Find job

Regnskabsøkonom/revisor til kontrol og vejledning af energiselskaber

Forsyningstilsynet arbejder for velfungerende markeder inden for el, naturgas og fjernvarme. Forsyningstilsynets regulering retter sig først og fremmest mod energisektorens naturlige monopoler: elnetselskaberne, gasdistributionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne. Forsyningstilsynet overvåger også konkurrencen på energimarkederne og bidrager til initiativer, der kan understøtte større konkurrence, lavere priser og innovation gennem fx markedsåbninger og nye reguleringsformer.

Energitilsynet blev til Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018 og har i den forbindelse fået en række nye opgaver. Center for Varme søger en regnskabsøkonom/revisor til en spændende stilling med regnskabsøkonomisk indhold til en samfundsmæssig vigtig opgave med at varetage og udvikle tilsynet med og reguleringen af ca. 600 energiselskaber, der er aktive på markedet for fjernvarme.

Som led i Regeringens plan ”Bedre Balance II” flytter tilsynet til Frederiksværk i 4. kvartal 2019.

Du vil:

 • få til opgave at føre kontrol med fjernvarmeselskabers budgetter, regnskaber, samt regnskabsmæssige opgørelser og træffe afgørelser om, hvorvidt selskabernes priser, regnskaber og vilkår overholder de regler, der gælder på området. 
 • have dialog med fjernvarmeselskaber og deres rådgivere om de gældende regnskabsmæssige regler og principper, der på visse områder adskiller sig fra årsregnskabsloven.
 • desuden få ansvar for at opgøre virksomheders kapitalgrundlag til brug for beregning af en rimelig forrentning baseret på en WACC-model.
 • afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund, kompetencer og erfaring, bl.a. komme til at arbejde med selskabs- eller forvaltningsretlige problemstillinger, eller regnskabs-/revisionsmæssige problemstillinger, herunder eksempelvis omkostningsfordeling, skat og udarbejdelse af revisorerklæring og – instruks.
 • være med til at forebygge og afgøre tvister mellem varmevirksomhederne og bidrage til at forbrugere og virksomheder ikke betaler for meget for at få for opvarmet deres boliger og bygninger.
 • få et job med et stort ansvar i et område i konstant udvikling som er fagligt og personligt udfordrende og udviklende.
 • få tæt kontakt til virksomheder, rådgivere, interesseorganisationer og myndigheder.

”Du skal kunne sætte dig i selskabets og rådgiverens sted og anvende de kompetencer, du har, og som du tilegner dig hos os, til at løse konkrete regnskabsmæssige og juridiske problemstillinger.  Da vi er en tilsynsmyndighed, indebærer vores arbejde - udover vejledning om de regler vi administrerer – at træffe afgørelser, der kan have stor økonomisk betydning for selskaberne og deres forbrugere.”, fortæller Troels Refsgaard Holm, der er cand.merc.aud. og specialkonsulent.

Din profil

 • Du er en faglig stærk cand.merc.aud., cand.merc.jur. eller har tilsvarende uddannelse med interesse for regnskaber og regnskabsmæssige regler. Erfaring fra revisionsbranchen er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring med eller kendskab til økonomisk regulering fx indenfor el-, gas- eller vandområdet er en fordel, men ikke et krav da dine opgaver og dit ansvar løbende vil blive tilpasset dine kvalifikationer og erfaring.
 • Du har gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt og er god til at sætte dig ind i, forstå og forklare en problemstilling til andre også med andre fagligheder.
 • Du er god til at ”skære” en problemstilling til og har drive og gennemslagskraft.
 • Du trives med en kombination af selvstændigt arbejde og samarbejde i teams, og har lyst til at arbejde i et krydsfelt mellem økonomi, jura, teknik og politik.
 • Du har gerne erfaring med dialog med virksomheder og deres rådgivere, andre myndigheder, brancheforeninger og/eller konsulentvirksomheder.

Om Center for Varme

Du bliver en del af Center for Varme og får ca. 20 kollegaer, der er økonomer, revisorer og jurister. Vi arbejder med regulering af hele værdikæden i fjernvarmesektoren fra produktion af fjernvarme, over transport i nettet til salg af fjernvarme til virksomheder og forbrugere og med samspillet mellem markederne for fjernvarme, el og affald. Analyser har indikeret et årligt effektiviseringspotentiale på mere end 2 mia.kr. indenfor fjernvarmesektoren. Danmark vil derfor som det første land i verden indføre regulering af en stor del af fjernvarmesektoren med benchmarking, effektiviseringskrav og indtægtsrammer. Vi bidrager til udviklingen og den konkrete udførelse af både den eksisterende og den kommende nye regulering. Formålet er at skabe en endnu mere effektiv fjernvarmesektor og lavere priser til forbrugere og virksomheder.

I Center for Varme vil du få et udviklingsforløb, som udfordrer og udvikler dig fagligt og personligt og indebærer tæt kontakt til virksomheder, interesseorganisationer og politikformulerende myndigheder. Din opgaveportefølje vil blive tilpasset dine ønsker og kompetencer, så du får mulighed for løbende at udvikle dig. Som medarbejder i Forsyningstilsynet vil du få et stort kendskab til energibranchen og gode karrieremuligheder inden for en branche med stor betydning for samfundsøkonomi, miljø og forbrugere.

Du har gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt. Der er et stærkt fagligt miljø, hvor du får tid til at gå i dybden samtidig med, at du lærer at skære sagerne til, så de bliver løst mest effektivt.”, fortæller Renée van Naerssen, der er cand.jur. og chefkonsulent.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Martin Windelin på telefon 41 71 54 05, eller skrive til mw@forsyningstilsynet.dk for yderligere information.

Er du interesseret?

Ønsker du at søge stillingen, bedes du fremsende en ansøgning, CV og relevante papirer, herunder eksamensbeviser for både bachelor- og kandidatuddannelse via nedenstående link til Forsyningstilsynets rekrutteringssystem. Der kaldes løbende ind til samtale, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er den 27. 08. 2018 

Tiltrædelse snarest muligt. Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Forsyningstilsynet som arbejdsplads

Vi er i alt ca. 90 medarbejdere i Forsyningstilsynet, og vi bliver løbende flere medarbejdere, da vi har fået tilført nye, spændende opgaver. Vi har høje faglige ambitioner og engagerede medarbejdere.

Hos os træder du ind i et stærkt fagligt miljø. Her får du muligheden for at blive en yderst attraktiv specialist inden for energiregulering.

Vi har gode arbejdsforhold, herunder fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid. Vi tilstræber en hverdag med åben kommunikation, god omgangstone og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vi lægger desuden stor vægt på at have et godt kollegialt miljø. Derfor afholder vi en del sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden. For det er vigtigt for os, at vi lærer hinanden godt at kende og trives i hverdagen.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.