Find job

Miljøstyrelsen søger jurist til GUDP og MUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram)

Vil du være med at sikre den juridiske kvalitet, når vi giver tilskud til spændende projekter indenfor fødevareerhvervet samt mere bredt inden for det miljøteknologiske område? Og vil du samtidig være med til opstart af Miljøstyrelsen i Odense?  

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning i Miljø- og Fødevareministeriet. Hvert år bevilger GUDP’s bestyrelse ca. 200 mio. kr. i tilskud til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der styrker bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet i tæt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv. GUDP-sekretariatet er delt mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, og du vil derfor – udover dine GUDP-kollegaer i Miljøstyrelsen, som du ser til daglig– have tæt kontakt til kollegaer i Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.  

MUDP er et program, der skal fremme miljøteknologi primært inden for områderne vand, luft, affald og kemikalier. Der er fokus på at støtte virksomhedernes udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. Bestyrelsen for programmet lægger de strategiske linjer for udmøntning af programmet og er ansvarlig for at prioritere de aktiviteter og projekter, der skal støttes. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at sekretariatsbetjene bestyrelsen. Sekretariatsopgaverne løses i videst muligt omfang som en integreret del af styrelsens øvrige miljøopgaver i de relevante faglige enheder, idet kernesekretariat hvor stillingen er ledig er ansvarlig for at løfte de tværgående opgaver. Opgaverne skal derfor løses i tæt dialog med en bred gruppe af medarbejdere i Miljøstyrelsen.  

Om stillingen  

Stillingen som jurist for GUDP og MUDP indebærer opgaver som behandling af klager og anmodninger om aktindsigt, regeludvikling og ikke mindst at yde juridisk bistand i forbindelse med sagsbehandling af tilskudssager. Derudover skal du arbejde med en række forskelligartede løbende juridiske problemstillinger som fortolkning og anvendelse af EU-retsakter om fx statsstøtte. Efter behov skal juristen også kunne bistå med at tilpasse de love og bekendtgørelser, der regulerer de to programmer.  

Du vil indgå i et team med engerede kollegaer med forskellige faglige baggrunde, og du skal derfor være god til at samarbejde på tværs af fagligheder. Samtidig skal du kunne arbejde selvstændigt og være i stand til at tilrettelægge din arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver.  

Kompetencer  

  • Du er uddannet jurist – gerne med nogen erfaring 
  • Du har godt kendskab til forvaltningsret og gerne tilskudsadministration samt EU’s statsstøtteregler 
  • Du har interesse for den miljø- og fødevarepolitiske dagsorden
  • Du er systematisk og grundig i din identifikation af problemstillinger og sikring af den juridiske kvalitet
  • Du er en dygtig formidler i både skrift og tale, som kan oversætte og omsætte kompleks lovgivning til let forståelig rådgivning og konkrete løsninger i praksis 
  • Du er en holdspiller, der med nysgerrighed og proaktivitet tager ansvar for den fælles og tværfaglige opgaveløsning 
  • Du har gerne erfaring med regeludarbejdelse, herunder bekendtgørelser og vejledninger  

Vi lægger også vægt på, at du har administrativ erfaring og er god til at kommunikere både mundligt og skriftligt. Du er en åben og imødekommende person, der bidrager positivt til en god trivsel på arbejdspladsen.  

Spørgsmål om stillingen kan rettes til Kontorchef Søren Bukh Svenningsen på tlf. 72 54 45 77.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Tjenestestedet vil være Englandsgade 25 i Odense. Du skal være indstillet på, at der i en overgangsperiode vil være en del rejseaktivitet (tjenesterejser) til København i forbindelse med oplæring. I april 2019 samles hele den centrale del af Miljøstyrelsen i Odense på adresserne Tolderlundsvej 5 og Englandsgade 25, Odense C.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Sådan søger du stillingen 

Du søger stillingen online ved at trykke på "Søg jobbet her". Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal være modtaget senest fredag den 5. oktober 2018.

Samtaler bliver holdt i Haraldsgade 53, København Ø.   


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.