Find job

Afdelingsleder - genopslag

Afdelingsleder til Handicapområdet

Er du en dygtig og visionær leder, og brænder du for at være med til at udvikle både botilbud og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshandicap?

Viborg Kommunes døgndækkede botilbud og aktivitetstilbud i Bjerringbro er en vigtig og sammenhængende del af Handicapområdet.
Døgntilbuddene Egehøj og Gudenåvej har tilsammen 22 borgere, med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. De har alle behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg.
Aktivitetshuset Gimle er et af Viborg Kommunes aktivitets- og samværstilbud med 30 borgere.
 
Tilbuddene søger en afdelingsleder, som både er en fagligt opdateret praktiker, der brænder for den faglige indsats, og en dygtig og visionær leder for medarbejderne.

Vi tilbyder:

 • En attraktiv lederstilling for to specialiserede bo tilbud og et aktivitetshus
 • 30 medarbejdere med høj faglighed, der glæder sig til at udvikle området sammen med dig
 • En dynamisk organisation, med en stærk værdibaseret kultur, hvor frihed under ansvar er mere end en talemåde
 • Et område i en stærk udvikling, bl.a. med fokus på rehabiliterende tilgang, velfærdsteknologi og frivillighed

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund med en videregående lederuddannelse
 • Har branche- og målgruppeerfaring fra handicapområdet
 • Har solidt kendskab til og er stærk indenfor MED systemet og Arbejdsmiljøorganisationen
 • Er nysgerrig og visionær, og har lyst til at opdage nyt
 • Har god regnskabs- og budgetforståelse
 • Har stor pædagogisk indsigt. Skal kunne fungere som sparringspartner for pædagogisk problemstillinger.
 • Har overblik og gode organisatoriske færdigheder
 • Har gode kommunikative færdigheder og en god portion humor
 • Er empatisk og tillidsvækkende, og kan lide at arbejde med mennesker
 • Kan begå sig sikkert og naturligt i en stor politisk ledet organisation

Udviklingsfokus i det næste års tid:

 • Der er igangværende arbejde med nogle arbejdsmiljøudfordringer, som skal følges op på og gives både fokus og særlig opmærksomhed
 • Projekter omkring medicinhåndtering, forflytninger og velfærdsteknologi
 • Arbejde målrettet med handleplaner, delhandleplaner og SMART-mål
 • Skabe nærværende faglig ledelse
 • Arbejde med konsolidering af Viborg Kommunes socialpolitik og kvalitetsstandarder

Fakta om jobbet

Afdelingslederen har det samlede faglige ansvar for botilbuddene Egehøj og Gudenåvej samt aktivitetshuset Gimle. Som afdelingsleder refererer du til strategisk leder af handicapområdet Kim Søgaard og indgår i et ledelsesteam med seks andre afdelingsledere. 
 
Egehøj og Gudenåvej er botilbud for borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. 
Aktivitetshuset Gimle er et af Viborg Kommunes to store aktivitets- og samværstilbud.
Som afdelingsleder vil du gå forrest for at fastholde og udvikle høj faglighed og et særligt fokus på borgernes udvikling og trivsel.
 
Viborg Kommune er en værdiledet organisation. Der er en grundlæggende tro på, at vi opnår de bedste resultater, når den enkelte kan træffe selvstændige beslutninger, som er styret af de politisk vedtagne mål og de grundlæggende værdier, så den ansatte kan benytte sin viden og sin sunde fornuft.
Yderligere oplysninger om stillingen samt ledelsesgrundlaget i Viborg Kommune:
Viborg Kommunes ledelsesgrundlag - https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-Viborg-Kommune/At-vaere-ansat-ved-VK/Ledelse

Stillings- og kompetencebeskrivelse Egehøj, Gudenåvej og Gimle
 https://gimle.viborg.dk/Rundt-om-tilbuddet/Stillings-og-kompetencebeskrivelse

Samtaler:

Ansættelsessamtaler holdes med 1. runde den 13. september og 2. runde den 20. september 2018.  Ansøgere, der går videre til 2. runde, skal gennemføre en profiltest ved Viborg Kommunes Personale og Organisation imellem første og anden runde.

Løn og ansættelsesforhold

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Viborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.