Find job

Jurist eller erhvervsjurist med særlig fokus på ejendomshandel, ejendomsjuridiske spørgsmål, retssager og forvaltningsret

Har du lyst til at prøve kræfter med ejendomsjuridiske opgaver mv. i staten? Har du en høj juridisk faglighed og flair for at finde løsninger sammen med dygtige kolleger i en hektisk hverdag? Så er du måske vores ny kollega i Jurateamet.  

Opgaver og organisering  

Naturstyrelsen har til formål effektivt at understøtte biodiversiteten og danskernes mulighed for friluftsliv. Styrelsen forvalter ca. 200.000 ha statslig skov og natur, administrerer ca. et par tusinde ejendomme, og styrelsen køber og sælger i gennemsnit i størrelsesordenen 500 ha om året.  

JURA-teamet består af 8 medarbejdere, herunder 5 jurister. Organisatorisk er JURA teamet en del af sekretariatet, som desuden består af HR-Teamet, Direktionssekretariatet og Kommunikation.  

JURA-teamet, som du bliver ansat i, er ansvarlig for en bred vifte af opgaver vedrørende køb og salg af fast ejendom, udleje, kontrakter og deklarationer mv. for styrelsens arealer, erstatningsspørgsmål i og uden for kontrakt samt andre ejendomsretlige opgaver, som f.eks. hævd, vejrettigheder o. lign. Endvidere varetager enheden også styrelsens opgaver inden for offentlig ret, herunder forvaltningsretlige spørgsmål, reglerne om aktindsigt, GDPR og persondata mm. JURA yder juridisk bistand til alle Naturstyrelsens 18 lokale enheder og Driftscentret, og JURA indgår i tværgående samarbejder med Miljø- og Fødevareministeriets øvrige styrelser og departement.  

Du kommer til at bruge din juridiske viden på opgaver inden for handel med fast ejendom, tinglysning og lejeret, og du kan også komme til at arbejde med forvaltningsret, miljøret og naturbeskyttelsesloven mv. ligesom du også skal være indstillet på at varetage andre opgaver, når der er behov for det.  

Din profil  

Vi forestiller os, at du uddannelsesmæssigt har en akademisk baggrund som cand. jur. Endvidere forudsætter vi, at du har stærke ejendomsretlige kompetencer, og at du har lyst til at udvikle dine kompetencer inden for offentlig ret, miljøret og naturbeskyttelsesloven mv. Det er en fordel, hvis du har solid sagsbehandlings-erfaring og erfaring med køb, salg, udleje, tinglysning mv. af ejendomme.  

Vi lægger særligt vægt på, at du:  

  • Har et højt fagligt juridisk niveau  
  • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner  
  • Har en god forståelse for processer, og bevarer overblikket i en kompleks hverdag  
  • Har en driftssikker tilgang til den juridiske opgaveløsning med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt  
  • Har et stort overblik, kan arbejde med mange sideløbende opgaver, og løse opgaver med korte deadlines
  • Har lyst til at arbejde med privatretlige problemstillinger i en politisk administrativ kontekst      

Vi tilbyder  

Et alsidigt job med stor selvstændighed og faglig spændvidde. Du vil sammen med dine kolleger i teamet komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, og med en fri og uhøjtidelig omgangstone.  

Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i hele styrelsen får du gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i en spændende geografisk organisation.  

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.  

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Helle Andersen på tlf. 41 39 24 06.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger samt ansøgning og CV skal vi have senest onsdag den 15. august 2018 kl. 16.00.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.