • Direkte ansvarlig for enhedens skel- og matrikelforhold  
 • Sommerhuslejemål i Vejers m.v.  
 • Presse- og hjemmesideansvarlig  
 • Redaktør af personaleblad       

Din profil  

Vi forventer du er uddannet som biolog eller lignende med interesse for flersidig arealforvaltning og administrative funktioner. Derudover ønsker vi en ny kollega, der:  

 • Besidder en solid biologisk og driftsmæssig tilgang til stillingen  
 • Er engageret, positiv, innovativ og har gode sociale kompetencer  
 • Er en solid holdspiller  
 • Kommunikerer godt skriftligt og mundtligt  
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret  
 • Har udvidede IT kundskaber  
 • Har erfaring med offentlig forvaltning og administration        

Vi tilbyder  

Et spændende, selvstændigt og udfordrende job med stort fagligt indhold og udgangspunkt i enestående natur. En plads på Naturstyrelsen Blåvandshuks hold med dygtige og engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø.  

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestested er Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl.  

Det er et krav, at du er i besiddelse af minimum kørekort B.  

Der hører ikke tjenestebolig til stillingen.  

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skovrider Ulrik Lorenzen på tlf.    21 41 86 46.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 24.06.2018. Samtaler forventes afholdt den 4.7.2018.  '

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Oksbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.