Find job

Økonomisk chefkonsulent til regulering af energiselskaber og faglig ledelse

Forsyningstilsynet arbejder for velfungerende markeder inden for el, naturgas og fjernvarme. Forsyningstilsynets regulering retter sig først og fremmest mod energisektorens naturlige monopoler: elnetselskaberne, gasdistributionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne. Forsyningstilsynet overvåger også konkurrencen på energimarkederne og bidrager til initiativer, der kan understøtte større konkurrence, lavere priser og innovation gennem fx markedsmarkedsåbninger og nye reguleringsformer.

Energitilsynet blev til Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018 og har i den forbindelse fået en række nye opgaver. Center for Varme søger en chefkonsulent med økonomisk baggrund til en spændende stilling med økonomisk og analytisk indhold til en samfundsmæssig vigtig opgave med at varetage og udvikle analyser og reguleringen af ca. 600 energiselskaber, der er aktive på markedet for fjernvarme.

Som led i Regeringens plan ”Bedre Balance II” flytter tilsynet til Frederiksværk i 4. kvartal 2019.

Du vil kunne komme til at arbejde med:

 • Faglig ledelse af kollegaer, teams og projekter. Det indebærer det faglige ansvar for tilrettelæggelsen, udviklingen og gennemførelsen af opgaverne, sparring og vejledning til kolleger og kvalitetssikring af andres opgaver både økonomisk og formidlingsmæssigt. Du skal også selv drive og udvikle større projekter.
 • Udvikle og implementere de kommende økonomiske metoder og modeller til indtægtsrammeregulering med benchmarking og effektiviseringskrav på fjernvarmeområdet.
 • Udarbejde og udvikle analyser og statistik om selskaberne, prisudviklingen, markeds- og konkurrenceforholdene mv.
 • Arbejde med ny regulering og politikforslag på fjernvarmeområdet i dialog med virksomheder og interesseorganisationer i energibranchen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen m.fl.
 • Analysere og gribe ind overfor ulovlig markedsadfærd, som fx ikke-omkostningsbestemt prisdifferentiering, krydssubsidiering mellem fjernvarme, el, affald mv. 
 • Opgøre hvilken forrentning af indskudskapital det enkelte selskab må få.

Din opgaveportefølje vil blive tilpasset de kompetencer og erfaringer du kommer med og vil blive tilpasset, så du får mulighed for løbende at udvikle dig.

Man kan altid spørge en kollega, også dem med andre fagligheder. Vi arbejder i et spændende krydsfelt mellem jura og økonomi og er gode til at tage de faglige diskussioner og udfordre hinanden, så vi kan finde de bedste løsninger i fælleskab. Og vi har det sjovt sammen, både i og udenfor arbejdstiden”, fortæller Mette Lykke Klitbøl Lysdal, der er cand.polit. og fuldmægtig.

Om Center for Varme

Du bliver en del af Center for Varme og får ca. 20 kollegaer, der er økonomer, revisorer og jurister. Vi arbejder med regulering af hele værdikæden i fjernvarmesektoren fra produktion af fjernvarme, over transport i nettet til salg af fjernvarme til virksomheder og forbrugere og med samspillet mellem markederne for fjernvarme, el og affald. Analyser har indikeret et årligt effektiviseringspotentiale på mere end 2 mia.kr. indenfor fjernvarmesektoren. Danmark vil derfor som det første land i verden indføre regulering af en stor del af fjernvarmesektoren med benchmarking, effektiviseringskrav og indtægtsrammer. Vi bidrager til udviklingen og den konkrete udførelse af både den eksisterende og den kommende nye regulering. Formålet er at skabe en endnu mere effektiv fjernvarmesektor og lavere priser til forbrugere og virksomheder.

I Center for Varme vil du få et udviklingsforløb, som udfordrer og udvikler dig fagligt og personligt og indebærer tæt kontakt til virksomheder, interesseorganisationer og politikformulerende myndigheder. Din opgaveportefølje vil blive tilpasset dine ønsker og kompetencer, så du får mulighed for løbende at udvikle dig. Som medarbejder i Forsyningstilsynet vil du få et stort kendskab til energibranchen og gode karrieremuligheder inden for en branche med stor betydning for samfundsøkonomi, miljø og forbrugere.

”Du har gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt. Der er et stærkt fagligt miljø, hvor du får tid til at gå i dybden samtidig med, at du lærer at skære sagerne til, så de bliver løst mest effektivt.”, fortæller Renée van Naerssen, der er cand.jur. og chefkonsulent.

Din profil:

 • Du kan være et fagligt fyrtårn på et område i konstant udvikling.
 • Du har erfaring med faglig ledelse og kan lede større projekter og teams.
 • Du er en erfaren og fagligt stærk økonom fx cand.oecon., cand.polit., cand.scient.oecon. eller har anden lignende samfundsfaglig uddannelse med stærke analysekompetencer.
 • Du besidder stærke samarbejdsevner, men kan også arbejde selvstændigt på højt fagligt miljø med komplekse problemstillinger og indgå som specialist i forskellige projekter og teams i et fagligt udfordrende miljø.  
 • Du har erfaring i at anvende statistiske metoder på virksomheders økonomiske forhold. Kendskab til økonomiske benchmarkingmetoder som DEA og SFA samt finansielle metoder (WACC-fastsættelse) er en fordel. Du er god til at arbejde med Excel og har flair for at arbejde med statistikprogrammer.
 • Du kan skære en kompleks sag/problemstilling til og har gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du kan lide at arbejde med projekter og i teams og trives med at arbejde i krydsfeltet mellem økonomi, jura, teknik og politik og med tæt kontakt til energivirksomheder, interesseorganisationer og andre myndigheder
 • Erfaring med eller kendskab til den økonomiske regulering inden for fjernvarme, el-, gas- eller vandområdet eller fra anden økonomisk regulering af virksomheder er en fordel, men ikke et krav.

”Du skal kunne tage et fugleperspektiv over sektoren og sætte dig ind i de politiske ønsker og lovgivningen, samtidig med at du fordyber dig i data, analyser og modeller helt ned i detaljen. Det er et krydsfelt, der er meget udviklingsarbejde i, og du skal samarbejde med mange kolleger, myndigheder og organisationer,” fortæller 46-årige Renée van Naerssen, der er cand.jur. og chefkonsulent.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Martin Windelin på telefon 41 71 54 05, eller skrive til mw@forsyningstilsynet.dk for yderligere information. 

Er du interesseret?

Ønsker du at søge stillingen, bedes du fremsende en ansøgning, CV og relevante papirer, herunder eksamensbeviser for både bachelor- og kandidatuddannelse via nedenstående link til Forsyningstilsynets rekrutteringssystem. Der kaldes løbende ind til samtale, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er den 27. 08. 2018 

Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. oktober 2018. Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC som chefkonsulent.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Forsyningstilsynet som arbejdsplads

Vi er i alt ca. 90 medarbejdere i Forsyningstilsynet, og vi bliver løbende flere medarbejdere, da vi har fået tilført nye, spændende opgaver. Vi har høje faglige ambitioner og engagerede medarbejdere.

Hos os træder du ind i et stærkt fagligt miljø. Her får du muligheden for at blive en yderst attraktiv specialist inden for energiregulering.

Vi har gode arbejdsforhold, herunder fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid. Vi tilstræber en hverdag med åben kommunikation, god omgangstone og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vi lægger desuden stor vægt på at have et godt kollegialt miljø. Derfor afholder vi en del sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden. For det er vigtigt for os, at vi lærer hinanden godt at kende og trives i hverdagen.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.