Find job

Forsyningstilsynet søger jurist til arbejdet med at sikre velfungerende engrosenergimarkeder i EU og Norden

Forsyningstilsynet arbejder for velfungerende markeder inden for el, naturgas og fjernvarme. Forsyningstilsynets regulering retter sig først og fremmest mod energisektorens naturlige monopoler: elnetselskaberne, gasdistributionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne. Forsyningstilsynet overvåger også konkurrencen og markedsåbningen på energimarkederne, herunder priserne på de forskellige energiformer.

Som led i Regeringens plan ”Bedre Balance II” flytter tilsynet til Frederiksværk i løbet af 4. kvartal 2019.

Energitilsynet blev til Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018. I den forbindelse har vi fået en række nye opgaver, og Center for Engros og Transmission søger derfor en jurist til arbejdet med håndhævelsen af EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT) og til andre juridiske opgaver samt international koordination i Center for Engros og Transmission. Forsyningstilsynet er en national tilsynsmyndighed i forhold til REMIT, der har til formålet at fremme åben og fair konkurrence på engrosmarkederne til fordel for de endelige forbrugere. REMIT indeholder et forbud mod markedsmanipulation og insiderhandel samt en forpligtelse til at offentliggøre intern viden for markedsaktører.

Dine opgaver

Du vil indgå i Center for Engros og Transmissions REMIT-team. Ligesom det øvrige Center består REMIT-teamet af både jurister, økonomer o.l.

Som en del af REMIT-teamet vil dine opgaver bl.a. bestå i

  • efterforskning af konkrete sager, hvor der kan være sket en overtrædelse af REMIT,
  • vejledning og dialog med markedsaktører, energibørser mv.,
  • politikudvikling,
  • planlægning af seminarer og workshops og
  • generelle juridiske spørgsmål vedrørende REMIT og tilgrænsende områder.

Udover at varetage opgaver i REMIT-teamet vil du skulle varetage andre opgaver, fx koordination af den stadigt større mængde internationale opgaver for Forsyningstilsynet. Det kan bl.a. være forberedelse af møder i ACERs repræsentantskab, hvor Forsyningstilsynets direktør er medlem, eller arbejdet med integration af engrosenergimarkederne i Norden og EU, der er i en hastig udvikling. Det afføder en række juridiske, økonomiske og proceduremæssige spørgsmål, både inden for rammerne af den gældende tredje energiliberaliseringspakke og med hensyn til Kommissionens såkaldte Vinterpakke, der forventes færdigforhandlet mellem Rådet og EU-Parlamentet i løbet af 2018. Hertil kan komme opgaver som følge af den større politikudviklende rolle, som Forsyningstilsynet nu skal spille efter ikrafttrædelsen af lov for Forsyningstilsynet den 1. juli i år.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med dine kolleger i Forsyningstilsynet og med regulerende myndigheder i det øvrige Norden og EU, med EU-agenturet for samarbejdet mellem regulerende myndigheder (ACER), Energistyrelsen, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet m.fl.

Der må forventes rejseaktivitet til europæiske destinationer, i gennemsnit 1-2 dage om måneden.  

Din profil

Du er jurist, gerne med viden og praktisk erfaring inden for energiret, strafferet, konkurrenceret, forvaltningsret og/eller finansieringsret. Det vil være en fordel, at du har nogen økonomisk forståelse.

Du har gode analytiske evner og er interesseret i at sætte dig ind i et område i hastig udvikling, kendetegnet ved komplekse problemstillinger og med behov og mulighed for et tæt samarbejde med kolleger og en række aktører på tværs af faggrænser.

Som person er du resultatorienteret og tager ansvar for at følge opgaver til dørs. Desuden er du god til at bevare overblikket og er åben over for at skulle arbejde med mange forskellige opgaver, store som små.

Udover dansk behersker du engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt.    

Kontaktperson

Thomas Vom Braucke
Chefkonsulent
41 71 53 82
tvbr@forsyningstilsynet.dk 
LinkedIn profil

Er du interesseret?

Ønsker du at søge stillingen, bedes du fremsende en ansøgning, CV og relevante papirer, herunder eksamensbeviser for både bachelor- og kandidatuddannelse via nedenstående link til Forsyningstilsynets rekrutteringssystem.

Ansøgningsfristen er den 27. august 2018 

Samtalerne forventes gennemført løbende. Tiltrædelse senest 1. oktober 2018. Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Alle, uanset etnisk baggrund, alder og køn, opfordres til at søge.

Forsyningstilsynet som arbejdsplads

Vi er i alt ca. 90 medarbejdere i Forsyningstilsynet, og vi bliver løbende flere medarbejdere, da vi har fået tilført nye, spændende opgaver. Vi har høje faglige ambitioner og engagerede medarbejdere.

Hos os træder du ind i et stærkt fagligt miljø. Her får du muligheden for at blive en yderst attraktiv specialist inden for energiregulering.

Vi har gode arbejdsforhold, herunder fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid. Vi tilstræber en hverdag med åben kommunikation, god omgangstone og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vi lægger desuden stor vægt på at have et godt kollegialt miljø. Derfor afholder vi en del sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden. For det er vigtigt for os, at vi lærer hinanden godt at kende og trives i hverdagen.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.