Find job
Sektionschef til Data & dokumentation

Er det dig, der kan sikre grundlaget for en effektiv drift af jernbanen, og vil du stå i spidsen for en gruppe af dygtige og dedikerede medarbejdere med skarpe, tekniske kompetencer? Så er du måske den sektionschef, vi søger til Data & Dokumentation. Du får to hovedopgaver: Du kommer til at drive en omfattende forandringsproces sammen med sektionens to teamledere, med sigte på nye teknologier og optimering af arbejdsgange på tværs af Banedanmark, og derudover skal du støtte sektionen i at sikre en stabil drift af tekniske data og teknisk dokumentation.

Du får en central rolle  

Data & Dokumentation er en del af Asset Management i forretningsdivisionen Infrastruktur, der har ansvaret for det løbende vedligehold af jernbaneinfrastrukturen i Danmark. Samtidig har vi en voksende opgave med at overtage nyanlæg og de store anlægsprogrammer til drift.

Du kommer til at spille en central rolle i grænsefladen til anlægsprojekterne, hvor der er en stor opgave med at stille klare krav, forventningsafstemme og indgå aftaler om afleveringen af data og dokumentation, som er afgørende for, at vi i sidste ende kan tage anlæggene i drift. Vi har de senere år haft stadigt større fokus på håndteringen af data og dokumentation, og vi går en fremtid i møde, hvor data og dokumentation i endnu højere grad end i dag er en aktiv del af grundlaget, når vi træffer beslutninger om drift og vedligehold af jernbanen.  

Din sektion løser en bred vifte af opgaver. Sektionen understøtter fagområderne i Infrastruktur med håndtering af tekniske data og dokumentation, opretter ordrer til vedligehold og udstiller data i webGIS-løsninger for hele Banedanmark samt producerer kort, data og statistiktal. Tekniske data håndteres i Banedanmarks Asset Management-system, der primært understøttes af SAP PM og GIS, mens den tekniske dokumentation håndteres i vores arkivsystem ProArc. Dine medarbejdere samarbejder med deres kolleger i de fagområderne om at sikre, at data og dokumentation er retvisende, således at grundlaget for sikkerhed, planlægning og økonomi er på plads.  

Fokus på performance og sektionens fremtidige mål  

Sektionen har en vigtig opgave i at modtage data og dokumentation fra anlægsprogrammerne, sådan at grundlaget er på plads, når anlæggene tages i drift. Samtidig har Banedanmark en ambition om at gennemføre en digital transformation. Det betyder bl.a., at vi skal automatisere arbejdsgange der i dag er manuelle, og at vi skal tage ny teknologi i anvendelse med henblik på at forbedre grænsefladen vedr. data og dokumentation mellem projekter og drift. Det arbejde får du en vigtig rolle i.

Din sektion består af ca. 30 medarbejdere samlet under to teamledere. Medarbejderne har arbejdssted i København, Ringsted og Fredericia. Din medarbejdergruppe er både dataassistenter, tekniske designere og akademikere. Du skal sikre, at din sektion og dine teamledere kommer i mål med alle opgaver, og du får det overordnede ansvar for, at alle krav, normer og regler på området overholdes. Teamene arbejder selvstændigt og professionelt med deres opgaver, så du skal støtte dem i den mere overordnede prioritering og i opgavevaretagelsen, hvor det er nødvendigt, og sikre synlighed og vigtigheden af en god håndtering af dokumentation og data. Sammen med teamlederne kan du forvente at skulle håndtere en række forskellige ad hoc problemstillinger vedr. formater, sprog osv. hvor vi skal finde gode løsninger som understøtter projekterne, mens vi samtidig skal have blik for, at vi altid kan have en sikker drift.

Derudover får du et tæt samarbejde med de øvrige sektionschefer i Infrastruktur, og som en del af ledelsesgruppen får du god mulighed for ledelsesfaglig sparring. I det daglige refererer du til områdechefen for Asset Management.  

Stillingen er pt. placeret i København. Fra år 2020 vil arbejdsstedet være Ringsted.  

Ledelse af en sektion præget af tekniske kompetencer  

Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse – gerne en uddannelse der giver dig en generel forståelse for systemer som ESDH, SAP og GIS. Det vigtigste er dog ikke din uddannelsesmæssige baggrund men din erfaring: Du ved, hvad det vil sige at være i en driftsorganisation, og du har måske erfaring fra infrastruktur/transport/logistikbranchen. Ikke nødvendigvis fordi du sidder i en sådan afdeling i dag – det kan også være fra internt samarbejde eller lignende. Det er afgørende for os, at du har ledelseserfaring og erfaring med ledelse af ledere, og du har gerne suppleret din praktiske ledererfaring med uddannelse.  

Du har gode samarbejdsevner, respekt for menneskers forskellighed og leverer og modtager konstruktiv feedback i forhold til både medarbejdere og lederkollegaer. Du skal bl.a. gennem synlighed og dialog kunne skabe gode samarbejdsrelationer internt i sektionen og på tværs af organisationen, hvor du skal sætte vigtigheden af din sektions arbejde på dagsorden. Du skal være god til at forhandle, flytte barrierer og skabe bro mellem drift og projekter. Du tænker gerne strategisk, og er visionær i den måde du udvikler dine teams og dine medarbejdere på, og du ved, hvad det vil sige at lede en forandringsproces og formå at få alle med og sikre motivationen.  

Du praktiserer og tror på værdien af en aktivt inddragende ledelsesstil i relationen til dine teamledere og forstår at skabe mening, retning og følgeskab, når nye opgaver skal løses eller nye arbejdsformer afprøves. Du har fokus på målet og venter ikke på, at tingene sker af sig selv. Derigennem formår du også at dokumentere sektionens resultater og projekter, og du evner at videreformidle dem, hvad enten det handler om intern ledelsesrapportering eller orientering af Banedanmarks ejere og interessenter.  

Løn  

Du tiltræder en stilling, der er klassificeret i lønramme 36, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt  

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt fg. områdechef for Asset Management Mads Thostrup. For at søge stillingen klikker du på linket "Søg stillingen" og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 18-01-2019.

Kontakt os

Randi Skogstad 
Områdechef
rskg@bane.dk
41881881

Mads Thostrup 
Sektionschef
mtho@bane.dk
82349077
26719528


I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov, til gavn for passager- og godstransporten.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler jernbanen gennem store projekter som f.eks. Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, Den nye bane København-Ringsted og andre store anlægsprojekter.

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau, samarbejde på tværs af fagområder og gode udviklingsmuligheder. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.banedanmark.dk.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

København

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.