Find job

Naturmedarbejder til Thy, Barselsvikariat

Har du interesse for pleje af naturområder, Natura-2000 forvaltning, naturgenopretning og myndighedsbehandling i forbindelse hermed? Kan du bidrage til, at vores naturforvaltning sker på et højt fagligt grundlag med balance mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresser? Så har vi måske jobbet!  

Opgaver og organisering  

Naturstyrelsen Thy forvalter de statsejede skov- og naturarealer i Thisted, Jammerbugt og Morsø kommuner, herunder hovedparten af arealerne i Nationalpark Thy – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.  

Vi løser opgaver i samarbejde med Nationalpark Thy, de lokale kommuner og grønne organisationer samt Naturstyrelsen centralt.  

Kerneopgaver  

Som naturmedarbejder skal du indgå i et team, der varetager opgaver vedrørende Natura-2000 forvaltning, pleje af naturområder og naturgenopretning. Derudover skal du samarbejde med både interessenter, arealansvarlige og driftspersonale.  

Som enhedens biolog skal du bidrage til enhedens arealforvaltning med biologisk kompetence og sikre en høj profil på Naturstyrelsens lokale opgaver med arealforvaltning, naturbeskyttelse og fremme af biodiversitet.  

Der arbejdes mod at udbrede samarbejdet og i stigende omfang inddrage nye aktører, herunder partnere og frivillige. Du har selv eller sammen med kolleger ansvaret for at opnå tilladelser og finansiering til gennemførelse af en række naturprojekter.  

Din profil  

Du er biolog, gerne med supplerende uddannelse i offentlig forvaltning og formidling.  

Du har erfaring fra tilsvarende job, for eksempel indenfor arealforvaltning, naturpleje og myndighedsbehandling, og du har kendskab til arbejde med partnerskaber og borgerinddragelse.  

Du er god til at organisere, planlægge og gennemføre opgaver selvstændigt. Desuden forventes det, at du er god til at samarbejde, kommunikere og inddrage interessenter i opgaveløsningen.  

Vi tilbyder  

I Naturstyrelsen møder du udfordrende opgaver og dygtige kolleger i et fagligt og engageret fællesskab.  

I Naturstyrelsen Thy vil vi gerne være kendt for at vores naturpleje og -projekter udføres med baggrund i højt vidensniveau, grundig planlægning og myndighedsbehandling. Du vil få en arbejdsplads med engagerede medarbejdere, begejstrede brugere og brede samarbejdsflader.  

Du vil som vores nye kollega have din daglige arbejdsplads på enhedskontoret på skovridergården Søholt ved Vandet Sø sammen med 11 kolleger. Her varetages opgaverne fleksibelt efter kompetencer og opgavesammensætning. Lige nu glæder vi os til at få en ny kollega, som gerne vil beskæftige sig med vores igangværende naturprojekter, plejeindsats, naturplanlægning og myndighedsbehandling.  

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestested er Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, Vester Vandet, 7700 Thisted.  

Jobbet kræver kørekort og bil og kan indbefatte opgaver og møder, som ligger udenfor almindelig arbejdstid.  

Vi regner med at besætte barselsvikariatet pr. 10. september eller snarest muligt derefter. Vikariatet løber frem til den 1. februar 2020.  

Yderligere oplysninger?  

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skovrider Ditte Svendsen på tlf. nr. 72 54 39 66 eller skovfoged Henrik Schjødt Kristensen på tlf. nr. 72 54 39 68.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg jobbet her” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 27. august 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 30. august.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Thisted

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.