Find job

Afdelingsleder for business controlling i Vejdirektoratet

Vil du lede en økonomiafdeling for business controlling i en stor og anerkendt offentlig anlægsvirksomhed med politisk bevågenhed? Så læs videre her.

Vi tilbyder:  

Vejdirektoratet søger en ny afdelingsleder for Virksomhedsstyring, der varetager business controlling af Vejdirektoratets samlede anlægs- og driftsøkonomi på ca. 4-5 mia. kr. årligt. Afdelingen består af 12 dygtige controllere.

Afdelingens primære ansvarsområde er den løbende interne budgettering og budgetopfølgning, der sker i tæt samarbejde med hele linjeledelsen. Vejdirektoratet har siden 2010 afsluttet 34 større vejanlæg med en samlet projektbevilling på 30,4 mia. kr. - heraf er 10,4 mia. kr. sendt tilbage til statskassen. Senest har Vejdirektoratet fået tildelt fire nye større anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen.

Afdelingen spiller en nøglerolle i forhold til at sikre, at Vejdirektoratet fortsat leverer en robust økonomistyring både af større anlægsprojekter og af resten af Vejdirektoratets opgaveportefølje i form af bl.a. den løbende vejdrift og -vedligeholdelse, trafikledelse, planlægningsopgaver, IT mv.

Afdelingen har haft succes med at sikre, at trafikanterne løbende får mere ud af de ressourcer Vejdirektoratet har fået bevilliget, ved at give linjeledelse gennemsigtighed til fremdrift og omprioriteringsmuligheder. Det er et arbejde, der sker i en løbende sparring med og respektfuld udfordring af linjeledelsen med udgangspunkt i stor forretningsmæssig indsigt og solid økonomisk viden. Det giver en ny afdelingsleder et godt udgangspunkt for at kunne videreudvikle afdelingen i forhold til at optimere eksisterende økonomistyringsprocesser og styrke afdelingens rolle som værdiskabende sparringspartner for Vejdirektoratets linjeledelse.

Din rolle som afdelingsleder for Virksomhedsstyring:

Som afdelingsleder får du det faglige og personalemæssige ledelsesansvar for i alt 12 medarbejdere, der har stor controllererfaring og en stor selvstændighed i opgaveløsningen.

Afdelingen er placeret i både Skanderborg (7 medarbejdere) og København (5 medarbejdere), idet Vejdirektoratet har tjenestesteder i hele landet. Ledelse på distance og rejsedage (typisk månedligt) vil derfor være et vilkår.

Du vil referere til områdechefen for Økonomi og indgå i Økonomiområdets ledelsesgruppe. Økonomiområdet består i alt af ca. 45 medarbejdere fordelt på fire afdelinger: Budgetafdelingen, Virksomhedsstyring, Regnskabsafdelingen og Analyseenheden. Virksomhedsstyring indgår i et tæt samarbejde med Budgetafdelingen, der har budgetansvar for at konsolidere Vejdirektoratets økonomi i forhold til direktionen, og det eksterne budget- og bevillingsansvar i forhold til departementet og Folketinget.

Din profil:  

  • Du har lysten og evnen til at lede, udvikle og motivere medarbejderne samt sikre et stærkt samarbejde mellem Virksomhedsstyring og Økonomiområdets øvrige afdelinger samt resten af Vejdirektoratet. Erfaring med ledelse er en fordel men ikke et krav.  
  • Du kan sætte en retning og har den nødvendige empati og forståelse for den enkelte medarbejder.  
  • Du er velorganiseret og kan håndtere mange opgaver med deadlines. Du skal være god til at kommunikere skriftligt og mundtligt.  
  • Du har en længevarende praktisk erfaring med økonomistyring i en større organisation fra den private eller offentlige sektor.  
  • Du har en længevarende uddannelse som fx cand.merc., oecon., polit., scient. pol. eller lign., eller du har på anden vis tilegnet dig tilsvarende kvalifikationer.

Vi tilbyder en spændende stilling i en interessant virksomhed med mange både faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi sætter pris på et uformelt miljø, hvor vi giver hinanden mulighed for at tilrettelægge en arbejdsdag, der kan være travl, men stadig giver tid og plads til familie.

Læs mere:  

Vil du vide mere om Vejdirektoratet kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef for Økonomi Rasmus Bjørnsen på tlf. 6193 0583.

Løn- og ansættelsesvilkår:  

Stillingen besættes på overenskomstvilkår, lønramme 36, og med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af kvalifikationer. Du vil være omfattet af resultatløn samt cheftidsaftale (38,5 timer/uge samt 9 ekstra fridage jfr. lokalaftale).

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Dit ansættelsesområde vil være Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestested er i Vejdirektoratet i enten Skanderborg eller i København (Kalvebod Brygge).

Er du interesseret?

Send os din ansøgning hurtigst muligt og senest onsdag den 14. november 2018, idet der holdes samtaler løbende. Forventet tiltrædelsesdato er den 1. januar 2019.  

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Søg stillingen” nedenfor. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.


I Vejdirektoratet er vi med til at skabe fremtidens infrastruktur i Danmark. Vi er et stort hold af fagligt engagerede medarbejdere, der arbejder innovativt sammen med hele vejsektoren for at skabe de bedste løsninger, der kan få mennesker og varer nemt og sikkert frem.

Vi tager hånd om dagligdagens trafikale udfordringer, planlægger og styrer nogle af landets største og mest komplekse anlægsprojekter, mens vi har et vågent blik på morgendagens udvikling med fx selvkørende biler.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Skanderborg eller København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.