Find job

Student til NATUR-enheden i Naturstyrelsen

Er du en ørn til GIS, og kan du arbejde med mange forskellige emner samtidigt? Så søger Naturstyrelsen til NATUR-enheden én student, der bl.a. skal være med til at udarbejde kortmateriale i forbindelse med Naturstyrelsens arealplanlægning.  

Opgaver og organisering  

Naturstyrelsen forvalter statens skov- og naturområder samt udfører naturprojekter over hele landet. Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere, hvoraf størstedelen er ansat på styrelsens 18 lokalenheder rundt i landet. Du vil blive en del af enheden Natur på hovedkontoret i Randbøl, der sætter retning for forvaltning af Naturstyrelsens arealer, herunder sikrer, at der sker den fornødne afvejning af benyttelses- og beskyttelseshensyn i driften. Natur består af 3 teams med én kontorchef, 22 medarbejdere og to studentermedhjælpere. Du bliver en del af Arealplanteamet, men du vil komme til at løse opgaver for enhedens og hovedkontorets øvrige teams. Der er 12 personer i teamet, som varetager alt fra planlægning for arealerne, implementering af naturpolitik og strategier, gennemførelse af projekter og ministerbetjening til vedligeholdelse af data og kort.  

Kerneopgaver

Som student i NATUR skal du være med til at udarbejde kortmateriale til driftsplaner i MapInfo, lægge materiale på Naturstyrelsens hjemmeside, håndtere arealdata m.v. Driftsplanerne er det styringsværktøj for den flersidige og bæredygtige drift af Naturstyrelsens arealer, som omsætter overordnede mål og strategier i praksis og bidrager til afvejning mellem de interesser, der knytter sig til styrelsens arealer.  

 • Udarbejde kortmateriale  
 • Opdatere hjemmeside  
 • Opdatere intranet  
 • Udføre ad hoc-analyseopgaver  
 • Håndtere arealdata
 • Løse forskellige andre forefaldende opgaver i NATUR.  

Foruden de omtalte driftsopgaver, vil du også kunne forvente at skulle bidrage til andre dele af kontorets arbejdsområder, afhængig af dine kvalifikationer. Det kunne fx være på projekter i Biodiversitetsteamet eller i Friluftsteamet.  

Du kan forvente et spændende og varieret job i en enhed, der arbejder tæt sammen med kolleger i hele landet samt Miljø- og Fødevareministeriets øvrige styrelser og departementet.  

Din profil  

Vi søger en studerende med interesse for både GIS og vores fælles natur. Vi forestiller os, at du kan være i gang med en videregående uddannelse, hvor du har opnået erfaring med brugen af GIS-værktøjer.  

Derudover forventer vi, at:  

 • Du er god til at samarbejde, da mange andre medarbejdere vil indgå i dine opgaveløsninger  
 • Du har en god analytisk sans og godt kendskab til Excel  
 • Du er god til at formulere dig i skrift og tale  
 • Du trives med at arbejde struktureret  
 • Du leverer til tiden og med den rette kvalitet  
 • Du er opsøgende og lærenem.  

Vi tilbyder  

En stilling i en stor organisation præget af høj faglig kompetence, med gode udviklingsmuligheder, en uformel tone og højt til loftet. Og også spændende arbejdsopgaver og samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.  

Arbejdstiden vil i gennemsnit være 10 timer om ugen. Der aftales faste mødedage med mulighed for at aftale fleksible mødetider i eksamensperioder m.m.  

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Dit tjenestested bliver ved Naturstyrelsen, Gøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.  

Flere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Teamleder Per Lynge Jensen, tlf. 91 32 95 42. 

Ansættelsestidspunkt: snarest muligt.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen ved at trykke på ”Søg jobbet her” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 20. august 2018. Vi forventer at afholde samtaler den 27. august.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøldal

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.