Find job

Forretningsorienteret afdelingsleder til udvikling af fremtidens eltransmissionsnet

I takt med omstillingen til vedvarende energi bliver elsystemet i stadig højere grad krumtappen i det danske energisystem. Eltransmissionsnettet bliver det centrale element, der skal sikre sammenhængen mellem fremtidens miljøvenlige elproduktion, forsyningssikkerheden og det internationale elmarked. Vi søger en leder med solid ledelseserfaring, der vil stå i spidsen for en spændende afdeling, som skal sikre de rigtige tekniske løsninger til at understøtte elnettets udvikling og levere de nødvendige beslutningsgrundlag til Energinets ledelse. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Fokus på projektmodning og langsigtet planlægning

Energinet udbygger el-infrastrukturen for ca. 4 milliarder kroner om året, og som afdelingsleder i Projektmodning er det dig, der sammen med dit team af medarbejdere definerer den helt rigtige anlægsløsning og leverer de specifikationer, budgetter og beslutningsgrundlag, som gør at ledelsen i Energinet kan træffe de nødvendige beslutninger for at sikre udvikling og reinvestering af det danske elnet.

Du får ledelsesansvar for 17 dedikerede medarbejdere med højt fagligt niveau, som dels er projektledere, der leder modningsprojekter på elsiden fra ide til beslutning om etablering af den rigtige anlægsløsning og dels er tekniske specialister, der leverer det tekniske design af løsninger og fastlægger anlægsbudgetter for de kommende etableringsprojekter. Afdelingens fornemste opgave er at sikre, at vi reinvesterer og udbygger vores elnet, så det økonomisk og teknisk optimalt understøtter omstillingen til et VE-baseret energisystem, samtidig med at de endelige tekniske løsninger sikrer, at den høje forsyningssikkerhed opretholdes. Som leder har du fokus på at videreudvikle et stærkt fagmiljø, skabe fælles retning og identitet for afdelingen samt at lede og støtte medarbejderne i såvel dagligdagen som i den løbende udvikling af deres kompetencer.

Sideløbende fungerer du som styregruppeformand i forbindelse med større interne og eksterne projekter, og du har en nøglerolle i at prioritere vores ny- og reinvesteringer og bidager med et helhedsorienteret fokus til, at vi gennemfører de rigtige projekter på de rigtige tidpunkter. Du skal derfor trives med at navigere i en organisation, der her mange interne og eksterne interessenter – og hvor den politiske dagsorden spiller en væsentlig rolle.

Du kan se frem til en strategisk vigtig position med en stor faglig kompleksitet, hvor du får rig mulighed for i en tidlig fase at påvirke udviklingen af fremtidens elsystem. Du bliver spydspids for en projektmodningsfunktion, der spiller en central rolle, når elsystemet skal udbygges til en mere kompleks fremtid, som nødvendiggør et øget fokus på kvalitet i løsninger og leverancer.

Involverende leder med overblik og elteknisk indsigt

Du har sandsynligvis en teknisk uddannelse på kandidatniveau og en systemteknisk forståelse på elsiden, som gør dig i stand til at diskutere tekniske problemstillinger. Alternativt kan du have en stærk erfaring fra energibranchen. Samtidig har du solid erfaring med ledelse, og du forstår at begå dig i et miljø karakteriseret ved tillid, selvstændighed og et meget højt fagligt niveau. Du samarbejder forbilledligt på alle niveauer i og uden for Energinet, og du er vant til at arbejde i et projektorienteret miljø, hvor du med en naturlig autoritet evner at trække lederrollen med ind i afdelingen og i dit virke som styreformand. Vores samarbejdspartnere findes både nationalt og internationalt, så det er et krav, at du kan kommunikere præcist i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Som leder skaber du naturligt gode relationer på alle niveauer i en stor organisation og bidrager med dine gode evner indenfor tværorganisatorisk samarbejde til at skabe gode samarbejdsrelationer og sikre høj kvalitet i afdelingens leverancer, bl.a. gennem effektivisering og optimering af processer. Samtidig evner du at sætte retning og guide dine medarbejdere i et politisk miljø, hvor du i kraft af din politiske forståelse og indsigt kan oversætte den politiske dagsorden til operationelle løsninger. Du er en lydhør leder og bruger dine styrker til at motivere dine medarbejdere gennem delegering, involvering, sparring og åbenhed. Sidst men ikke mindst kan du bevare roen og overblikket i alle situationer, ligesom du har gennemslagskraft og handlekraft til både at stå fast og reagere her og nu om nødvendigt.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning mærket med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest 2. august 2018. Vi forventer at holde første samtale 9. august 2018 og anden samtale 15. august 2018. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Martin Høegh Jensen på telefon 30 51 64 97. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi ejer energiens motorveje og bidrager til at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til gavn for forbrugerne. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1200 engagerede og fagligt højt uddannede medarbejdere. Med afsæt i værdierne tillid, mod, forretningsorientering, udvikling, ansvarlighed og engagement lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Fredericia

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.