Find job

Skarp og dynamisk udbudsjurist til udliciteringsproces

Naturstyrelsen står overfor en spændende organisatorisk omstillingsproces, hvor private entreprenører i væsentlig højere grad skal løse vores driftsopgaver. Derfor er der behov for en styrkelse af vores bemanding og kompetencer inden for offentlige udbud. Har du erfaring med udlicitering og virksomhedsoverdragelse? Kan du forberede og gennemføre offentlige udbud? Så giver vi dig mulighed for, at spille en betydelig rolle i omstillingsprocessen og samtidig blive en del af en organisation med dygtige og engagerede kolleger.

Det er politisk besluttet, at mindst 1/3 af vores praktiske arealforvaltningsopgaver skal udliciteres, delvis med virksomhedsoverdragelse af personale, primært skov- og naturteknikere. Det betyder en væsentlig øget opgave med forberedelse og gennemførelse af en række udbud fordelt over hele landet, og det vil have følgevirkninger i resten af organisationen.  

Opgaver og organisering  

Til Udbuds- og Indkøbsteamet søger vi snarest muligt en ny juridisk medarbejder, som i samarbejde med kollegerne skal bidrage til en god proces omkring øget udlicitering. Teamet består af 5 dygtige og motiverede medarbejdere, og du skal sammen med dine kolleger bidrage til:  

 • At gennemføre udlicitering  
 • At yde rådgivning til hele organisationen ved gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter 

Dine vigtigste opgaver i teamet bliver:  

 • At yde solid praktisk juridisk rådgivning om offentlige udbud og generel kontrakthåndtering  
 • At kvalitetssikre udbudsmaterialer og kontrakter  
 • At have særlig fokus på de opgaver, der har relation til omstillingsprocessen, der både berører arbejdsopgaver og ansatte  
 • At være med til at finde de gode løsninger, hvor udbudsprocesser både overholder lovgivningen, passer til de udbudte opgaver og gennemføres på den enkleste måde  
 • At bidrage til at ministeriet opnår kontrakter, som er juridisk valide samt indholdsmæssigt og økonomisk attraktive  
 • At formidle viden om udbudslovgivning til ikke-jurister.

Organisatorisk er Udbud & Indkøb placeret i Naturstyrelsens Driftscenter, der pt. har 42 erfarne medarbejdere med forskellig faglig baggrund (forstkandidater, jurister, cand.merc., civiløkonom, skov- og landskabsingeniører, kontorfunktionærer, speditør, skov-og naturteknikere (skovmaskinefører).

Naturstyrelsens Driftscenter er fysisk placeret i Naturstyrelsens hovedkontor i grønne omgivelser ved Randbøl mellem Vejle og Billund.  

Din profil  

Som udbudsjurist forventer vi, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand. jur., cand. merc. jur. eller anden tilsvarende baggrund. Vi lægger desuden afgørende vægt på, at du har erfaring med gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter, og at du også har ydet juridisk og administrativ rådgivning på området. Erfaring med sammenknytning af udbud og virksomhedsoverdragelse vil være en fordel. Endelig forventer vi, at du har kendskab til offentlig ret og forståelse for vilkårene ved at være ansat i en offentlig organisation.  

Vi forventer, at du som person  

 • Kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan indgå i en professionel dialog og i et tæt samarbejde med resten af teamet og den øvrige organisation  
 • Kan navigere i en landsdækkende styrelse  
 • Sætter en ære i at være den gode rådgiver, som finder operationelle løsninger  
 • Er tillidsvækkende, robust og har personlig gennemslagskraft  
 • Er struktureret og god til at formidle din faglige viden  
 • Er grundig med dit arbejde og tager ansvar for dine opgaver  
 • Kan organisere og gennemføre opgaver, så du leverer kvalitet til tiden.

Vi tilbyder  

Et alsidigt job med stor selvstændighed og faglig spændvidde. Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere får du mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige fagområder og fagpersoner. Du får gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling og bliver en del af en enhed, hvor godt samarbejde og en uformel omgangstone prioriteres højt.

Løn og ansættelsesvilkår

Er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Naturstyrelsens hovedkontor er placeret i Randbøl, men styrelsen har 16 lokale enheder fordelt i hele landet. Dit arbejdssted vil primært være i Randbøl.

Stillingen er midlertidig med ansættelse frem til udgangen af 2021.

Du skal have kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger  

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftscentrets chef, Skovrider Mikkel Eriksen, på tlf.nr. 20 10 76 37.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger samt ansøgning og CV skal vi have senest den 10. august 2018. Vi forventer at afholde samtaler den 20. og 27. august 2018.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.